Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl

Zarządzanie przedsięwzięciami  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Literatura
Do pobrania
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność
: ZC6
Semestr
: VIII
Punkty ECTS: 3
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Prowadzący
: dr inż. Marek Jasiński


Opis przedmiotu

Przedmiot jest kontynuacją i rozszerzeniem zagadnień analizowanych w ramach przedmiotu badania operacyjne. O ile w ramach badań operacyjnych przedstawione były najbardziej podstawowe metody poszukiwania najlepszych rozwiązań, to w trakcie zarządzania przedsięwzięciami wiedza studenta zostaje poszerzona o metody bardziej złożone umożliwiające analizowanie takich problemów jak zarządzanie projektami, strategie konkurencyjności czy też poszukiwanie ekstremów dla zadań z wieloma funkcjami celu.


Program przedmiotu

 • wykład: 15 godzin w semestrze
 • laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 1. Metoda ścieżki krytycznej
 2. Metoda PERT
 3. Analiza czasowo – kosztowa
 4. Gry dwuosobowe o sumie zero
 5. Gry z natura
 6. Programowanie wielokryterialne
 7. Programowanie kwadratowe

Warunki zaliczenia

Kolokwium z całości materiału


Literatura

 1. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 2. Jędzejczyk Z., Kukuła K. (red.), Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002

Do pobrania:

Wykłady w formacie pdf


Skok do początku strony