Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Technologia Informacyjna

Kierunek: Mechatronika
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne I st. sem. II
Punkty ECTS: 3
Prowadzący
: dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz, dr inż. Mirosław Dziewoński, dr inż. Marek Jasiński, dr inż. Grażyna Kałuża, dr inż. Marek Paruch, mgr inż. Jolanta Dziatkiewicz, mgr inż. Łukasz Turchan


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe dziedziny technologii informacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania używanego do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji. Przedstawiane jest przykładowe oprogramowanie użytkowe realizujące usługi dla użytkownika za pomocą wybranych aplikacji. Rozważania teoretyczne uzupełniono licznymi przykładami zastosowań z wykorzystaniem pakietu oprogramowania biurowego typu Open Source – OpenOffice.org.

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawowe pojęcia branży IT, edytory tekstów technicznych (skład, formatowanie, tworzenie i modyfikacja tabel, rysunków, indeksów, przypisów, odsyłaczy, tworzenie i edycja formuł matematycznych), arkusze kalkulacyjne (definiowanie formuł, tworzenie i edycja wykresów, tworzenie dokumentów wykorzystujących dane z wielu źródeł, import i eksport danych), edytory prezentacji multimedialnych (podstawy tworzenia i modyfikacji tekstów, tabel, rysunków, animacje), podstawowe informacje o relacyjnych bazach danych, informacje w zakresie bezpieczeństwa danych (wirusy komputerowe, zastosowanie programów antywirusowych), bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko pracy z komputerem.

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu ogólnie pojętych technologii informacyjnych, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów technicznych z wykorzystaniem komputera.

Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw informatyki.
 

Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • Technologia informacyjna jako podstawowe zagadnienie współczesnej informatyki

 • Wykorzystanie komputerów i struktur do przechowywania i prezentowania informacji

 • Wykorzystanie praktyczne aplikacji do tworzenia dokumentów tekstowych

 • Wykorzystanie praktyczne aplikacji do obliczeń i prezentacji danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Wykorzystanie praktyczne aplikacji do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej

 • Elementarne zasady budowy baz danych i praktyczne sposoby ich wykorzystania

 • Wykorzystanie praktyczne aplikacji do tworzenia prezentacji multimedialnych


Tematyka laboratoriów

 • Edytor tekstu - Writer

 • Program do tworzenia wzorów matematycznych - Math

 • Arkusz kalkulacyjny - Calc

 • Edytor grafiki - Draw

 • Program do tworzenia baz danych - Base

 • Edytor prezentacji - Impress


Warunki zaliczenia

 • Kolokwium z wykładu
 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (warunki podaje prowadzący na zajęciach)

OCENA KOŃCOWA: O = 0.5K + 0.5L
K
- ocena z kolokwium (musi być pozytywna)
L - ocena z laboratorium (musi być pozytywna)


Literatura

 • A. Diller, LaTeX, Wiersz po wierszu, Wyd. Helion, Gliwice 2002
 • A. Tomaszewska-Adamarek, ABC WORD 2007, Wyd. Helion, Gliwice 2007
 • M. Dziewoński, OpenOffice 2.0. Oficjalny podręcznik, Wyd. Helion, Gliwice 2005
 • M. Siemieniacki, OpenOffice. Podręcznik użytkownika, Wyd. Ux Systems, Gliwice 2003
 • B. Bylina, J. Bylina, Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 2001
 • E. Schetina, K. Green, J. Carlson, Bezpieczeństwo w sieci, Wyd. Helion, Gliwice 2004
   

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie