Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Przykłady zrealizowanych prac dyplomowych

AiR        MiBM         ZiIP        ETI


Kierunek AiR

Temat pracy Student Promotor Opiekun Rok ak.
Wyznaczenie przestrzennego rozkładu temperatur w krystalizatorze z wykorzystaniem metody elementów brzegowych Daniel Przemyślański Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2002_03
Analiza dynamiczna materiałów sprężysto-plastycznych metodą elementów skończonych Mariusz Nadolny Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2002_03
Identyfikacja brzegowego strumienia ciepła na podstawie wartości temperatury w punktach wewnętrznych obszaru Paweł Warmuz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2002_03
Równoległe i rozproszone algorytmy ewolucyjne — testy i zastosowania Daniel Kruk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2001_02
Zastosowanie metody różnic skończonych do modelowania procesu krzepnięcia odlewów wykonanych z żeliwa Jacek HasikProf. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2001_02
Zastosowanie oprogramowania MSC MARC w analizie zagadnień termosprężystych Michał Klich Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Adam Długosz 2002_03
Modelowanie przepływu ciepła w układzie żyła - tętnica - tkanka biologiczna Andrzej Szubryt Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1998_99
Modelowanie rozkładu temperatur w tkance biologicznej poddanej działaniu lasera Andrzej Fizia Prof. dr hab. inż. Ewa MajchrzakDr inż. Marek Jasiński 2008_09
Identyfikacja warunków brzegowych z wykorzystaniem metody elementów brzegowych połączonej z metodą minimalizacji energii Łukasz Turchan Prof. dr hab. inż. Ewa MajchrzakDr inż. Marek Jasiński 2008_09
Numeryczne rozwiązanie równań Naviera – Stokesa

(animacja - Fluid.wmv 1MB)
Karol Kowalski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Mirosław Habarta  
Modelowanie przepływu ciepła między naczyniem krwionośnym a tkanką biologiczną Marek Styś Prof. dr hab. inż. Ewa MajchrzakDr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 1998_99
Numeryczne modelowanie wybranych zadań przepływu ciepła do obszarów niejednorodnych Grzegorz Skowronek Dr inż. Jerzy MendakiewiczDr inż. Jerzy Mendakiewicz 2005_06
Zastosowanie modelu dwu-temperaturowego do opisu przepływu ciepła w skali mikro Marcin Olej Prof. dr hab. inż. Ewa MajchrzakDr inż. Mirosław Dziewoński 2008_09
Analiza krzepnięcia odlewów żeliwnych z wykorzystaniem programu MARC/MENTAT Marek Kpela Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2005_06
Wpływ doboru zastępczej pojemności cieplnej na przebieg procesu krzepnięcia - analiza zastosowania pakietu MARC/MENTAT Andrzej Krzysteczko Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2005_06
Analiza kinematyczna i dynamiczna manipulatora Wojciech Staszyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Grzegorz Kokot2006_07
Metody komputerowego modelowania elementów pojazdów samochodowych Paweł NyczDr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2005_06
Modelowanie nagrzewania krystalizatora z wykorzystaniem pakietu MSC.PATRAN/NASTRAN Daniel Kubik Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2007_08
Identyfikacja warunku brzegowego między wlewkiem a krystalizatorem urządzenia do ciągłego odlewaniaAdrian StodolnyProf. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2002_03
Określenie czasu krzepnięcia odlewu w zależności od parametrów technologicznych procesu Andrzej Turczynski Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2003_04
Numeryczna analiza akustyczna płyty rezonansowej fortepianu Adam Mrozek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2003_04
Analiza wrażliwości procesu krzepnięcia ze względu na zmienne parametry technologiczne Maciej Waren Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2003_04
Trafarety - optymalizacja rozmieszczenia figur na płaszczyźnie Marcin Guziakiewicz Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Piotr Orantek2003_04
Komputerowy system wspomagania wiedzy: system doradczy wspomagający wybór metody optymalizacji Tomasz Trzewicasz Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Piotr Orantek2003_04
Metoda różnic skończonych w analizie belek Tomasz Kubik Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2001_02
Zastosowanie metody elementów brzegowych do wyznaczania ustalonych pól temperatury w obszarach osiowosymetrycznych Łukasz Mareoll Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2001_02
Dobór parametrów rozmytej sztucznej sieci neuronowej z użyciem algorytmu ewolucyjnego Mariusz Duszak Dr inż. Piotr OrantekDr inż. Piotr Orantek 2004_05
Dobór parametrów interwałowej sztucznej sieci neuronowej z użyciem algorytmu ewolucyjnego Michał Galant Dr inż. Piotr OrantekDr inż. Piotr Orantek 2004_05
Weryfikacja wybranych układów ramowych modelowanych za pomocą programu ABC Rama 3D z rozwiązaniami analitycznymi Daniel Wilk Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2004_05
Modelowanie procesu zamrażania tkanki biologicznej podanej działaniu kriosondy walcowej Tomasz Osiecki Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2003_04
Wpływ uwzględnienia anizotropowych własności tkanki kostnej na rozkłady naprężeń i przemieszczeń w kości miednicy człowieka Artur Sojka Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2003_04
Modelowanie połączenia rozciąganego na przykładzie układu mięsień – kość Paweł Preidl Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2003_04
Klasyczny algorytm genetyczny Sebastian Broll Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Piotr Orantek2002_03
Modelowanie zmian temperatury spowodowanych nowotworem tkanki biologicznej Piotr Majchrzak Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2002_03
Wyznaczanie przestrzennego rozkładu temperatury w tkance zaatakowanej nowotworem z wykorzystaniem pakietu MARC/MENTAT Jarosław Baca Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2002_03
Zastosowanie MSC/Nastran w optymalizacji ewolucyjnej kompozytów Paweł Błaszkiewicz Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2002_03
Wspomaganie komputerowe oceny wpływu wielkości i położenia nowotworu na temperaturę powierzchni skóry Iwona Tejszerska Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2000_01
Symulacja komputerowa procesu zamrażania tkanki biologicznej Mirosław Dziewoński Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1997_98
Modelowanie pól temperatury w elementach maszyn i urządzeń na przykładzie krystalizatora urządzenia odlewania ciągłego Mirosław Lach Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1997_98
"Optymalizacja wariantowa kształtu osadnika gnilnego ze względu na stan wytężenia" Dawid KEMPA Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2005_06
"Zastosowanie MES do oceny stanu wytężenia komina stalowego" Adam Glenc Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2005_06
"Wpływ rodzaju i stopnia dyskretyzacji na dokładność wyników w zagadnieniach 2D i 3D w metodzie elementów skończonych" Dariusz Kowalczyk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Grzegorz Kokot2005_06
"Modelowanie pękania tkanki kostnej metodą elementów skończonych" Marcin Seweryś Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.Dr inż. Piotr Orantek 2005_06
"Analiza dynamiczna tarcz metodą elementów skończonych" Marek Banot Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2003_04
Programowanie genetyczne w wybranych zagadnieniach Mateusz Faliszek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Witold Beluch2005_06
Analiza porównawcza wybranych strategii ewolucyjnych w wybranych zagadnieniach optymalizacji Łukasz Markiton Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Witold Beluch2005_06
Wpływ parametrów krzywych NURBS na skuteczność ewolucyjnej optymalizacji kształtu Rafał Dyląg Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Witold Beluch2005_06
Analiza wzmocnienia tarcz połączoną metodą elementów brzegowych i skończonych Tomasz Staszowski Dr inż. Radosław GórskiDr inż. Radosław Górski 2005_06
Weryfikacja wybranych układów płytowych modelowanych za pomocą programu ABC Płyta z rozwiązaniami analitycznymi Kamil Zwirowicz Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2004_05
Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwiązania nieliniowych zadań ustalonego przepływu ciepłaMarcin ZagrodzkiProf. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr Mirosław Habarta 2004_05
Analiza wytrzymałościowa wybranych połączeń konstrukcji komina stalowego Mariusz Ostaszewski Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2004_05
Modelowanie procesu zamrażania tkanki biologicznej z wykorzystaniem pakietu MARC/MENTAT Mateusz Mateja Prof. dr hab. inż. Ewa MajchrzakDr inż. Mirosław Dziewoński 2002_03
Identyfikacja współczynnika przewodzenia ciepła na podstawie rozkładu temperatury Arkadiusz Wyrwiński Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2006_07
Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran
(animacja - robot.wmv 2,6MB)
Piotr Jarczyk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2004_05
Ocena wpływu lokalnych zmian kształtu brzegu na rozkład temperatur w obszarze Marcin Szewczyk Prof. dr hab. inż. Ewa MajchrzakDr inż. Adam Długosz 2004_05
Modelowanie nieustalonego przepływu ciepła za pomocą drugiego schematu metody elementów brzegowych Michał Tworek Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2004_05
Modelowanie przepływu ciepła w tkance biologicznej dla perfuzji krwi i składnika metabolicznego zależnych od temperatury Tomasz Zakrzewski Prof. dr hab. inż. Ewa MajchrzakDr Mirosław Habarta 2004_05
Analiza termomechaniczna oraz dobór optymalnych warunków brzegowych wybranych połączeń rurowych z zastosowaniem systemu ANSYS Robert Mazur Prof. dr hab. inż. Ewa MajchrzakDr inż. Adam Długosz 2007_08
Wyznaczanie rozkładu utajonego ciepła krzepnięcia żeliwa na podstawie danych doświadczalnych Jakub Prokopowicz Dr inż. Jerzy MendakiewiczDr inż. Jerzy Mendakiewicz 1997_98
Zastosowanie metody różnic skończonych w modelowaniu procesu nagrzewania tkanki biologicznej Wiesław Smaluch Dr inż. Grażyna KałużaDr inż. Grażyna Kałuża 2006_07
Metoda różnic skończonych w analizie układów odkształcalnych Krzysztof Gajda Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl.Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2001_02
Metoda elementów skończonych w analizie dynamicznej tarcz Zbigniew Kuchta Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2002_03
Metoda elementów skończonych w analizie dynamicznej brył Michał Kukuła Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 1997_98
Zastosowanie MES do analizy wytrzymałościowej wybranych układów mechanicznych Adam Mysłek Dr Mirosław Habarta 2009_10
Zastosowanie systemów CAD/CAE w modelowaniu i analizie wybranych materiałów Artur Głuszek Dr inż. Radosław Górski 2009_10
Identyfikacja parametrów termofizycznych na podstawie pomiarów temperatury Witold Szwed Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Modelowanie numeryczne elemntów z kryształów fotonicznych Przemysław Młynarczyk Dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz 2009_10
Identyfikacja parametrów termofizycznych na podstawie pomiarów temperatury Witold Szwed Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Modelowanie i analiza wrażliwości belek zginanych metodą elementów skończonych Sebastian Marczok Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2009_10
Sterowalność i obserwowalność modeli MES drgań belek Piotr Gocyla Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2009_10
Modelowanie i analiza własności zastępczych nanokompozytów metodą elementów skończonych i brzegowych Paweł Bednarz Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr inż. Radosław Górski 2009_10
Analiza przepływu ciepła w skali nano - model dwu-temperaturowy Wojciech Miłkowski Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Optymalizacja układów powierzchniowych przy zastosowaniu algorytmów rojowych i MES Rafał Ziętek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Optymalizacja immunologiczna konstrukcji Paweł Rzepecki Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Modelowanie metodą elementów skończonych wpływu skurczu spawalniczego na ostateczną postać konstrukcji Mateusz Warcholiński Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr inż. Mirosław Szczepanik 2009_10
Modelowanie i analiza numeryczna układu przedniego zawieszenia samochodu w programie CATIA v5 Tymoteusz Psiuk Dr inż. Mirosław Szczepanik 2009_10
Modelowanie oddziaływań lasera na tkanki biologiczne - zadanie osiowosymetryczne Monika Psarska Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Analiza przepływu ciepła w mikroobszarach Jakub Krzemiński Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Stanowisko do montażu paneli do drzwi zmywarki Krzysztof Wawrzyniak Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Wybrane zagadnienia numerycznej oraz doświadczalnej analizy wytrzymałości zmęczeniowej Lech Parylak Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Optymalizacji tarcz z wykorzystaniem algorytmów rojowych Paweł Kędzierawski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Modelowanie wybranych elementów zawieszenia samochodowego Michał Szczypka Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
Numeryczna oraz doświadczalna analiza modalna maszyny do testów wstrząsowych Mateusz Salwiczek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Numeryczna analiza suwnicy pod kątem zwiększenia nośności Adam Bawołek Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
Analiza układów sprężystych metodą bezsiatkową Kamil Konior Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr inż. Radosław Górski 2008_09
Opracowanie instrukcji i programów komputerowych do ćwiczeń laboratoryjnych z metod komputerowych w mechanice Szymon Głowacki Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Analiza zmęczenia materiałów metodą elementów skończonych Sławomir Pietrzak Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Interfejsy sprzętowe współpracujące z wielozadaniową maszyną MTS Szymon Ćmiel Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2008_09
 

Kierunek MiBM

Temat pracy Student Promotor Opiekun Rok ak.
Wyznaczanie nieustalonego pola temperatury w obszarach jednowymiarowych Monika Pytlarz Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2004_05
Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy wybranych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem programu ,,MSC.Patran” Tomasz Bujar Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2004_05
Analiza procesów cieplnych zachodzących w krystalizatorze urządzenia ciągłego odlewania Krzysztof Dzionek Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2004_05
Analiza wrażliwości ustalonego przepływu biociepła ze względu na parametry materiałowe Tomasz Kowalski Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2002_03
Analiza przepływu ciepła w tkance biologicznej z uwzględnieniem obecności naczyń krwionośnych Krzystof Kłostek Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2004_05
Wyznaczanie nieustalonego pola temperatury w obszarach jednowymiarowych Monika Pytlarz Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2004_05
Ocena wpływu warunków brzegowych w numerycznym modelowaniu przepływu ciepła Daniel Smoliński Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2005_06
Numeryczne modelowanie wybranych zadań przepływu ciepła Danuta Kwiecińska Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2004_05
Pakiet oprogramowania wspomagającego obliczenia inżynierskie w zakresie rozwiązywania układów równań Łukasz Morawiec Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2004_05
Numeryczne modelowanie nieustalonego przepływu ciepła dla zadań jednowymiarowych Łukasz Piwowar Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2004_05
Numeryczne modelowanie ustalonego pola temperatury w obszarach jednowymiarowych i dwuwymiarowych Anna Ściążko Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2004_05
Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach wytrzymałości materiałów Mariusz Dragan Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2001_02
Modelowanie układów płaskich (tarcze) za pomocą metody elementów skończonych Damian Łomnicki Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2002_03
Modelowanie procesu krzepnięcia staliwnych węzłów cieplnych z wykorzystaniem pakietu MARC/MENTAT Piotr Niemiec Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2002_03
Analiza krzepnięcia grupy odlewów staliwnych z wykorzystaniem pakietu MARC. MENTAY” Andrzej Jarek Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2002_03
Wyznaczenie rozkładu temperatury w elementach maszyn z wykorzystaniem metody elementów skończonych Robert Galinajtys Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2002_03
Propagacja pęknięć z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych Szymon Grześków Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Witold Beluch 2001_02
Analiza komputerowa plastycznego kształtowania Arkadiusz Cupryak Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Grzegorz Kokot 2001_02
Rozmyte sieci neuronowe i ich zastosowania Antoni Skrobol Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2001_02
Modelowanie procesu krzepnięcia żeliwa z wykorzystaniem pakietu MARC/MENTAT Paweł Durys Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2001_02
Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Dariusz Michalak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Jasiński 2001_02
Modelowanie przepływu biociepła w tkance biologicznej zaatakowanej nowotworem Marek Paruch Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2001_02
Analizy wytrzymałościowe połączeń gwintowych z wykorzystaniem metod elementów skończonych Damian Kaczmarek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Grzegorz Kokot 2002_03
Wpływ warunków brzegowych i modelu numerycznego na rozkłady naprężeń i przemieszczeń w analizie wybranych elementów stawu biodrowego człowieka Krzyszof Krawczyk Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2002_03
Wykorzystanie uogólnionej metody różnic skończonych do wyznaczania nieustalonych pól temperatury Zbigniew Gac Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1999_00
Wykorzystanie pakietu PATRAN do wyznaczania pól temperatury w obszarach o złożonej geometrii Grzegorz Kwiecień Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Jasiński 1999_00
Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwiązywania zadań z ruchomymi brzegami Michał Gruszka Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1999_00
Wybrane zależności termomechaniczne w tkankach biologicznych na przykładzie naczyń krwionośnych Mariusz Kostrzycki Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 1999_00
Analiza przepływu ciepła w zespolonym panelu okiennym Daniel Janisz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 1999_00
Identyfikacja warunku początkowego z wykorzystaniem metody elementów brzegowych Sebastian Rutkowski Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1999_00
Komputerowa analiza dynamiczna prowadnic z wykorzystaniem oprogramowania MSC DYTRAN Grzegorz Paszkowski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 1999_00
Modelowanie nieustalonego przepływu ciepła w obszarach osiowo-symetrycznych za pomocą metody elementów skończonych Adam Szewczyk Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 1998_99
Wyznaczenie rozkładu temperatury w krystalizatorze urządzenia ciągłego odlewania z wykorzystaniem programu PATRAN/THERMO Michał Krzemień Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 1998_99
Wykorzystanie programu PATRAN/THERMAL do obliczeń dyfuzji ciepła Tomasz Korytkowski Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1998_99
Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych z przykładami zastosowań w mechanice Bernadeta Lewicka Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 1997_98
Zastosowanie metody elementów brzegowych dla obszarów osiowo-symetrycznych do wyznaczania ustalonych pól temperatury w elementach maszyn i urządzeń Rajmund Michałowski Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1997_98
Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwiązania równania telegrafistów Tomasz Walenczak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Paruch 2005_06
Modelowanie komputerowe przyczepy samochodowej Tomasz Karp Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2005_06
Badanie wpływu selekcji na efektywność algorytmu ewolucyjnego Zdzisław Sobolewski Dr inż. Piotr Orantek Dr inż. Piotr Orantek 2005_06
Numeryczne modelowanie alloplastyki stawu biodrowego Robert Gil Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2004_05
Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy stanu naprężeń w powłokach Krzysztof Polek Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2003_04
Modelowanie procesu krzepnięcia płyty staliwnej w masie formierskiej Radosław Opolony Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2003_04
Analiza stanu naprężenia i odkształcenia wybranych układów tarczowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Andrzej Drewniany Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2002_03
Wyznaczanie rozkładu temperatury w tkance skórnej poddanej działaniu zewnętrznego źródła ciepła Marcin Wittky Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2002_03
Zastosowanie metody elementów brzegowych do wyznaczania rozkładu temperatury w elementach maszyn Stanisław Stasiuk Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2002_03
Określenie stanu naprężenia i odkształcenia w płytach metodą elementów skończonych. Porównanie rozwiązań analitycznych z rozwiązaniami numerycznymi Szymon Błatoń Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2002_03
Wpływ modelu dyskretnego na wyniki w metodzie elementów skończonych na przykładzie konstrukcji rurociągu Bartosz Derela Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2005_06
Zastosowanie wspomagania projektowania na przykładzie koparki LEGO
Karol Skrzypiec Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2005_06
Modelowanie układów prętowych z zastosowaniem metody elementów skończonych Michał Jochimczyk Dr inż. Witold Beluch Dr inż. Witold Beluch 2005_06
Modelowanie procesu krzepnięcia - problem Stefana Paweł Wiesiołek Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Grażyna Kałuża 2005_06
Zastosowanie metody różnic skończonych do rozwiązywania wybranych zadań przepływu ciepła Andrzej Jarek Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2000_01
Analiza przepływu ciepła w tkance biologicznej z uwzględnieniem obecności naczyń krwionośnych Krzysztof Kłosek Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2004_05
Rozmyty algorytm ewolucyjny w zadania identyfikacji Marcin Femiak Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Piotr Orantek 2006_07
Modelowanie przepływu ciepła z zastosowaniem równania Cattaneo Krzysztof Kliś Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2005_06
Modelowanie oddziaływań ciecz-ciało stałe w systemie MSC.Dytran Łukasz Kołodziejczak Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2006_07
Modelowanie zderzeń w systemie MSC.Dytran Tomasz Kołodziej Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr inż. Grzegorz Kokot 2006_07
Projektowanie form i analiza numeryczna wybranych elementów pojazdów samochodowych Mariusz Dziuba Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2005_06
Optymalizacja ewolucyjna wybranych układów mechanicznych z zastosowaniem metody elementów brzegowych Katarzyna Bernadziuk Dr inż. Witold Beluch Dr inż. Witold Beluch 2005_06
analiza tarcz niejednorodnych metodą elementów brzegowych Grzegorz Porwoł Dr inż. Radosław Górski Dr inż. Radosław Górski 2005_06
Zastosowanie B-splajnów i metody elementów brzegowych w zagadnieniu przepływu ciepła. Marcin Szadyko Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Grażyna Kałuża 2007_08
Nieliniowa analiza komputerowa elementów konstrukcji za pomocą MES i oprogramowania MSC.PATRAN/NASTRAN Mirosław Dworok Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Grzegorz Kokot 1999_00
Metody komputerowe analizy wrażliwości układów drgających Jacek Ptaszny Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2003_04
Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego na przykładzie układu hamowania w rowerze Adam Bekus Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2004_05
Symulacja działania amortyzatora w systemie MSC.visualNastran4D Adrian Ficek Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2004_05
Analiza nośności wybranych ram rowerowych Jarosław Deręcz Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2004_05
Symulacja komputerowa połączenia szynowego podwieszanego systemu transportu z wykorzystaniem systemów MSC/Nastran oraz MSC/Marc Jarosław Widuch Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2004_05
Analiza propagacji fal w ciałach stałych metodami komputerowymi Robert Maciak Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2002_03
Rama czy kratownica? Porównanie nośności układów w oparciu o metodę elementów skończonych Patryk Gacek Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2004_05
Optymalizacja ewolucyjna układów tarczowych Michał Zaremba Dr inż. Mirosław Szczepanik Dr inż. Mirosław Szczepanik 2005_06
Analiza rozkładu temperatury w tkance biologicznej przy zmianach wartości ciepła właściwego odniesionego do jednostki objętości Tomasz Sęk Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2005_06
Wpływ zmian współczynnika przewodzenia ciepła na rozkład temperatury w tkance biologicznej Tomasz Mazur Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2004_05
Analiza wrażliwości kształtu w przepływie biociepła Adam Pukowiec Dr inż. Grażyna Kałuża Dr inż. Grażyna Kałuża 2005_06
Zastosowanie metod interpolacji w przetwarzaniu obrazów cyfrowych Dawid Romański Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2005_06
Modelowanie procesu krzepnięcia z wykorzystaniem metody elementów skończonych Tomasz Czaja Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2003_04
Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania przemian fazowych Dariusz Goły Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2003_04
Zastosowanie metody elementów skończonych do zagadnień przestrzennych elastostatyki Paweł Marczewski Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2003_04
Analiza układów mechanicznych pochłaniających energię za pomocą programu MSC.Dytran Krzysztof Mazurek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2003_04
Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy stanu naprężeń w tarczach. Porównanie rozwiązań analitycznych z rozwiązaniami numerycznymi Jacek Nowak Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2003_04
Wpływ sposobu przyłożenia siły na wytężenie w konstrukcji przekładkowej na przykładzie kości miednicy człowieka Adam Kaczmarczyk Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2003_04
Analiza wytrzymałościowa elementów spawanych metodą elementów skończonych Tomasz Walczyk Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2003_04
Wyznaczenie rozkładu temperatury w układzie naczynie krwionośne – tkanka z wykorzystaniem metody różnic skończonych Piotr Makuch Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2003_04
Metoda elementów skończonych w analizie układów prętowych (system ABC) na przykładzie wybranych ram Tomasz Malczyk Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2003_04
Analiza wypływu parametrów algorytmu ewolucyjnego na jego skuteczność w wybranych zagadnieniach optymalizacji Karol Węgrzynowicz Dr inż. Witold Beluch Dr inż. Witold Beluch 2003_04
Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy płyt cienkich Piotr Wójcik Dr inż. Witold Beluch Dr inż. Witold Beluch 2003_04
Analiza wytrzymałościowa i optymalizacja ewolucyjna stropnicy obudowy górniczej za pomocą systemu obliczeń MSC Software Marcin Biskupek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Grzegorz Kokot 2003_04
Analiza kinematyczna i dynamiczna mechanizmów za pomocą MSC Visual – Nastran Jarosław Grygiel Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2003_04
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w identyfikacji defektów w układach mechanicznych Krzysztof Gorzeń Dr inż. Piotr Orantek Dr inż. Piotr Orantek 2003_04
Modelowanie konstrukcji rozciąganych na przykładzie mięśni rejonu stawu biodrowego człowieka Marcin Kaczmarczyk Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2003_04
Komputerowa analiza wytrzymałościowa klatki wielkogabarytowej za pomocą programów MSC Software Bartłomiej Spendel Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2003_04
Identyfikacja mechanicznych warunków brzegowych przy pomocy algorytmu ewolucyjnego Piotr Watoła Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2003_04
Metoda elementów skończonych w analizie układów prętowych (system ABC) na przykładzie wybranych kratownic Mariusz Przepióra Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2003_04
Obliczenia MES z użyciem dystrybucji systemu linux Quantian Krzysztof Kulesza Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2003_04
Modelowanie procesu nagrzewania tkanki biologicznej poddanej działaniu zewnętrznych źródeł ciepła Maciej Szałtanowicz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2002_03
Analiza pola temperatury uszczelki kolektora wydechowego samochodu Michał Nowak Dr inż. Marek Paruch Dr inż. Marek Paruch 2009_10
Metoda elementów skończonych w analizie stanu naprężeń w płytach. Porównanie rozwiązań analitycznych z rozwiązaniami numerycznymi Michał Mizera Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2002_03
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji procesu kucia Tomasz Kaniewski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2002_03
Metody komputerowe w analizie zmęczeniowego wzrostu pęknięć Marcin Kondracki Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2000_01
Rozwiązywanie zadań jednowymiarowego ustalonego przepływu ciepła dla dwóch obszarów za pomocą metody elementów skończonych Dawid Mitlas Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 1999_00
Zastosowanie parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności do celów statystycznego opracowania wyników pomiarów. Analiza wybranych wyników badań medycznych dotyczących zastosowania nowego leku Piotr Brym Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2000_01
Optymalizacja wytrzymałościowa układów prętowych Krzysztof Parobczyk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 1999_00
Analiza wrażliwości ustalonego przepływu ciepła z wykorzystaniem metody bezpośredniej Grażyna Kałuża Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2000_01
Metoda sprzężona analizy wrażliwości ustalonego przepływu ciepła Jacek Kałuża Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2000_01
Wyznaczanie współczynników intensywności naprężeń metodą elementów skończonych i metodą funkcji Greena Mariusz Androsiuk Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2000_01
Wpływ podatności połączenia kości udowej z panewką stawu biodrowego na rozkład naprężeń i przemieszczeń w kości miednicy Grzegorz Dobies Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2000_01
Wyznaczanie ustalonych pól temperatury w obszarach osiowosymetrycznych za pomocą metody elementów skończonych Henryk Starowicz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1997_98
,,Optymalizacja ewolucyjna ramy rowerowej” Dawid ŚLIWA Dr inż. Mirosław Szczepanik Dr inż. Mirosław Szczepanik 2005_06
"Modelowanie i analiza MES układów płytowych na przykładzie rampy przeładunkowej" Tomasz SŁADEK Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2006_07
"Ocena wpływu warunków brzegowych w numerycznym modelowaniu przepływu ciepła" Daniel Smoliński Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2006_07
"Regały wysokiego składowania. Wyznaczanie dopuszczalnych obciążeń" Przemysław Dobrowolski Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2005_06
"Zastosowanie MSC.Dytran w modelowaniu oddziaływań ciało stałe-ciecz" Przemysław Siedlaczek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2005_06
Modelowanie przepływu ciepła w cienkiej warstwie metalowej poddanej działaniu lasera o krótkim impulsie Arkadiusz Długosz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Paruch 2008_09
"Powłoki w analizie metodą elementów skończonych. Analiza wybranych układów" Damian Szulik Dr inż. Witold Beluch Dr inż. Witold Beluch 2005_06
"Metoda elementów skończonych w analizie układów płytowych. Przykładowe zastosowanie" Marta Gulba Dr inż. Witold Beluch Dr inż. Witold Beluch 2005_06
"Optymalizacja konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem metod klasycznych oraz MSC.Marc" Marcin Rokita Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2006_07
Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy stanu naprężeń w bryłach Adrian Slany Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2002_03
Uwzględnienie niejednorodnych własności materiału oraz różnych hipotez wytężeniowych w numerycznej analizie wybranych elementów stawu biodrowego człowieka Jarosław Bernacki Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2002_03
"Wyznaczanie nieustalonego pola temperatury w obszarach jednorodnych dla zadań jednowymiarowych i dwuwymiarowych" Ireneusz Sobstyl Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2006_07
"Numeryczne modelowanie wybranych zadań przepływu ciepła dla obszarów jednorodnych" Bartłomiej Gembalczyk Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2006_07
"Numeryczne modelowanie nieustalonego przepływu ciepła w obszarach o prostej geometrii" Marek Olejniczak Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2006_07
"Wyznaczanie nieustalonego pola temperatury w obszarach o prostej geometrii" Tomasz Rybak Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2005_06
"Identyfikacja warunku brzegowego Dirichleta metodą minimalizacji energii w ustalonym przepływie ciepła" Paweł Rajnhold Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2005_06
"Numeryczne modelowanie nieustalonego przepływu ciepła dla zadań jednowymiarowych" Karol Kwaśnica Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2005_06
"Opracowanie modelu i analiza przykładowych drzwi w systemie CATIA" Stanisław Fiuk Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2006_07
"Zastosowanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania procesu zamrażania tkanki" Roman Dąbrowski Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2003_04
"Modelowanie nieustalonego przepływu ciepła w obszarach dwuwymiarowych za pomocą metody różnic skończonych" Marcin Kaczyński Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2004_05
Modelowanie przepływu ciepła w tkance skórnej poddanej działaniu wysokich temperatur - zastosowanie modelu z czasami opóźnień Tomasz Adamczyk Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Paruch 2008_09
"Wyznaczanie rozkładu temperatur w elementach maszyn z wykorzystaniem metody elementów brzegowych - zadanie dwuwymiarowe" Arkadiusz Cisłowski Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2004_05
"Zastosowanie pierwszego i drugiego schematu MEB do wyznaczania nieustalonego rozkładu temperatur w elementach maszyn" Piotr Grzyszka Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2004_05
Metody komputerowe w analizie spiętrzenia naprężeń wokół otworów Tomasz Kut Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2001_02
Analiza drgań własnych tarcz metodą elementów brzegowych Arkadiusz Sobolewski Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2003_04
Analiza dynamiczna pęknięć w materiałach warstwowych metodą elementów brzegowych Łukasz Klof Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2003_04
Komputerowe wspomaganie obliczeń wytrzymałościowych zbiornika ciśnieniowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych i oprogramowania MSC PATRAN/NASTRAN Andrzej Ziombra Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 1999_00
Metoda elementów skończonych w analizie układów sprężysto-plastycznych Leszek Panasiewicz Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2001_02
Komputerowa analiza dynamiczna elementów konstrukcji przy pomocy metody elementów skończonych Adam Długosz Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 1997_98
Obliczenia rozkładu temperatury generującego się w procesie obróbki cieplnej warstwy wierzchniej metodą TIG Krzysztof Turewicz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2001_02
Modelowanie procesów cieplnych w tkance otaczającej naczynie krwionośne Bartłomiej Kabelis Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2002_03
Analiza numeryczna zagadnień pól sprzężonych z wykorzystaniem oprogramowania MSC MARC/MENTAT na przykładzie interakcji płyn-ciało stałe Robert Sowiński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Adam Długosz 2005_06
Dobór parametrów konstrukcyjnych radiatora chłodzącego procesor Gabriel Rychter Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2005_06
Analiza wytrzymałościowa tarcz układów termomechanicznch za pomocą metody elementów skończonych Tomasz Rachubka Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2005_06
Zastosowanie numerycznych metod interpolacji w obróbce obrazu cyfrowego Franciszek Szneider Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2006_07
Identyfikacja parametrów materiałowych oraz warunków brzegowych wybranych układów termomechanicznych za pomocą algorytmu ewolucyjnego Łukasz Foltyn Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Adam Długosz 2006_07
Symulacja komputerowa w systemie CAE mechanizmu załadowczego koparki na przykładzie zestawu LEGO Aleksander Soja Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2005_06
Dwufazowa strategia ewolucyjna. Dobór kryteriów przejścia z metody globalnej na lokalną Robert Gidmański Dr inż. Piotr Orantek Dr inż. Piotr Orantek 2005_06
Symulacja komputerowa zjawiska pełzania w systemie CAE Patrycja Skrzypa Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2005_06
Metod komputerowe określania kierunku pękania dla złożonego sposobu obciążenia Robert Chwastek Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2002_03
Analiza wrażliwości ustalonego przepływu ciepła w tkankach biologicznych Grzegorz Wyszkowski Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2009_10
Metoda elementów skończonych w analizie materiałów ortotropowych Michał Pros Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2001_02
Komputerowe modelowanie kół samochodowych Przemysław Kosmala Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr inż. Radosław Górski 2005_06
Metody komputerowe w analizie dynamicznej układów odkształcalnych Tomasz Czyż Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2001_02
Analiza tarcz z pęknięciami rozgałęzionymi za pomocą metody elementów skończonych Piotr Politowicz Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2009_10
Analiza pola temperatury uszczelki kolektora wydechowego samochodu Michał Nowak Dr inż. Marek Paruch 2009_10
Optymalizacja układów mechanicznych przy użyciu metody sztucznej inteligencji Przemysław Precz Dr inż. Arkadiusz Poterlaski 2009_10
Wybrane zagadnienia identyfikacji w układach termicznych za pomocą algorytmów ewolucyjnych oraz metod elementów skończonych Paweł Gocyla Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Symulacja konstrukcji z wykorzystaniem elementów MPC Przemysław Makowski Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2009_10
Porównanie wybranych systemów CAE Marek Firczyk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Wielokryterialna optymalizacja mechanicznych warunków brzegowych w układach tarczowych Michał Adamski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Optymalizacja własności kompozytów przy użyciu algorytmu ewolucyjnego oraz połączonej metody elementów brzegowych i skończonych Jan Opielka Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2009_10
Wpływ parametrów materiałowych na wytężenie kości miednicy człowieka na przykładzie zmian osteoporotycznych Kamil Czepiec Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
Projekt stanowiska do badania belek zginanych Marek Bogdał Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Analiza tarcz z pęknięciami metodą elementów brzegowych Krzysztof Pietruszka Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Optymalizacja Immunologiczna Układów Bryłowo-Powłokowych Adam Bukita Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
E- MARKETING W EDUKACJI Michał Kowalski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Aplikacja internetowa do prostych obliczen wytrzymałosciowych Bartosz Perończyk Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2009_10
Organizacja, analiza wytrzymałościowa i ekonomiczna przebudowy konstrukcji stalowej Dariusz Kubrak Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2009_10
Aplikacja szyfrujaca dokumenty tekstowe Jarosław Porombka Dr inż. Marek Paruch 2009_10
Wpływ modelu obciążenia kości miedniczej człowieka na rozkład naprężeń Katarzyna Piekarz Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2009_10
Wybrane algorytmy wspomagajace procesy decyzyjne Filip Balamut Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Wybrane aspekty teorii kolejek i jej zastosowania Jarosław Pawlik Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Analiza wpływu rozkładu grubości ścianki w konstrukcji zbiornika podziemnego na jego nośność Łukasz Papis Dr inż. Grzegorz Kokot 2009_10
Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji wielokryterialnej laminatów Tomasz Skorupka Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Analiza i przetwarzanie obrazów struktur biomechanicznych Krzysztof Wawrzyniak Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
Badania wytrzymałościowe i ultradźwiękowe na szynach kolejowych Marek Konieczny Dr inż. Radosław Górski 2008_09
Modelowanie i badania termowizyjne wybranych elementów chłodnicy silnika samochodu Przemysław Wolany Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Modele numeryczne i analiza wybranych elementów jachtów z użyciem MES Bartosz Parcer Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Wspomagane optymalizacją podejmowanie pewnych decyzji finansowych Adrian Dobrowolski Dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz 2008_09
Modelowanie komputerowe wybranych elementów obudowy zewnętrznej kamery przemysłowej Damian Piątek Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Komputerowe modelowanie sprzęgieł mechanicznych Dezyderiusz Fryc Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Wykorzystanie programów komputerowych w modelowaniu i analizie tarcz hamulcowych Łukasz Przewoźny Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
 

Kierunek ZiIP

Temat pracy Student Promotor Opiekun Rok ak.
Analiza problemu relokalizacji z wykorzystaniem metod programowania liniowego Agnieszka Wośko Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2004_05
Aplikacja wspomagająca rozwiązywanie metodą geometryczną zadań z zakresu programowania liniowego Małgorzata Lisiecka Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2005_06
Analiza zadania przydziału z wykorzystaniem binarnego programowania całkowitoliczbowego Arkadiusz Litwin Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2005_06
Wyznaczanie ustalonego pola temperatury w zadaniach jednowymiarowych Sebastian Słodowski Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2004_05
Wpływ metody i przyjętych ograniczeń w wybranych zagadnieniach programowania dynamicznego Dariusz Koter Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2004_05
Programowanie sieciowe w zastosowaniu do wybranych problemów komunikacyjnych Marek Kleszcz Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2004_05
Algorytm ewolucyjny jako narzędzie planowania inwestycji Iwona Leśniewska Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2004_05
Zastosowanie metod programowania liniowego w analizie problemów przydziału Grzegorz Zielenski Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2004_05
Identyfikacja parametrów materiałowych w układach tarczowych za pomocą algorytmu ewolucyjnego Sylwia Kuleta Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2005_06
Planowanie wycieczek turystycznych z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego Wojciech Niesyt Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2004_05
Ewolucyjna identyfikacja stałych materiałowych laminatów wielowarstwowych Łukasz Kucza Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Witold Beluch 2005_06
Ewolucyjna optymalizacja ułożenia kątów w laminatach wielowarstwowych Damian Łukasik Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Witold Beluch 2005_06
Optymalizacja wybranych procesów decyzyjnych z wykorzystaniem metod programowania dynamicznego Mirosław Domagalski Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2008_09
Optymalizacja czasu w transporcie wewnątrzzakładowym przy pomocy algorytmów genetycznych Bartłomiej Szybecki Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2005_06
Opracowanie aplikacji wspomagającej budowę harmonogramów optymalnych Michał Kolasa Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Jasiński 2008_09
Wpływ gęstości siatki MES na wyniki końcowego rozwiązania podczas optymalizacji układów przestrzennych przy użyciu algorytmu ewolucyjnego Łukasz Stanek Dr inż. Arkadiusz Poteralski Dr inż. Arkadiusz Poteralski 2005_06
Weryfikacja stanu wytężenia rurociągu pary wodnej w oparciu o metodę elementów skończonych Witold Masłowski Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2005_06
Optymalizacja układów przestrzennych przy użyciu algorytmu ewolucyjnego - sterowanie graniczną wartością gęstości materiału Bogumiła Chrabąszcz Dr inż. Arkadiusz Poteralski Dr inż. Arkadiusz Poteralski 2005_06
Wykorzystanie systemu Linux w wybranych obliczeniach inżynierskich Artur Wojtyła Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2005_06
Analiza wrażliwości przepływu biociepła ze względu na parametry termiczne Helena Podstawa Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Grażyna Kałuża 2005_06
Analiza przepływów międzygałęziowych w pewnym przedsiębiorstwie Grażyna Tręda Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2008_09
Wykorzystanie systemu MSC.Patran w projektowaniu produkcji wybranych urządzeń transportowych Łukasz Legęza Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr inż. Piotr Orantek 2006_07
Analiza statystyczna wpływu otyłości pacjentów na zapadalność na choroby układu metabolicznego Jacek Hanslik Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2005_06
Rozwiązywanie problemu optymalizacji liniowej - metoda selekcji i metoda simpleks Jolanta Poteralska Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2006_07
Metody programowania wielokryterialnego w analizie przedsięwzięcia Adam Baron Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Jasiński 2008_09
Analiza statystycznej subiektywnej oceny zdrowia pacjentów w trakcie prowadzonej kuracji Marta Sobczyk Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2004_05
Zastosowanie wybranych testów istności do analizy statystycznej wyników pomiarów masy ciała pacjentów w trakcie prowadzonej kuracji Marcin Piwowar Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2004_05
Ocena wpływu warunków brzegowych w numerycznym modelowaniu ustalonego przepływu ciepła Michał Giese Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2004_05
Planowanie produkcji oraz logistyki przy użyciu metod programowania liniowego Jarosław Kuś Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2005_06
Wyznaczanie ustalonego pola temperatury w zadaniach jednowymiarowych Sebastian Słodkowski Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2004_05
Optymalizacja ram płaskich z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego Łukasz Szulc Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2003_04
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w harmonogramowaniu Przemysław Kręcisz Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2003_04
Opracowanie optymalnej strategii działania pewnego przedsiębiorstwa transportowego Iwona Gorgol Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Paruch 2008_09
,,Dobór cech konstrukcyjnych zawiesia haka suwnicy” Dawid GRABOWSKI Dr inż. Mirosław Szczepanik Dr inż. Mirosław Szczepanik 2006_07
"Zagadnienia minimalizacji pustych przebiegów z wykorzystaniem metod programowania liniowego" Wojciech URGACZ Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2006_07
"Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w zaawansowanym harmonogramie produkcji" Magdalena NOWAK Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2005_06
"Zarządzanie projektami z wykorzystaniem technik CPM i PERT" Adam KULBACKI Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2006_07
"Opracowanie przykładowych planów produkcji dla fabryki samochodów" Piotr ŚLOSARCZYK Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Arkadiusz Poteralski 2005_06
"Analiza zjawisk akustycznych z wykorzystaniem MSC.Marc" Andrzej Frączkowski Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2005_06
"Modelowanie konstrukcji warstwowych z wykorzystaniem MES" Leszek Chackiewicz Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2005_06
"Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w zarządzaniu flotą pojazdów firmy transportowej" Damian Baron Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2005_06
"Wybrane zagadnienia optymalizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym" Marcin Kowalski Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2005_06
"Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do rozwiązywania zadań dyskretnych" Marek Łopatowski Dr inż. Witold Beluch Dr inż. Witold Beluch 2005_06
"Wpływ parametrów rozproszonego algorytmu ewolucyjnego na skuteczność poszukiwań optimum" Kamila Maria Orzeł Dr inż. Witold Beluch Dr inż. Witold Beluch 2005_06
Analiza termiczna uszczelki głowicy silnika spalinowego Łukasz Mazur Dr inż. Marek Paruch Dr inż. Marek Paruch 2008_09
"Zastosowanie metod minimalizacji pustych przebiegów w planowaniu przedsięwzięcia" Michał Radzik Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Jasiński 2006_07
"Pakiet obliczeń MES Adventure w środowisku Linux" Beniamin Muszczyński Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2006_07
"Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy wybranych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem pakietu "ABC"" Włodzimierz Kulas Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2005_06
"Metody badań operacyjnych w planowaniu produkcji" Piotr Kolasiński Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Jasiński 2003_04
"Modelowanie przepływu ciepła w obszarach osiowosymetrycznych za pomocą metody różnic skończonych" Arkadiusz Gulajski Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2004_05
"Zastosowanie metod programowania sieciowego w procesie planowania przedsięwzięcia" Marek Zalski Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2004_05
Możliwości wykorzystania badań operacyjnych w przedsiębiorstwie Marek Majcherczyk Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Marek Jasiński 2005_06
Neuronowo-rozmyte systemy wnioskujące w analizie szeregów czasowych Agnieszka Rzeszowska Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Piotr Orantek 2006_07
Modelowanie przepływu ciepła z zastosowaniem metody elementów brzegowych Sławomir Puczek Dr inż. Marek Paruch Dr inż. Marek Paruch 2007_08
Oszacowanie wpływu ceny wyrobów na optymalne rozwiązanie w modelu produkcyjnym Katarzyna Piekarz Dr inż. Marek Paruch Dr inż. Marek Paruch 2007_08
Opracowanie i ocena wyników analizy termicznej i derywacyjnej żeliwa Jacek Rusinek Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2006_07
Optymalizacja systemu komunikacji autobusowej w części zachodniej Beskidu Niskiego z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych Kamil Makowski Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr inż. Piotr Orantek 2006_07
Zastosowanie drzew decyzyjnych do analizy procesów decyzyjnych w warunkach niepewności Justyna Bonca Dr inż. Marek Jasiński Dr inż. Marek Jasiński 2006_07
Analiza wrażliwości pola temperatury ze względu na parametry termofizyczne Łukasz Dyas Dr inż. Marek Paruch Dr inż. Marek Paruch 2006_07
Modelowanie i symulacja numeryczna rotora ręcznego przy pomocy systemu CATIA Przemysław Fedyczek Dr inż. Grzegorz Kokot Dr inż. Grzegorz Kokot 2007_08
Opracowanie stanowiska do badań wytrzymałościowych próbek preparatów biologicznych Robert Rozmus Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2007_08
USAR - roboty ratownicze Bartłomiej Bargiel Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dr inż. Wacław Kuś 2007_08
Optymalizacja grubości żeber w modelach kartonowych Arkadiusz Kornaś Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2006_07
E- MARKETING W EDUKACJI Michał Kowalski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Aplikacja internetowa do prostych obliczen wytrzymałosciowych Bartosz Perończyk Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2009_10
Organizacja, analiza wytrzymałościowa i ekonomiczna przebudowy konstrukcji stalowej Dariusz Kubrak Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2009_10
Aplikacja szyfrujaca dokumenty tekstowe Jarosław Porombka Dr inż. Marek Paruch 2009_10
Wpływ modelu obciążenia kości miedniczej człowieka na rozkład naprężeń Katarzyna Piekarz Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2009_10
Wybrane algorytmy wspomagajace procesy decyzyjne Filip Balamut Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Wybrane aspekty teorii kolejek i jej zastosowania Jarosław Pawlik Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Analiza wpływu rozkładu grubości ścianki w konstrukcji zbiornika podziemnego na jego nośność Łukasz Papis Dr inż. Grzegorz Kokot 2009_10
Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji wielokryterialnej laminatów Tomasz Skorupka Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Analiza i przetwarzanie obrazów struktur biomechanicznych Krzysztof Wawrzyniak Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
Badania wytrzymałościowe i ultradźwiękowe na szynach kolejowych Marek Konieczny Dr inż. Radosław Górski 2008_09
Modelowanie i badania termowizyjne wybranych elementów chłodnicy silnika samochodu Przemysław Wolany Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Modele numeryczne i analiza wybranych elementów jachtów z użyciem MES Bartosz Parcer Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Wspomagane optymalizacją podejmowanie pewnych decyzji finansowych Adrian Dobrowolski Dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz 2008_09
Modelowanie komputerowe wybranych elementów obudowy zewnętrznej kamery przemysłowej Damian Piątek Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Komputerowe modelowanie sprzęgieł mechanicznych Dezyderiusz Fryc Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Wykorzystanie programów komputerowych w modelowaniu i analizie tarcz hamulcowych Łukasz Przewoźny Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
 

Kierunek ETI

Temat pracy Student Promotor Opiekun Rok ak.
Numeryczne modelowanie nieustalonego Pola temperatury w obszarach jednorodnych Tomasz Zbruk Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2004_05
Numeryczne modelowanie ustalonego pola temperatury w obszarach niejednorodnych Artur Nocek Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2004_05
Aplikacja wspomagająca bilansowanie diety u chorych na cukrzycę Anna Brodacka Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2008_09
Zastosowanie metody elementów skończonych do wyznaczania jednowymiarowych pól temperatury Diana Bogusława Pancerz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 1999_00
wykorzystanie metody elementów brzegowych do rozwiązywania zadań odwrotnych w przepływie ciepła Krzysztof Szydełko Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 1998_99
Metoda różnic skończonych w termomechanice Arkadiusz Lupierz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 1997_98
Analiza statystyczna wpływu otyłości pacjentów na zapadalność na choroby układu metabolicznego Sławomir Kowalski Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2006_07
Rozmyty algorytm ewolucyjny. Zastosowanie w identyfikacji warunków brzegowych. Adam Rogóż Dr inż. Piotr Orantek Dr inż. Piotr Orantek 2005_06
Określenie wpływu różnego rozmieszczenia i różnej liczby punktów kontrolnych hiperpowierzchni interpolacyjnej podczas ewolucyjnej optymalizacji układów przestrzennych Krystian Sanecki Dr inż. Arkadiusz Poteralski Dr inż. Arkadiusz Poteralski 2005_06
Aplikacja szyfrująca obrazy medyczne Przemysław Kogut Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2009_10
Zastosowanie metody różnic skończonych do oceny stanu wytężenia obudowy silnika pompy próżniowej Tomasz Sczesny Dr inż. Mirosław Szczepanik Dr inż. Mirosław Szczepanik 2004_05
Numeryczne modelowanie nieustalonego pola temperatury w obszarach jednorodnych Tomasz Zbruk Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2004_05
Analiza wytrzymałościowa regałów magazynowych z wykorzystaniem pakietu Patran/Nastran Przemysław Słupski Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2005_06
Numeryczne modelowanie nieustalonego przepływu ciepła dla zadań jednowymiarowych Karol Stolecki Dr inż. Jerzy Mendakiewicz Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 2005_06
Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy stanu naprężeń i przemieszczeń w układach prętowych z wykorzystaniem programu"ABC Rama 3D" Łukasz Detko Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2004_05
Wyznaczanie ustalonego pola temperatury w zadaniach jednowymiarowych i dwuwymiarowych z uwzględnieniem wpływu warunków brzegowych Marcin Sałek Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2005_06
Optymalizacja mechanicznych warunków brzegowych przy pomocy algorytmu ewolucyjnego Aleksandra Sawicka Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2003_04
Aplikacja wspomagająca planimetrię ran na podstawie termogramów Michał Hirsz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2008_09
Opracowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotu Metody numeryczne Rafał Kaczmarczyk Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1999_00
Zastosowanie metody elementów brzegowych do wyznaczania jednowymiarowych nieustalonych pól temperatury Marcin Rymer Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 1999_00
Algorytmy wyznaczania własności własnych i wektorów własnych oraz ich zastosowanie w mechanice Andrzej Rutkowski Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 1997_98
Wpływ doboru zastępczej pojemności cieplnej na wyniki obliczeń procesu krzepnięcia Grzegorz Radzikowski Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1997_98
Opracowanie bazy danych parametrów materiałowych wykorzystywanych w obliczeniach procesów cieplnych Krzysztof Buczek Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 1997_98
Zastosowanie optymalizacji ewolucyjnej w projektowaniu postaci geometrycznej elementów konstrukcyjnych Tomasz Romanowski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 1997_98
Zastosowanie metody elementów skończonych do obliczeń przepływu ciepła w obszarach o prostej geometrii Grzegorz Kwas Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1997_98
Identyfikacja modeli matematycznych opisujących proces krzepnięcia. Marek Kłosiński Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Jerzy Mendakiewicz 1997_98
Zastosowanie kombinowanej metody elementów brzegowych do wyznaczania rozkładów temperatury w skórze poddanej działaniu zewnętrznych czynników ciepła Aldona Domańska Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1997_98
Wybrane zagadnienia obliczeń naprężeń cieplnych Andrzej Grochowina Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1997_98
Obliczanie ustalonych pół temperatury metodą elementów brzegowych Jarosław Burkowicz Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 1997_98
,,Zastosowanie oprogramowania UNICORE w dostępie do zasobów gridowych” Łukasz STĘPIEŃ Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2006_07
"Weryfikacja wybranych układów powłokowych modelowanych za pomocą programu ABC 3D z rozwiązaniami analitycznymi" Grzegorz SIEMIANOWSKI Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2006_07
"Modelowanie przepływu ciepła w pasywnym elemencie chłodzącym procesor - analiza w przestrzeni dwuwymiarowej." Bartłomiej SKRZYŃSKI Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2006_07
"Numeryczna analiza wytrzymałościowa regałów magazynowych spawanych" Izabela PANIKOWSKA Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2005_06
Aplikacja komputerowa do wspomagania analizy ran oparzeniowych Paweł Prządo Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Dr inż. Mirosław Dziewoński 2008_09
"Optymalizacja termicznych warunków brzegowych przy pomocy algorytmu ewolucyjnego" Krzysztof Kmita Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2005_06
"Identyfikacja termicznych warunków brzegowych przy zastosowaniu pomocy algorytmu ewolucyjnego" Wojciech Kłosowicz Dr inż. Adam Długosz Dr inż. Adam Długosz 2005_06
"Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy stanu naprężeń w złożonych obiektach przestrzennych z wykorzystaniem programu "ABC Obiekt 3D"" Przemysław Grosicki Dr Mirosław Habarta Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2005_06
"Ocena stanu wytężenia osadnika gnilnego metodą elementów skończonych" Krzysztof Niemiec Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2005_06
"Dobór nośności regałów magazynowych modułowych" Marzena Szkliniarz Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2005_06
Porównanie metod programowania obrabiarek CNC Tomasz Warwas Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2007_08
Zastosowanie oprogramowania UNICORE w dostępie do zasobów gridowych Łukasz Stępień Dr inż. Wacław Kuś Dr inż. Wacław Kuś 2005_06
Projektowanie oraz analiza wytrzymałościowa łóżka piętrowego przy użyciu programu ABC Rama 3D Piotr Rugor Dr Mirosław Habarta Dr Mirosław Habarta 2006_07
Zastosowanie numerycznych metod aproksymacji w obróbce obrazu cyfrowego Jakub Mitręga Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2008_09
Analiza rozkładu ciepła w rurociągach i ciepłociągach przy użyciu metody elementów brzegowych Łukasz Hanzel Dr inż. Mirosław Dziewoński Dr inż. Mirosław Dziewoński 2008_09
Opracowanie koncepcji zbioru zadań z wytrzymałości materiałów oraz przygotowanie wersji edytorskiej Marcin Czapka Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 1997_98
Opracowanie koncepcji testów do egzaminów z wytrzymałości materiałów Katarzyna Żurek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 1999_00
Wpływ parametrów algorytmu ewolucyjnego na skuteczność poszukiwań optimum w wybranych zagadnieniach optymalizacji Piotr Siekierski Dr inż. Witold Beluch Dr inż. Witold Beluch 2005_06
Iteracyjna metoda rozwiązywania liniowych problemów decyzyjnych Ewa Łopacka Dr inż. Grażyna Kałuża Dr inż. Grażyna Kałuża 2009_10
Obliczenia z użyciem języka OpenCL Krzysztof Ryczek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Opracowanie instrukcji i programów komputerowych do ćwiczeń laboratoryjnych z metod komputerowych w wytrzymałości materiałów Mirosław Zelent Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz 2009_10
Opracowanie instrukcji i programów komputerowych do ćwiczeń laboratoryjnych z metod komputerowych w wytrzymałości materiałów Tomasz Tomaszczyk Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. Dr inż. Jacek Ptaszny 2009_10
Metody rozwiązywania układów równań liniowych - aplikacja komputerowa Marcin Lamch Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Analiza wrażliwości pola temperatury w nagrzewanej/ chłodzonej tkance biologicznej Piotr Karbownik Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak 2009_10
Opracowanie algorytmu wizualizacji wybranych wielkości w zadanych przekrojach Tymoteusz Meinert Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. Dr inż. Alicja Piasecka-Belkhayat 2009_10
Opracowanie instrukcji i programów komputerowych do ćwiczeń laboratoryjnych z metod komputerowych w wytrzymałości materiałów Michał Lubczyk Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2009_10
Wizualizacja wybranych parametrów mechanicznych w układach biomechanicznych Marcin Murawski Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2009_10
Algorytm usuwania szumów w przetwarzaniu obrazów Dawid Grabiński Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2009_10
Serwis WWW do zdalnych obliczeń numerycznych Michał Płoneczka Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Serwis WWW dla algorytmów inspirowanych biologicznie Dawid Kwapisz Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Opracowanie instrukcji i programów komputerowych do ćwiczeń laboratoryjnych z metod komputerowych w mechanice Adam Czopek Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Badania doświadczalne i symulacja komputerowa statycznej próby rozciągania Michał Dolatowski Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
Opracowanie instrukcji i programów komputerowych do ćwiczeń laboratoryjnych z metod komputerowych w mechanice Paulina Bednarz Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Opracowanie instrukcji i programów komputerowych do ćwiczeń laboratoryjnych z metod komputerowych w mechanice Piotr Brzezina Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Opracowanie instrukcji i programów komputerowych do ćwiczeń laboratoryjnych z metod komputerowych w mechanice Robert Demel Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Opracowanie instrukcji i programów komputerowych do ćwiczeń laboratoryjnych z metod komputerowych w mechanice Szymon Głowacki Dr hab. inż. Piotr Fedeliński Prof. Pol. Śl. 2008_09
Badania doświadczalne i symulacja komputerowa próby trzypunktowego zginania Jakub Pluta Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
Badania doświadczalne i symulacja komputerowa próby czteropunktowego zginania Szymon Pluta Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
Grid obliczeniowy z oprogramowaniem do obliczeń równoległych MES Jakub Kiełtyka Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 2008_09
Symulacja komputerowa próby udarności - porównanie z wynikami doświadczalnymi Marcin Belina Dr hab. inż. Antoni John Prof. Pol. Śl. 2008_09
 

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie
 
 
  stat4u