Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Techniki planowania eksperymentu

Kierunek: Mechatronika
Specjalność: ME3
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem. II
Punkty ECTS: 2
Prowadzący
: dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz, dr inż. Mirosław Dziewoński, dr inż. Marek Jasiński, dr inż. Grażyna Kałuża, dr inż. Marek Paruch, mgr inż. Jolanta Dziatkiewicz, mgr inż. Łukasz Turchan


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu omawiane są metody i sposoby planowania eksperymentu.

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności tworzenia, analizy i oceny planów eksperymentów (fizycznych i numerycznych). Po ukończeniu kursu studenci powinni posiadać wiedzę teoretyczną dotyczącą planowania eksperymentu, umieć zastosować wybraną metodę do rozwiązania problemu, umieć stworzyć algorytm numeryczny w wybranym środowisku programistycznym lub programie narzędziowym, umieć ocenić poprawność otrzymanych rozwiązań, umieć interpretować otrzymane wyniki i ich przydatność w praktyce.

Wymagana jest wiedza z zakresu matematyki - podstawy analizy matematycznej, algebra liniowa (rachunek macierzowy, rozwiązywanie układów równań), metod numerycznych, statystyki matematycznej i planowania eksperymentu, podstaw informatyki.
 

Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • Techniki badań doświadczalnych

 • Dwupoziomowe plany eksperymentu

 • Trójpoziomowe plany eksperymentu

 • Plany D-optymalne

 • Złożone plany eksperymentu

 • Metody i sposoby opracowania wyników badań eksperymentalnych

 • Prezentacja zastosowań praktycznych


Tematyka laboratoriów

 • Zapoznanie się z programami narzędziowymi

 • Plan dwupoziomowy – regresja liniowa

 • Plany połówkowe – funkcje regresji

 • Plan trójpoziomowy – regresja krzywoliniowa

 • Plan D-optymalny. Macierz informacyjna Fishera

 • Plan kompozycyjny – funkcje regresji

 • Opracowanie wyników badań eksperymentalnych


Warunki zaliczenia

 • Kolokwium z wykładu
 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (warunki podaje prowadzący na zajęciach)

OCENA KOŃCOWA: O = 0.5K + 0.5L
K - ocena z kolokwium (musi być pozytywna)
L - ocena z laboratorium (musi być pozytywna)


Literatura

 • Majchrzak E., Mochnacki B.: Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, wyd. IV, Gliwice 2004.
 • Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice, PWN, Warszawa 1980.
 • Draper, N. R., H. Smith, Analiza Regresji Stosowana, PWN, Warszawa, 1973.
 • Mańczak K., Technika Planowania Eksperymentu, WNT, Warszawa, 1976.
 • Wanat K.: Algorytmy numeryczne, Wyd. Dir, Gliwice 1993.
 • Rafajłowicz, E., Algorytmy Planowania Eksperymentu z Implementacjami w Środowisku MATHEMATICA, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1996.
 • Rafajłowicz, E., Optymalizacja Eksperymentu z Zastosowaniami w Monitorowaniu Jakością Produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005.

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie