Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Profil naukowy Katedry

Główne kierunki działalności dotyczą szeregu zagadnień oraz metod w rozwiązywaniu różnych problemów inżynierskich. Poniżej wymieniono główne zagadnienia, metody oraz ich zastosowania.

Zagadnienia:

 • mechanika ciała stałego,

 • procesy transportu ciepła,

 • mechanika pękania,

 • mikro- i nanomechanika,

 • zagadnienia pól sprzężonych (termomechanika, piezoelektryczność, interakcje pól mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, termicznych, akustycznych oraz przepływowych),

 • biomechanika,

 • modelowanie oparzeń tkanek biologicznych,

 • modelowanie zamrażania tkanek biologicznych,

 • modelowanie układów kostnych,

 • modelowanie połączeń kość-implant,

 • termodynamika procesów odlewniczych,

 • zbiory rozmyte i interwałowe w modelowaniu systemów fizycznych i biologicznych.

 Metody:

 • metoda elementów skończonych (MES),

 • metoda elementów brzegowych (MEB),

 • metoda różnic skończonych (MRS),

 • metody bezsiatkowe,

 • szybka wielobiegunowa MEB,

 • adaptacyjna MES,

 • metody sztucznej inteligencji,

 • analiza wrażliwości,

 • zagadnienia odwrotne,

 • metody optymalizacji klasycznej,

 • algorytmy inspirowane biologicznie: genetyczne, ewolucyjne, rojowe, mrówkowe, sztuczne systemy immunologiczne,

 • metody optymalizacji wielokryterialnej,

 • algorytmy hybrydowe,

 • sztuczne sieci neuronowe,

 • ziarniste algorytmy ewolucyjne,

 • obliczenia równoległe i rozproszone,

 • obliczenia z użyciem GPU,

 • obliczenia z użyciem gridów obliczeniowych.

 Zastosowania:

 • analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem metod komputerowych,

 • komputerowe modelowanie propagacji pęknięć,

 • symulacje komputerowa zagadnień sprzężonych,

 • symulacje komputerowe w zagadnieniach biomechaniki,

 • optymalne projektowanie z wykorzystaniem metod klasycznych oraz metod optymalizacji globalnej,

 • optymalizacja kształtu, warunków brzegowych, topologiczna, wielokryterialna różnych problemów inżynierskich,

 • identyfikacja w układach fizycznych,

 • modelowanie wieloskalowe materiałów,

 • metody homogenizacji komputerowej,

 • komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazu z tomografii komputerowej,

 • wykorzystanie termografii w diagnostyce medycznej,

 • projektowanie urządzeń diagnostycznych w leczeniu ran i oparzeń.

 


Więcej informacji na temat wybranych zagadnień którymi zajmują się pracownicy Katedry można znaleźć tutaj.


 

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie
 
 
  stat4u