Książki, podręczniki i skrypty w wersji drukowanej

Czytelnia posiada 16 miejsc do pracy indywidualnej lub grupowej z literaturą udostępnianą na miejscu. Oferujemy dostęp na miejscu do fachowej i naukowej literatury. Książki reprezentują następujące działy:

automatyka (AE), budownictwo (BUD), chemia (CH), energetyka (E), ergonomia (ERG), fizyka (FIZ),
geologia (GEO), górnictwo (GÓR), hutnictwo (H), informatyka (INF), inżynieria środowiska (IS),
matematyka (MAT), mechanika (MECH), obróbka (OBR), odlewnictwo (ODL), słowniki (SŁ), transport (TR), inne (OG).

Książki zamawia się u bibliotekarza (nie przez OPAC)!

Czytelnia
Czytelnia

 

Czasopisma w wersji drukowanej

Oferujemy dostęp na miejscu do krajowych czasopism ogólnych i specjalistycznych w wersji drukowanej (pełna lista czasopism w bieżącej prenumeracie w dziale Czasopisma). Szczegółowe informacje o tytułach bieżących i archiwalnych można uzyskać w Czytelni (lub dzwoniąc pod numer tel. (32) 603-42-20.

Czasopisma zamawia się u bibliotekarza (nie przez OPAC)!

Czasopisma, bazy danych i książki w wersji elektronicznej

Oferujemy dostęp na miejscu do krajowych i zagranicznych baz danych pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowych - bespośrednio ze stanowisk w Pracowni Komputerowej lub poprzez wewnętrzną sieć WIFI (szczegółowa informacja o dostępnych źródłach elektronicznych znajduje się w dziale Pracownia komputerowa).

Reprografia (ksero i wydruk)

Istnieje możliwość wykonania na miescu odbitek kserograficznych (samoobsługowe urządzenie kserograficzne z wrzutnikiem monet) oraz wydruków ze źródeł elektronicznych (udostępnianych i własnych materiałów)
KSERO koszt 1 strony A4 = 0,10 gr
WYDRUK koszt 1 strony A4 = 0,20 gr

Lista czasopism w bieżącej prenumeracie w 2021 roku

Wykaz zawiera aktualnie prenumerowane tytuły czasopism w wersji drukowanej
(nie uwzględnia tytułów czasopism, których prenumerata nie jest już kontynuowana)

Jeśli interesuje Cię tytuł, którego nie odnalazłeś poniżej, zadzwoń - tel. (32) 6034220
lub zapytaj na miejscu w Czytelni

Prasa codzienna i tygodniowa

Polska Dziennik Zachodni
Newsweek

Czasopisma specjalistyczne

Architecture Civil Engineering Environment
Auto-Expert
Autonaprawa
Bibliotekarz
Composites Theory and Practice
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa
BOSCH Autospec
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Hutnik
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Powierzchni

Journal of KONBiN
Logistyka
Materiały Ceramiczne
Mechanik
Nowoczesny Magazyn
Ochrona przed Korozją
Polimery
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
Przegląd Lotniczy
Przegląd Odlewnictwa
Przegląd Spawalnictwa
Rudy i Metale Nieżelazne
Rynek Kolejowy
Skrzydlata Polska
Szkło i Ceramika
Śląsk
Technika Transportu Szynowego
Transport - Technika Motoryzacyjna
Transport Miejski i Regionalny
Transport Samochodowy
Tribologia

Zapraszamy również do korzystania z archiwalnych czasopism krajowych i zagranicznych (wykazy dostępne poniżej - w formacie PDF)

czasopisma archiwalne polskie - wykaz 1
czasopisma archiwalne polskie - wykaz 2
czasopisma archiwalne zagraniczne - wykaz