Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
Systemy komputerowe obliczeń inżynierskich  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Przykłady zastosowań
Warunki zaliczenia
Literatura
Linki
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Modelowanie komputerowe układów i procesów (AB3)
Semestr: IX
Punkty ECTS: 1
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr inż. Grzegorz Kokot

Opis przedmiotu


W ramach przedmiotu przedstawiane są współczesne systemy komputerowe wspomagające obliczenia inżynierskie. Są to m.in. systemy CAE firmy MSC.Software, Ansys Inc. Przedstawiane są możliwości w zakresie analiz i symulacji wytrzymałościowych oraz symulacji ruchu (analizy kinematyczne układów). W trakcie trwania zajęć studenci zapoznają się z systemami CAE a następnie przeprowadzają przykładowe symulacje i obliczenia na własnych przykładach.Program przedmiotu

  • laboratorium: 15h godzin w semestrze

Przykłady zastosowań

 

    połączenie szynowe                             rolka transportowa

 

 amortyzator rowerowy                  zespół hamulcowy


Warunki zaliczenia

Wykonanie projektu końcowego


Literatura

  1. http://www.mscsoftware.com/support/online_ex/Library.cfm
  2. MSC.Software Documentation 2005 (na CD).
  3. MSC.visualNastran4D Documentaton (na CD).
  4. Kokot G., Materiały powielane, Gliwice 2002.
  5. Skarka W., Mazurek A.: CATIA, Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Helion 2005.
  6. Rusiński E. i inni: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
  7. Zienkiewicz O. & Taylor R.: The Finite Elements Method, V.1-2, Butterworth, Heinneman, 2000.

Linki


Skok do początku strony