Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl

Symulacja procesów dyskretnych  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Literatura
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność
: ZC6
Semestr
: VIII
Punkty ECTS: 3
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący
: dr inż. Piotr Orantek


Opis przedmiotu

Zapoznanie z podstawami programowania dyskretnego. Omówienie najczęściej spotykanych problemów związanych z optymalizacją procesów dyskretnych. Przedstawienie kilku ważniejszych zastosowań w produkcji.


Program przedmiotu

 • wykład: 15 godzin w semestrze
 • laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • Ogólna charakterystyka i klasyfikacja dyskretnych procesów przemysłowych.
 • Wprowadzenie do badań operacyjnych i optymalizacji.
 • Programowanie liniowe - metoda sympleks i jej modyfikacje.
 • Programowanie dyskretne i programowanie liniowe w liczbach całkowitych.
 • Programowanie dynamiczne.
 • Wstęp do programowania sieciowego.
 • Zintegrowane systemy sterowania produkcją - przykłady procesów dyskretnych.
 • Projektowanie elastycznych systemów produkcji - planowanie produkcji – podstawy harmonogramowania.

Warunki zaliczenia

Kolokwium z całości materiału


Literatura

 • K. A. Ross, C. R. B. Wright: Matematyka dyskretna. Wydawnictwo Naukowe PWN. 1999.
 • Cannon R.H., Dynamika układów fizycznych, WNT, Warszawa, 1973
 • Kącki E., Elektroniczna technika obliczeniowa, PWN, Warszawa, 1986
 • Kącki E., Woźniakowski M., Modelowanie analogowe, hybrydowe oraz cyfrowa symulacja maszyn analogowych, WNT, Warszawa, 1979
 • Bjrek A., Ahlywist G., Metody numeryczne, PWN, Warszawa, 1987
 • Kącki E., Siewierski L,. Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami, PWN, Warszawa, 1981
 • Kudrewicz J., Fraktale i chaos, WNT, Warszawa, 1993
 • Zieliński R., Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa, 1972

Skok do początku strony