Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Numeryczne modelowanie pól sprzężonych

Kierunek: Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr: VIII
Punkty ECTS: 3 (AiR) lub 2 (MiBM)

Specjalność:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji maszyn (MB2)
 • Mechanika komputerowa (MB4)
 • Modelowanie komputerowe układów i procesów (AB3)

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr inż. Adam DługoszOpis przedmiotu

Pola sprzężone to zjawiska o różnej naturze fizycznej, które:

 • zachodzą w obszarach, które nie mogą być od siebie oddzielone,
 • żaden zbiór zmiennych opisujących dane zjawiska fizyczne nie może być wyeliminowany i zastąpiony poprzez opis układu jednego zjawiska fizycznego.

Można wyróżnić dwie klasy problemów:

 • Sprzężenie następuje na styku obszarów poprzez warunki brzegowe (Zwykle obszary opisują różne zjawiska fizyczne, ale możliwe jest również sprzężenie obszarów w których występuje to samo lub podobne zjawisko fizyczne przy różnym stopniu ich dyskretyzacji):
 • Obszary, w których zachodzą zjawiska pokrywają się (częściowo lub zupełnie). Sprzężenie zachodzi poprzez równania opisujące różne zjawiska fizyczne.

W ramach przedmiotu omawiane są głównie interakcje pomiędzy polami mechanicznymi i niemechanicznymi.

W ramach zajęć studenci przeprowadzają przykładny numerycznej analizy wybranych typów sprzężeń z wykorzystaniem następujących systemów CAE:

 • MSC.Patran/Nastran
 • MSC.Marc/Mentat
 • Ansys Multiphysics

Program

Wykład 30 godzin w semestrze


Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę pozytywną testu zaliczeniowego/egzaminacyjnego


Literatura
 1. Beer G., Finite Element, Boundary Element and Coupled analysis of Unbounded Problems in Elastostastics, Int. J. Numer. Meth. Eng., vol. 19, 1983.
 2. Chandrupatla T.R., Belegundu A.D., Introduction to Finite Elements in Engineering, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1991
 3. MSC.MARC Theory and user information Vol. A-E, MSC Software Corporation 2001.
 4. Ansys Multiphisics documentation, AnsysCo.
 5. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method, Vol. 1-2, Butterworth, Oxford 2000.
 6. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. Nonlinear, Vol. 2, Butterworth, Oxford, 2000.
 7. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. The Fluid Mechanics, Vol. 3, Butterworth, Oxford, 2000.

Linki
 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie