Bibliograficzne bazy danych, czasopisma i książki elektroniczne

W ramach bibliotecznej Pracowni Komputerowej można skorzystać na miejscu z krajowych i zagranicznych, elektronicznych baz danych dostępnych on-line. Ich pełny wykaz znajduje się na podstronie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.


 

Aby skorzystać z konkretnych baz danych, kliknij tutaj (alfabetyczny wykaz e-źródeł udostępnianych przez Bibliotekę Główną Politechniki Śląskiej)

Lista przykładowych baz danych:

BAZTECH
DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
EBSCO HOST
ELAMED Wydawnictwo
ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA NORM
EMERALD Enineering
IBUK Libra

 

IEEE Explore
SCOPUS
SIBROL
SIGMA-NOT Wydawnictwo
WILEY ONLINE Library

 

 

 

Oprócz baz danych stale dostepnych Biblioteka udostępnia czasowo źródła elektroniczne w wersji testowej. Informacje o dostępie znajdziesz tutaj