Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Przedmioty prowadzone w Katedrze

Studia 1 stopnia:
Metody numeryczne (MiBM, AiR, ZiIP, MTA)
Wytrzymałość materiałów - AiR
Wytrzymałość materiałów - MiBM
Wytrzymałość materiałów - ZiIP
Wytrzymałość materiałów - ZiIP, (studia niestacjonarne)
Wytrzymałość materiałów - MTA
Przekształcenia całkowe (AiR)
Badania operacyjne (ZiIP)
Podstawy informatyki (MTA)
Technologia informacyjna (MTA)
Języki programowania z programowaniem obiektowym (MTA)
Statystyka matematyczna i planowanie eksperymentu (MTA)
MES w modelowaniu układów mechatronicznych (MTA)

Przepływ ciepła (MTA)

Studia 2 stopnia:

 Zajęcia dla całego roku:
AiR:
Badania operacyjne
Metody elementów skończonych i brzegowych
MTA:
Mikromechatronika i MEMS
Informatyka techniczna
Zaawansowane metody optymalizacji
MiBM:
Badania operacyjne
Mechanika komputerowa
 

Specjalności:
 AB3
Równania fizyki matematycznej
Programowanie obiektowe
Obliczenia ewolucyjne
Metoda elementów skończonych
Numeryczne modelowanie pól sprzężonych
Numeryczne modele układów biologicznych
Metoda elementów brzegowych
Modelowanie procesów cieplnych
Systemy komputerowe obliczeń inżynierskich
Optymalizacja procesów i układów dynamicznych
Modelowanie komputerowe układów i procesów
MB4
Równania fizyki matematycznej
Oprogramowanie inżynierskie
Teoria sprężystości z reologią
Teoria plastyczności i mechanika pękania
Programowanie obiektowe
Metoda elementów skończonych
Metody heurystyczne
Numeryczne modelowanie pól sprzężonych
Współbieżne systemy obliczeniowe
Analiza wrażliwości i optymalizacja
Metoda elementów brzegowych
Metody komputerowe w termomechanice
Metody mechaniki komputerowej
Systemy pomiarowe
ME3
Modele matematyczne procesów fizycznych
Metody elementów skończonych i brzegowych
Modelowanie procesów cieplnych
Metody heurystyczne
Programowanie obiektowe
Komputerowe modelowanie układów mechatronicznych
Zagadnienia odwrotne
Bionika i elementy inżynierii biomedycznej
Techniki planowania eksperymentu
Modelowanie układów dynamicznych
Projektowanie mechatroniczne
Analiza pól sprzężonych
ZC6
Algorytmy i struktury danych
Metody komputerowe w inżynierii produkcji
Metody optymalizacji
Zarządzanie przedsięwzięciami
Symulacja procesów dyskretnych
Równoległe i rozproszone systemy informatyczne
Inteligentne techniki komputerowe

 Pozostałe:
Mechanika komputerowa (MB1, MB2, MB4, MB5, MB6)
Metoda elementów skończonych (MB2)
Mechanika układów odkształcalnych (MB2)
Procesy cieplne (AB1)
   

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie
 
 
  stat4u