Monografie, skrypty, opracowania naukowe

Czekamy na propozycje dotyczące nowych książek, pojawiających się na rynku wydawniczym. Prosimy o kontakt emailowy bg.katowice@polsl.pl i podstawowe informacje o książce:
a) autor i tytuł b) nazwa wydawnictwa c) rok wydania
Propozycje pozyskania nowych wydawnictw można również zgłaszać osobiście i telefonicznie

Dudziak M.: Substancje aktywne biologicznie w środowisku człowieka. Wybrane problemy
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2018

W monografii opisano wyniki wybranych badań dotyczących obecności substancji aktywnych biologicznie w środowisku człowieka, a w szczególności w środowisku wodnym. Omówiono m.in. właściwości fizykochemiczne, potencjał estrogenny i toksykologiczny oraz metody oznaczeń wybranych substancji aktywnych biologicznie...

http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/Substancje-aktywne-biologicznie-w-srodowisku-czlowieka--wybrane-problemy;s,karta,id,1847

Szymonik A.: Ekologistyka. Teoria i praktyka
Wydawnictwo Difin 2018

Zaprezentowany materiał jest ściśle związany z istotą ekologistyki w kontekście zagrożeń i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Wiele miejsca poświęcono gospodarce odpadami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opakowania w logistyce i ekologistyce. Ważnym materiałem, świadczącym o nowoczesnym podejściu ekologistyki jest zaprezentowanie treści technologii informatycznych w realizacji procesów związanymi z odpadami...

http://www.ksiegarnia.difin.pl/logistyka-i-spedycja/41/ekologistyka-teoria-i-praktyka/3148

Kauf S., Tłuczak A.: Logistyczna obsługa klienta. Moetody ilościowe
Wydawnictwo Naukowe PWN 2018

W książce wyjaśniono, jak rozpoznać potrzeby klienta i dostosować proces obsługi zamówienia do jego wymagań i oczekiwań. Przedstawione w niniejszej pracy metody, pozwalające na zbadanie odczuwanej satysfakcji klienta, mogą być wykorzystane do pomiaru osiągniętego poziomu świadczonych usług oraz będą cennym źródłem danych służących do porównań z innymi świadczeniodawcami usług w danym segmencie. Mogą również wskazać te obszary, w których powinna nastąpić poprawa jakości oferowanych usług...

https://ksiegarnia.pwn.pl/Logistyczna-obsluga-klienta,737612938,p.html

Zieliński A. (red.): Innowacyjne technologie kształtowania właściwości materiałów konstrukcyjnych i biomedycznych
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2018

Przedmiotem niniejszej monografii są innowacyjne technologie kształtowania właściwości materiałów konstrukcyjnych i biomedycznych. Rozwój mikroskopii elektronowej pozwolił na dokładne badanie zależności między strukturą, składem i techniką wytwarzania materiałów. Pojawiło się pojęcie inżynierii materiałowej – świadomego projektowania, wytwarzania i użytkowania materiałów o zadanych i powtarzalnych właściwościach...

https://www.ksiegarniatechniczna.com.pl/innowacyjne-technologie-ksztaltowania-wlasciwosci-materialow-konstrukcyjnych-i-biomedycznych.html

Pielecha I.: Optyczne metody diagnostyki wtrysku i spalania benzyny
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2017

Praca stanowi syntetyczne ujęcie zagadnień dotyczących diagnostyki bezpośredniego wtrysku benzyny i jego rozpylenia, z uwzględnieniem przygotowania ładunku, a także jego spalania, w aspekcie zmiany wybranych wskaźników określających możliwości sterowania procesami silnikowymi...

http://ksiegarniagliwice.pl/pl/p/Optyczne-metody-diagnostyki-wtrysku-i-spalania-benzyny/76468