Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
 Optymalizacja procesów i układów dynamicznych  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Modelowanie komputerowe układów i procesów (AB3)
Semestr: IX
Punkty ECTS: 2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr Mirosław Habarta

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie seminarium. Poruszana tematyka dotyczy teorii i  metod optymalizacji. Szczegółowa lista omawianych zagadnień została przedstawiona poniżej.


Program przedmiotu

 • seminarium: 30 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 1. Właściwości ekstremów funkcji celu
 2. Podstawowe sformułowania i klasyfikacja zadań optymalizacji
 3. Zbiory i funkcje wypukłe
 4. Optimum funkcji celu wielu zmiennych bez warunków ograniczających
 5. Optimum funkcji celu wielu zmiennych przy warunkach ograniczających równościowych
 6. Optimum funkcji celu wielu zmiennych przy warunkach ograniczających nierównościowych i mieszanych
 7. Podstawy numerycznych metod optymalizacji
 8. Metoda Newtona-Raphsona
 9. Metoda gradientu sprzężonego
 10. Metody quasi-newtonowskie (zmiennej metryki).
 11. Metody funkcji kary
 12. Optymalizacja funkcjonałów - elementy rachunku wariacyjnego
   

Warunki zaliczenia

 • przedstawianie referatu + obecność

Skok do początku strony