Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
 Teoria sprężystości z reologią  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka laboratorium
Warunki zaliczenia
Literatura
Linki
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Specjalność: Modelowanie komputerowe układów i procesów (AB3)
Semestr: VII
Punkty ECTS: 2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr Mirosław Habarta

Opis przedmiotu

Teoria sprężystości jest działem mechaniki ośrodków ciągłych zajmującym się opisem zjawisk w materiałach sprężystych. Ten rozległy obszar zagadnień jest w ramach zajęć ograniczony jedynie do teorii liniowej. Znaczny nacisk jest położony na zrozumienie matematycznych podstaw teorii sprężystości oraz opanowanie konwencji notacyjnych specyficznych dla tej dziedziny.

Reologia zajmuje się opisem powstawania i rozwoju w czasie odkształceń i przemieszczeń, poprzez wprowadzenie do związków fizycznych (nazywanych inaczej równaniami konstytutywnymi albo równaniami stanu) nowej zmiennej jaką jest czas.


Program przedmiotu

 • wykład: 30 godzin w semestrze

Tematyka laboratorium

 1. Podstawy rachunku wektorowego i tensorowego
 2. Różniczkowanie i całkowanie pól skalarnych, wektorowych i tensorowych
 3. Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych
 4. Stan naprężenia i odkształcenia.
 5. Równania konstytutywne
 6. Równania przemieszczeniowe elastostatyki (Naviera)
 7. Problemy brzegowe teorii sprężystości.
 8. Przypadki szczególne
 9. Pełzanie i relaksacja.
 10. Ciało Kelvina-Voigta i Maxwella.


 


Warunki zaliczenia

 • Kolokwium z wykładu – możliwe jest organizowanie krótkich (15min) kolokwiów co kilka tygodni, oraz jednego długiego na końcu, na którym można byłoby dokonać również poprawy wcześniejszych

Literatura

 1. Derski W., Zarys mechaniki ośrodków ciągłych, WNT, Warszawa, 1975
 2. Nowacki W. , Teoria sprężystości, PWN 1970
 3. Skrzypek J., Teoria plastyczności i pełzania Wyd. Polit. Krak. Kraków, 1975
 4. Rymarz Cz., Mechanika ośrodków ciągłych, PWN, Warszawa, 1993

Linki


Skok do początku strony