Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Procesy cieplne

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalizacja:
AB1
Semestr:
III
Punkty ECTS:
2
Prowadzący:  prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, dr inż. Mirosław Dziewoński


Opis przedmiotu

W ramach tego przedmiotu przedstawiony zostaje studentom matematyczny opis procesu przepływu ciepła w organizmach żywych (zagadnienia ustalone i nieustalone) oraz równania przepływu bio-ciepła dla modeli tkankowych i naczyniowych. Przedstawiane są również rozwiązania numeryczne dla pojedynczego naczynia krwionośnego oraz pary naczyń krwionośnych żyła-tętnica.

Kolejnym analizowanym zagadnieniem jest modelowanie procesu przepływu bio-ciepła w organizmach poddanych działaniu zewnętrznych czynników termicznych, a szczególnie aspekty termiczne kriochirurgii, modelowanie zamrażania tkanki skórnej i mózgowej, przewidywanie stopnia oparzeń tkanki poddanej działaniu wysokich temperatur.


 


Program przedmiotu

 • wykład: 15 godzin w semestrze
 • laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • opis matematyczny procesu przepływu ciepła w organizmach żywych (zagadnienia ustalonej i nieustalonej dyfuzji ciepła)

 • równanie przepływu bio-ciepła (równanie Pennes’a)

 • modele tkankowe i naczyniowe

 • rozwiązania numeryczne dla pojedynczego naczynia krwionośnego, pary naczyń krwionośnych żyła-tętnica

 • model matematyczny procesu przepływu ciepła w tkance poddanej działaniu zewnętrznych czynników termicznych

 • model jedno- i trójwarstwowy przepływu ciepła w tkance skórnej

 • przewidywanie oparzeń I, II i III stopnia

 • modele matematyczne procesu zamrażania tkanki

 • modele zamrażania tkanki biologicznej w różnych układach współrzędnych


Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (warunki podaje prowadzący na zajęciach).
 • Kolokwium z wykładu.

OCENA KOŃCOWA: O = 0.5 K + 0.5 L
gdzie K to ocena z kolokwium (musi być pozytywna), L - ocena z laboratorium


Literatura

 1. H.W.Huang, C.L.Chan, R.B.Roemer, Analytical Solutions of Pennes Bio-Heat Transfer Equation With a Blood Vessel,
  Journal of Biomechanical Engineering, Vol. 116, 1994, 208-212;
 2. H.Budman, A.Shitzer, J.Dayan, Analysis of the Inverse Problem of Freezing and Thawing of a Binary Solution During Cryosurgical Process, Journal of Biomechanical Engineering, Vol. 117, 1995, 193-202;
 3. D.A.Torvi, J.D.Dale, A Finite Element Model of Skin Subjected to a Flash Fire,
  Journal of Biomechanical Engineering, Vol. 116, 1994, 250-255;
 4. E.Majchrzak, Metoda elementów brzegowych w przepływie ciepła,
  Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2001;
 5. E.Majchrzak, Wyznaczanie rozkładu temperatury w skórze poddanej działaniu czynników termicznych,
  Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 3, 1997, 159-164;
 6. E.Majchrzak, B.Mochnacki, Symulacja numeryczna procesu zamrażania tkanki,
  Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 3, 1997, 165-170
   

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie