Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Zagadnienia odwrotne

Kierunek: Mechatronika
Specjalność: ME3
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne II st. sem. II
Punkty ECTS: 2
Prowadzący
: dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz, dr inż. Mirosław Dziewoński, dr inż. Marek Jasiński, dr inż. Grażyna Kałuża, dr inż. Marek Paruch, mgr inż. Jolanta Dziatkiewicz, mgr inż. Łukasz Turchan


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu omawiane są metody i sposoby rozwiązywania zagadnień odwrotnych.

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje teorię dotyczącą rozwiązywania zagadnień odwrotnych oraz umiejętność zastosowania wybranej metody do rozwiązania problemu. Przedstawiane są algorytmy numeryczne do realizacji niezbędnych obliczeń oraz interpretacja otrzymanych wyników.

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności rozpoznawania, definiowania, analizy i rozwiązywania prostych zagadnień odwrotnych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mechatronice. Po ukończeniu kursu studenci powinni: posiadać wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwiązywania zagadnień odwrotnych, umieć zastosować wybraną metodę do rozwiązania problemu, umieć stworzyć algorytm numeryczny w wybranym środowisku programistycznym lub programie narzędziowym, umieć ocenić poprawność otrzymanych rozwiązań, umieć interpretować otrzymane wyniki i ich przydatność w praktyce.

Wymagana jest wiedza z zakresu matematyki, fizyki, metod numerycznych, modelowania układów mechatronicznych w środowiskach obliczeniowych, metod optymalizacji, statystyki matematycznej i planowania eksperymentu.
 

Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • Problem prosty i odwrotny. Przykłady problemów odwrotnych

 • Typowe problemy w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych

 • Analiza wrażliwości

 • Algorytmy gradientowe

 • Algorytmy heurystyczne

 • Algorytmy hybrydowe

 • Prezentacja zastosowań praktycznych


Tematyka laboratoriów

 • Rozwiązywanie zadań bezpośrednich – cz.I

 • Rozwiązywanie zadań bezpośrednich – cz.II

 • Jednoparametryczna analiza wrażliwości

 • Wieloparametryczna analiza wrażliwości

 • Metody gradientowe – dane niezaburzone

 • Metody gradientowe – dane zaburzone

 • Algorytmy ewolucyjne


Warunki zaliczenia

 • Przedmiot kończy się egzaminem
 • Przystąpienie do egzaminu jest uwarunkowane uzyskaniem zaliczenia laboratorium na ocenę pozytywną (warunki podaje prowadzący na zajęciach)

Literatura

 • Majchrzak E., Mochnacki B.: Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, wyd. IV, Gliwice 2004
 • Taler J., Duda P.: Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła, WNT, Warszawa 2003
 • Arabas J.: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa 2001
 • Kleiber M.: Parameter sensitivity, J.Wiley & Sons Ltd., Chichester 1997
 • Szopa R.: Analiza wrażliwości i zadania odwrotne w termodynamice procesów odlewniczych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.

Do pobrania


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie