Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
 Współbieżne systemy obliczeniowe  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Literatura
Linki
Do pobrania
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek:
Specjalność:
Semestr:
Punkty ECTS:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr inż. Wacław Kuś

Opis przedmiotu

 W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia związane z zagadnieniami równoległych i rozproszonych  systemów informatycznych.
Omawiane są aktualnie dostępne na rynku zaawansowane klastry obliczeniowe oraz superkomputery. Przedstawiana są modele
komputerów równoległych. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodami tworzenia aplikacji równoległych w środowisku
unix/linux oraz windows. Przedstawiane są proste programy równoległe, wykorzystujące podejście z użyciem wieluwątkow, wieluprocesów
oraz przesyłania komunikatów.


Program przedmiotu

 • wykład 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 1. Podstawowe informacje o systemach równoległych i rozproszonych
 2. Klastry obliczeniowe i superkomputery
 3. Modele równoległych systemów obliczeniowych
 4. Obliczenia wielowątkowe oraz wieloprocesowe
 5. Obliczenia z użyciem paradygmatu przesyłania komunikatów
 6. Obliczenia gridowe
 7. Obliczenia MES z użyciem systemów równoległych

Warunki zaliczenia

 • zaliczenie wykładu - test

Literatura

 • Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., Systemy rozproszone, podstawy i projektowanie, WNT, Warszawa, 1998.
 • Karbowski A, Niewiadomska-Szynkiewicz E., Obliczenia równoległe i rozproszone, ofic. Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa, 2001.
 • Królikowski Z., Sajkowski M., System operacyjny UNIX dla początkujących i zaawansowanych, Nakom, Poznań, 1996.
 • Haviland K., Gray D., Salama B., Unix Programowanie systemowe, Wyd. RM, Warszawa, 1999.

Linki


Do pobrania:

 


Skok do początku strony