Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Przepływ ciepła

Kierunek: Mechatronika
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne I st. sem.VII
Punkty ECTS: 3
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak , dr inż. Mirosław Dziewoński, dr inż. Marek Jasiński, dr inż. Grażyna Kałuża, dr inż. Marek Paruch, mgr inż. Jolanta Dziatkiewicz, mgr inż. Łukasz Turchan


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe sposoby przekazywania ciepła, czyli przewodzenie ciepła, promieniowanie i konwekcja. Rozważania teoretyczne uzupełniono licznymi przykładami analizy zjawisk cieplnych wykorzystywanych w technice i medycynie (radiatory, grzejniki, ocieplanie budynków, ekrany cieplne, krioterapia, hipertermia).

Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • Sposoby przekazywania ciepła: przewodzenie, promieniowanie, konwekcja. Przewodzenie ciepła: prawo Fouriera, równania Fouriera, Poissona i Laplace’a. Warunki jednoznaczności.
 • Ustalony przepływ ciepła – model jednowymiarowy. Przegrody płaskie, cylindryczne i sferyczne. Zastosowania techniczne.
 • Nieustalony przepływ ciepła – model jednowymiarowy. Analiza przepływu ciepła
  w ściance, warstwie cylindrycznej i warstwie sferycznej. Zastosowania techniczne.
 • Promieniowanie cieplne. Ciało doskonale czarne, szare, białe. Intensywność promieniowania. Emisyjność. Podstawowe prawa promieniowania.
 • Promieniowanie cieplne. Stosunek konfiguracji. Prawo zamkniętości. Prawo wzajemności. Bilans jasności. Wzór Eckerta. Zastosowania techniczne - ekrany cieplne.
 • Konwekcja. Analiza wymiarowa. Liczby kryterialne. Konwekcja swobodna
  i wymuszona: równania kryterialne.
 • Metody pomiaru temperatury. Zastosowanie termowizji w technice i medycynie.

Tematyka laboratorium

 • Sposoby przekazywania ciepła: przewodzenie, promieniowanie, konwekcja. Przewodzenie ciepła: prawo Fouriera, równania Fouriera, Poissona i Laplace’a. Warunki jednoznaczności.
 • Ustalony przepływ ciepła – model jednowymiarowy. Przegrody płaskie, cylindryczne i sferyczne. Zastosowania techniczne.
 • Nieustalony przepływ ciepła – model jednowymiarowy. Analiza przepływu ciepła
  w ściance, warstwie cylindrycznej i warstwie sferycznej. Zastosowania techniczne.
 • Promieniowanie cieplne. Ciało doskonale czarne, szare, białe. Intensywność promieniowania. Emisyjność. Podstawowe prawa promieniowania.
 • Promieniowanie cieplne. Stosunek konfiguracji. Prawo zamkniętości. Prawo wzajemności. Bilans jasności. Wzór Eckerta. Zastosowania techniczne - ekrany cieplne.
 • Konwekcja. Analiza wymiarowa. Liczby kryterialne. Konwekcja swobodna
  i wymuszona: równania kryterialne.
 • Metody pomiaru temperatury. Zastosowanie termowizji w technice i medycynie.

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (warunki podaje prowadzący na zajęciach)

 • Kolokwium z wykładu

 • OCENA KOŃCOWA: O = 0.5K + 0.5L
  K
   - ocena z kolokwium (musi być pozytywna)
  L - ocena z laboratorium


Literatura

 • Kostowski E.: „Przepływ ciepła”, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, kilka wydań.

 • Kostowski E. (red), Praca zbiorowa, „Zbiór zadań z przepływu ciepła”,
  Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, kilka wydań.

 • Szargut J.: „Termodynamika”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

 • Kostowski E.: „Promieniowanie cieplne”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.

 • B.Więcek, G.De Mey, Termowizja w podczerwieni. Podstawy i zastosowania, Wyd. PAK, 2011.


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie