Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
Oprogramowanie inżynierskie  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Przykłady zastosowań
Warunki zaliczenia
Literatura
Linki
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Mechanika komputerowa (MB4)
Semestr: VII
Punkty ECTS: 2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr inż. Grzegorz Kokot

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu przedstawiane są współczesne systemy komputerowe wspomagające prace inżynierskie. Są to systemy z zakresu CAD, CAE oraz CAM, m.in. firmy MSC.Software, Ansys Inc., Dassault Systemes. Przedstawiane są możliwości współpracy systemów w zakresie VPD (Virtula Product Development), projektowania CAD, analiz i symulacji wytrzymałościowych, symulacji ruchu (analizy kinematyczne układów), tworzenia dokumentacji.Program przedmiotu

  • laboratorium: 30h godzin w semestrze

Przykłady zastosowań


                                  CAD (projekt)                                                                                    CAD (symulacja ruchu)


Warunki zaliczenia

Wykonanie projektu końcowego


Literatura

  1. http://www.mscsoftware.com/support/online_ex/Library.cfm
  2. MSC.Software Documentation 2005 (na CD).
  3. MSC.visualNastran4D Documentaton (na CD).
  4. Kokot G., Materiały powielane, Gliwice 2002.
  5. Skarka W., Mazurek A.: CATIA, Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Helion 2005.
  6. Rusiński E. i inni: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
  7. Zienkiewicz O. & Taylor R.: The Finite Elements Method, V.1-2, Butterworth, Heinneman, 2000.

Linki


Skok do początku strony