Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Wybierz specjalność w KWMiMKM!

Czy interesują Cię nowoczesne techniki informatyczne?

Czy interesują Cię zagadnienia związane z symulacją numeryczną?

Czy chciałbyś zapoznać się z zaawansowanymi systemami CAD/CAE?

Czy interesujesz się najnowocześniejszymi technikami związanymi ze sztuczną inteligencją?


Jeśli tak,
to zachęcamy do wyboru następujących specjalności:

Prezentacja specjalności (1,5MB)


Specjalności dla przyszłych Inżynierów w naszej Katedrze: Budowa i eksploatacja maszyn (ZAB,ZMB,ZEC,ZZC)

W ramach projektów inżynierskich przewidywane są m.in. tematy z następujących obszarów:

 • praktycznych obliczeń konstrukcji metodą elementów skończonych oprogramowaniem MSC.Software, Ansys, Algor, Robot,
 • badań laboratoryjnych z użyciem nowoczesnego sprzętu firm LMS, MTS, Zwick,
 • tworzenia biznesplanów,
 • analiz w zagadnieniach bioinżynierii i biomechaniki,
 • optymalizacji z użyciem nowoczesnych metod inspirowanych biologicznie,
 • nowoczesnych analiz z zakresu mikromechaniki, nanomechaniki oraz wieloskalowych,
 • zagadnień związanych z optymalnym planowaniem produkcji,
 • tworzenia oprogramowania inżynierskiego oraz rozwijania umiejętności programistycznych.

Jeśli masz pomysł na projekt inżynierski, w naszej Katedrze damy Ci możliwość jego realizacji zapewniając wsparcie merytoryczne.

Realizacja projektu inżynierskiego w naszej Katedrze to dobry start do studiów II stopnia!


Zapewne kojarzysz naszą katedrę głównie z rozwiązywaniem zadań z wytrzymałości materiałów. Nazwa naszej katedry składa się z dwóch członów, znaczenie pierwszego już poznaliście. Druga część nazwy, metod komputerowych mechaniki, wiąże się ściśle z przedmiotami specjalnościowymi. Zagadnienia inżynierskie z którymi spotkacie się podczas zajęć, prac przejściowych oraz dyplomowych obejmują m.in.:

 • metody sztucznej inteligencji bazujące na algorytmach ewolucyjnych, sztucznych sieciach neuronowych, sztucznych systemach immunologicznych

 • metody komputerowe w zagadnieniach statycznych i dynamicznych mechaniki pękania

 • modele biomechaniczne układów mięśni i kości

 • harmonogramowanie produkcji

 • analizę wrażliwości oraz metody optymalizacji topologicznej i kształtu konstrukcji

 • nowoczesne metody komputerowe w zarządzaniu

 • numeryczne modelowanie układów w warunkach niepewności stochastycznej i rozmytej

 • przetwarzanie obrazów

 • inżynieria oprogramowania

 • modelowanie przepływu ciepła w organizmach żywych

 • termodynamikę procesów odlewniczych

 • zagadnienia odwrotne w mechanice i termomechanice
  oraz wiele innych

W ramach zajęć laboratoryjnych będziecie mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi systemami do analizy numerycznej oraz ich praktycznym wykorzystaniem w rozwiązywaniu wielu problemów inżynierskich.


MODELOWANIE I SYMULACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
na kierunku Mechatronika

Przedmioty na specjalności ME3

Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu: modelowania matematycznego, modelowania komputerowego, metod i technik komputerowych, m.in. metody elementów skończonych i brzegowych, metod heurystycznych, inżynierii biomedycznej i bioniki, technik planowania eksperymentu, zagadnień odwrotnych, analizy pól sprzężonych, dynamiki układów, procesów cieplnych, systemów mechatronicznych, komputerowego modelowania i projektowania systemów mechatronicznych, eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych, programowania obiektowego.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączący dziedziny z pogranicza technologii informatycznych, systemów mechatronicznych oraz nauk obliczeniowych. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych, jednostkach badawczo-rozwojowych, firmach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem systemów mechatronicznych oraz firmach konsultingowych.


Plan specjalności w formacie PDF (Plan_ME3.pdf)


MECHANIKA KOMPUTEROWA
na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn


Przedmioty na specjalności MB4

Absolwenci tej specjalności łączą gruntowną wiedzę z zakresu:

 • teorii sprężystości i plastyczności,

 • mechaniki pękania,

 • dynamiki maszyn,

 • termomechaniki

z wiedzą z obszarów:

 • zastosowań współczesnych metod komputerowych mechaniki (metoda elementów skończonych, metoda elementów brzegowych),

 • metod analizy wrażliwości i optymalizacji,

 • komputerowych systemów wspomagających prace inżynierskie,

 • znajomości języków programowania,

 • systemów graficznych CAD,

 • współbieżnych systemów obliczeniowych,

 • metod i technik sztucznej inteligencji.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, a jej absolwenci otrzymują głęboką wiedzę z zakresu metod informatycznych i komputerowych w analizie i projektowaniu maszyn i urządzeń. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle maszynowym i samochodowym, biurach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych, firmach zajmujących się technikami sztucznej inteligencji oraz zapleczu naukowo-badwaczym średnich i małych przedsiębiorstw wytwórczych i usługowych.


Plan specjalności w formacie PDF (Plan_MB4.pdf)


MODELOWANIE KOMPUTEROWE UKŁADÓW I PROCESÓW
na kierunku Automatyka i Robotyka

Przedmioty na specjalności AB3

Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu:

 • modelowania komputerowego,

 • ogólnej teorii systemów,

 • diagnostyki technicznej i analizy modalnej,

 • systemów komputerowych obliczeń inżynierskich,

 • modelowania procesów cieplnych,

 • modelowania procesów i układów dynamicznych,

 • układów biologicznych,

 • procesów technologicznych,

 • programowania obiektowego,

 • współbieżnych systemów obliczeniowych,

 • sieci neuronowych,

 • obliczeń ewolucyjnych,

 • modelowania przybliżonego,

 • metod i technik komputerowych, służących do rozwiązywania zagadnień inżynierskich (m.in. metod elementów skończonych i brzegowych).

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączący dziedziny z pogranicza technologii informatycznych, automatyki i robotyki oraz modelowania układów i procesów.
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych, jednostkach badawczo-rozwojowych, firmach zajmujących się zastosowaniem metod i narzędzi sztucznej inteligencji, firmach konsultingowych oraz w instytucjach marketingowo-usługowych.


Plan specjalności w formacie PDF (Plan_AB3.pdf)


TECHNIKI INFORMATYCZNE W INŻYNIERII PRODUKCJI
na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Przedmioty na specjalności ZC6

 Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu:

 • metod i narzędzi informatycznych, wspomagających tworzenie baz wiedzy i dobór materiałów inżynierskich, optymalnych do stawianych wymagań użytkowych,

 • najnowocześniejszych technologii kształtowania elementów układów technicznych,

 • metodologii projektowania i konstruowania nowoczesnych układów technicznych,

 • wytwarzania złożonych maszyn i urządzeń, spełniających wymagania europejskich i światowych norm jakości,

 • metod i systemów zarządzania produkcją przemysłową,

 • procesów technologicznych,

 • komputerowych narzędzi stosowanych we wspomaganiu i projektowaniu,

 • specjalistycznej wiedzy technicznej w odniesieniu do budowy i eksploatacji maszyn roboczych,

 • zagadnień związanych z marketingiem w działalności i produkcji handlowej,

 • systemów zarządzania kadrami przedsiębiorstw przemysłowych,

 • metod i systemów zarządzania produkcją przemysłową.

Tak szerokie wykształcenie techniczne z gruntownymi podstawami ekonomicznymi i menadżerskimi stwarzają podstawy do zatrudnienia absolwentów praktycznie w każdym dużym, średnim i małym zakładzie pracy, zajmującym się produkcją przemysłową, handlem, usługami lub środowiskiem naturalnym i to zarówno w obszarach związanych z twórczością inżynierską, jak i ekonomiczną, zarządzaniem i marketingiem tych zakładów. Interdyscyplinarne, techniczno-ekonomiczne przygotowanie absolwentów, przy solidnej znajomości języka angielskiego jest ważnym atutem w konkursach na kierownicze stanowiska, a jednocześnie daje gwarancje łatwej adaptacji kandydata do najtrudniejszych wymagań pracodawcy, przez co staje się on adresatem licznych atrakcyjnych ofert pracy wielu ekspansyjnych, szybko rozwijających się firm polskich i zagranicznych, poszukujących gruntownie wykształconych, łatwo uczących się i dynamicznych absolwentów naszej specjalności.


Plan specjalności w formacie PDF (Plan_ZC6.pdf)


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie
 
 
  stat4u