Profil księgozbioru

Oferujemy naszym Czytelnikom w najszerszym wyborze literaturę specjalistyczną z wielu dziedzin nauki: ekonomii, automatyki, ergonomii, chemii, fizyki, inżynierii środowiska, matematyki, mechaniki, hutnictwa, geologii, górnictwa, obróbki, odlewnictwa oraz transportu (monografie i podręczniki akademickie).
W naszym księgozbiorze posiadamy również książki z zakresu filozofii i psychologii (więcej w dziale Nowości wydawnicze).

Poza literaturą o charakterze naukowo-akademickim oferujemy naszym Czytelnikom wiele pozycji z beletrystyki, literatury pięknej i literatury faktu. Kolekcja jest sukcesywnie uzupełniana (szerzej o tym w dziale: Beletrystyka).

Wypożyczalnia - lada biblioteczna
Wypożyczalnia - księgozbiór


Warunki korzystania z Wypożyczalni

Aby wypożyczać książki należy zapisać się do biblioteki. Zapis obejmuje w szczególności studentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz studentów innych uczelni publicznych. Osoby, które nie spełniają powyższych kreteriów mogą również korzystać z Wypożyczalni w ograniczonym zakresie (dwie książki na dwa tygodnie, zdalne zamówienie książek tylko z terminali bibliotecznych) - warunkiem koniecznym jest posiadanie adresu zamledowania w województwie śląskim oraz pozostawienie zwrotnej kaucji. Dokumentem potwierdzającym zapis i umożliwiającym zamawianie książek jest karta biblioteczna.

Wypożyczanie książek możliwe z poziomu KATALOGU OPAC!

Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów Wypożyczalni zostały opisane w Regulaminie (dostępnym w dziale Regulamin).