Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Podstawy informatyki

Kierunek: Mechatronika
Typ studiów:
stacjonarne I stopnia
Semestr
: I
Punkty ECTS: 3
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak

Prowadzący
: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, dr Mirosław Habarta, dr inż. Witold Beluch, dr inż Arkadiusz Poteralski, mgr inż. Marek Paruch


Opis przedmiotu

Przedmiot ,,podstawy informatyki’’ ma na celu uporządkowanie i rozszerzenie wiadomości związanych z budową, działaniem i oprogramowaniem komputera. Omawiane są zagadnienia dotyczące sposobu zapisu informacji, kodowania, systemów operacyjnych i sieci komputerowych. W ramach laboratorium studenci zapoznają się z programem SCILAB, obsługą systemu Linux oraz działaniem i diagnostyką sieci komputerowych.
 


Program przedmiotu

 • wykład: 15 godzin w semestrze
 • laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 1. Podstawowe definicje (informacja, informatyka, komputer, oprogramowanie).

 2. Budowa komputera.

 3. Otwarte i wolne oprogramowanie.

 4. System dwójkowy i szesnastkowy – powiązania z systemem dziesiętnym.

 5. Bit, B, KB, MG, GB, TB.

 6. Liczby – zapis stałoprzecinkowy i zmiennoprzecinkowy.

 7. Kodowanie znaków i tekstów – kod ASCII, UNICODE.

 8. Zapis obrazów.

 9. Kompresja.

 10. Kodowanie.

 11. Podpis elektroniczny.

 12. Systemy operacyjne – wiadomości ogólne: definicja, ogólna struktura, zadania i klasyfikacja systemów operacyjnych.

 13. Ważniejsze systemy operacyjne.

 14. Zasoby komputera.

 15. Procesy i wątki: stany procesu, cykl zmian procesu, kolejki procesów, przełączanie kontekstu, planista, wątki.

 16. Zarządzanie pamięcią operacyjną: pamięć jako zasób systemu komputerowego, przestrzeń adresowa, pamięć wirtualna, stronicowanie, segmentacja.

 17. Urządzenia wejścia-wyjścia: rodzaje, właściwości, struktura mechanizmu I/O, sterowniki.

 18. System plików: pojęcie pliku, atrybuty pliku, typy plików, organizacja logiczna systemu plików, operacje na katalogu, struktura logiczna katalogów.

 19. Fizyczna organizacja przestrzeni dyskowej: rodzaje przydziałów miejsca na dysku (ciągły, listowy, listowy z FAT, indeksowy).

 20. Ważniejsze systemy plików: DOS, NTFS, EXT3.

 21. System Linux: historia, użytkownicy, grupy, prawa dostępu, struktura katalogów w Linuksie.

 22. Sieci – podstawowe pojęcia: spójność informacyjna, cele tworzenia sieci, architektury systemów, protokół komunikacyjny, medium transmisyjne.

 23. Jednoczesność transmisji danych: simplex, half-duplex, duplex.

 24. Modele sieciowe: klient-serwer i partnerski.

 25. Terytorialna klasyfikacja sieci komputerowych.

 26. Topologie sieci komputerowych: co to jest topologia sieci, rodzaje topologii, wady i zalety poszczególnych topologii.

 27. Metody dostępu do medium transmisyjnego: CSMA/CD, Token Passing.

 28. Sposoby transmisji i adresowania w sieciach lokalnych: unicast, multicast, broadcast.

 29. Adresowanie IPv4: podstawowe dane o protokole, struktura adresu, klasy adresów, zarządzanie adresami IP (podział na podsieci, VLSM)
   


Tematyka zajęć laboratoryjnych

 1. Wprowadzenie do programu SCILAB

 2. Podstawowe zagadnienia analizy numerycznej w programie SCILAB

 3. Skrypty i elementy programowania w języku SCILAB

 4. Podstawy obsługi systemu Linux

 5. Sieci komputerowe: adresowanie IP v4

 6. Diagnostyka sieci: polecenia systemowe
   


Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (warunki podaje prowadzący na zajęciach)
 • Zdany egzamin z teorii.

  Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium.
   

OCENA KOŃCOWA: O=0.5W+0.5L
E - ocena z egzaminu z teorii
L - ocena z laboratorium


Literatura

 • Sikorski W.: Wykłady z podstaw informatyki, MIKOM, Warszawa, 2005.
 • Kaczor P.:, Komputer od podstaw, MIKOM, Warszawa, 2004.
 • Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G.: Podstawy systemów operacyjnych. WNT, Warszawa, 2006.
 • Sportack M.: Sieci Komputerowe. Księga eksperta. Wyd. Helion, Glieice, 2004.
 • Vademecum Teleinformatyka. Sieci komputerowe, telekomunikacja, instalatorstwo. IDG Poland S.A., Warszawa, 1999.

Do pobrania

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie