Logo Strona główna ] [ Informacje o książce ] Zadania ] Errata ] Uzupełnienia ]     
 

        Informacje o książce

 
 

   Podręcznik ,,Badania operacyjne. Teoria i zastosowania'' jest przeznaczony dla studentów wyższych szkół technicznych, chociaż może być również przedmiotem zainteresowania studentów szkół ekonomicznych.
   Jego autorami są pracownicy Zakładu Metod Numerycznych w Termomechanice i Biomechanice Katedry Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, którzy od wielu lat prowadzą zajęcia z przedmiotu Badania Operacyjne dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak). Większość podręczników akademickich z tego zakresu kierowanych do studentów studiów technicznych traktuje dość powierzchownie aspekty teoretyczne problematyki badań operacyjnych, ograniczając się przede wszystkim do prezentacji pewnych gotowych algorytmów i procedur. Takie podejście może być wprawdzie wystarczające dla inżyniera, ale z drugiej strony zrozumienie istoty problemu bardzo pogłębia wiedzę o studiowanym przedmiocie (nie tylko jak?, ale również dlaczego?).
   Autorzy niniejszego podręcznika nie ograniczają się tylko do gotowych ,,recept'', ale starają się w sposób przystępny, a zarazem oparty na mocnych podstawach matematycznych, wyjaśnić istotę poruszanych problemów. Nie zaniedbują Oni przy tym aspektów praktycznych badań operacyjnych i wszystkie zagadnienia poruszane w podręczniku ilustrowane są przykładami zastosowań i zestawami zadań do samodzielnego rozwiązania.
   Podręcznik składa się z 9 rozdziałów i dodatku. Układ kolejnych rozdziałów jest podobny. Rozpoczyna je omówienie i wyjaśnienie aspektów teoretycznych, a następnie prezentowane są przykłady aplikacji.
W rozdziale pierwszym przedstawiono najważniejsze pojęcia związane z optymalizacją liniową. Na licznych przykładach pokazano sposoby formułowania opisu matematycznego typowych zadań z tej dziedziny.
W rozdziałach następnych omówiono metody rozwiązywania zadań optymalizacji liniowej (metoda geometryczna, selekcji i metoda simpleks).
   Ze względu na koncepcję prowadzenia wykładu, rozdziały dotyczące metod rozwiązywania zadań optymalizacji ,,przedzielono'' rozdziałem o zadaniach dualnych. W dalszej części książki Autorzy omawiają problemy programowania całkowitoliczbowego i binarnego. Z licznych zadań optymalizacji liniowej przedstawiono również szczegółowo zagadnienie transportu i zadanie transportowo -produkcyjne. W rozdziale ósmym przedstawiono wybrane zagadnienia z dziedziny teorii gier, a rozdział ostatni poświęcono metodom programowania sieciowego. Podręcznik uzupełniono dodatkiem, w którym pokazano pewne możliwości wykorzystania EXCELa do rozwiązywania bardziej zaawansowanych problemów optymalizacji liniowej.


Spis treści:

WSTĘP
1. PROBLEM OPTYMALIZACJI LINIOWEJ
2. METODA GEOMETRYCZNA
3. DUALNOŚĆ
4. METODA SELEKCJI
5. METODA SIMPLEKS
    5.1. Postać bazowa
    5.2. Algorytm metody simpleks
    5.3. Przykłady rozwiązań
    5.4. Metoda zamiany zmiennych
    5.5. Przypadki szczególne
    5.6. Analiza wrażliwości
6. PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE
    6.1. Metoda podziału i ograniczeń
    6.2. Zadania z binarnymi zmiennymi decyzyjnymi
7. ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE
    7.1. Model matematyczny
    7.2. Sposoby wyznaczania pierwszego rozwiązania dopuszczalnego
    7.3. Metoda potencjałów wyznaczania rozwiązania optymalnego
    7.4. Zagadnienie transportowo-produkcyjne
    7.5. Zagadnienie lokalizacji produkcji
    7.6. Zagadnienie minimalizacji pustych przebiegów
8. GRY
    8.1. Gry dwuosobowe o sumie zero
    8.2. Gry z naturą
9. PROGRAMOWANIE SIECIOWE
    9.1. Struktura sieci czynności
    9.2. Metoda ścieżki krytycznej
    9.3. Harmonogramy optymalne
    9.4. Metoda PERT
    9.5. Analiza czasowo-kosztowa
        9.5.1. Analiza kosztowa
        9.5.2. Analiza czasowa
        9.5.3. Czasy i koszty graniczne
DODATEK: ZASTOSOWANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL
    D.1. Rozwiązywanie problemu optymalizacji liniowej
    D.2. Zadania z niedodatnimi zmiennymi
    D.3. Przypadki szczególne rozwiązań
    D.4. Zadania całkowitoliczbowe
    D.5. Zadania transportowe
    D.6. Gry
    D.7. Programowanie sieciowe
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ
LITERATURA

 

 
Obraz witryny
URL
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
Politechnika Śląska
Księgarnia Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
 Dodaj nowe łącze
TytułTekst podstawowyFiltrujZmodyfikowany
Już w sprzedaży
Książka jest już w sprzedaży. Zapraszamy do zakupów.
2008-05-05 09:45
Nowe zadania
Dodano rozwiązane zadania do działu Programowanie sieciowe oraz Gry.
2008-03-11 13:26
 Dodaj nowy anons