Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Programowanie obiektowe

Kierunek: Mechatronika
Specjalność: ME3
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem.I
Punkty ECTS: 1
Prowadzący:
dr inż. Witold Beluch, dr inż. Radosław Górski, dr inż. Mirosław Habarta


Opis przedmiotu

Głównym celem przedmiotu „Programowanie obiektowe” jest poznanie jednej z najbardziej obecnie zaawansowanych technik programowania – programowania obiektowego. Choć samo pojęcie nie jest związane z żadnym konkretnym językiem programowania, jednak w ramach przedmiotu zostanie przedstawione programowanie w języku C++, m.in. ze względu na to, że jest to aktualnie chyba najbardziej popularny język obiektowy (mimo iż istnieje wiele innych języków obiektowych). Studenci w ramach przedmiotu poznają najważniejsze elementy języka C++ zgodne z najnowszym standardem w kontekście wykorzystania techniki obiektowej do tworzenia orientowanych obiektowo programów. Przyswojoną wiedzę na temat programowania obiektowego Studenci wykorzystują praktycznie na zajęciach laboratoryjnych, na których rozwiązują różne zadania programistyczne.

Program przedmiotu

 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną (szczegółowe warunki zaliczenia laboratorium poznasz na pierwszych zajęciach laboratoryjnych)

Tematyka laboratoriów

 • Zajęcia wprowadzające – definiowanie struktur i klas.
 • Konstruktory domniemane i kopiujące, składniki statyczne i stałe.
 • Funkcje i klasy zaprzyjaźnione, złożenia obiektów.
 • Dziedziczenie jednobazowe i wielobazowe.
 • Przeciążanie operatorów.
 • Funkcje wirtualne i polimorfizm.
 • Szablony funkcji i klas.

Literatura

 • Grębosz J.: Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Editions, Kraków, 2006.
 • Grębosz J.: Symfonia C++. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Oficyna Kallimach, Kraków, 1999.
 • Grębosz J.: Pasja C++. Szablony, pojemniki i obsługa sytuacji wyjątkowych w języku C++. Wyd. III, Oficyna Kallimach, Kraków, 2003.
 • Deitel H.M, Deitel P.J.: C++ Programowanie. Wydawnictwo RM Sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza READ ME – Drukarnia w Łodzi, 1998.
 • Delannoy C.: Ćwiczenia z języka C++. Programowanie obiektowe. WNT, Warszawa, 1993.
 • Kniat J.: Programowanie w języku C++. Nakom, Poznań, 2003.
 • Koenig A., Moo B.E.: C++. Potęga języka. Od przykładu do przykładu. HELION, Gliwice, 2004.
 • Stroustrup B.: Język C++. WNT, Warszawa, 1994.
 • Stroustrup B.: The C++ Programming Language, 3rd ed.. AT&T, 1997.
 • Materiały dostępne w sieci internet.
 • Materiały udostępnione przez prowadzącego przedmiot oraz własne notatki.

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie