Zastosowanie gridów obliczeniowych
w optymalizacji konstrukcji
English
Strona główna
Projekty
Publikacje
Zespół
 
 
 
KontaktAktualnie realizowany jest projekt Zastosowanie gridów obliczeniowych w optymalizacji konstrukcji.

Poszczególne etapy projektu:

 • Zastosowanie metody przydziału prac dla procesorów dla równoległego algorytmu ewolucyjnego połączonego z równoległą MES
 • Optymalizacja ewolucyjna funkcji matematycznych
  z wykorzystaniem gridu obliczeniowego.
 • Optymalizacja gradientowa funkcji matematycznych
  z wykorzystaniem gridów obliczeniowych
 • Analiza MES z wykorzystaniem gridu obliczeniowego
 • Analiza MEB z wykorzystaniem gridu obliczeniowego
 • Implementacja oprogramowania oraz testy numeryczne optymalizacji z wykorzystaniem MSC.Nastran, MSC.Marc do obliczenia funkcji celu
 • Identyfikacja z wykorzystaniem gridu obliczeniowego
 • Optymalizacja konstrukcji obciążonych dynamicznie z wykorzystaniem gridu obliczeniowego
 • Optymalizacja konstrukcji obciążonych termomechanicznie
  z wykorzystaniem gridu obliczeniowego
 • Optymalizacja w zagadnieniach szybkozmiennych z wykorzystaniem oprogramowania MSC.Dytran oraz gridu obliczeniowego
 • Optymalizacja w zagadnieniach oddziaływania ciało stałe-płyn
  z wykorzystaniem MSC.Dytran oraz gridu obliczeniowego
 • Optymalizacja konstrukcji z wykorzystaniem
  metody elementów brzegowych oraz gridu obliczeniowego
 • Opracowanie graficznego interfejsu użytkownika dla zagadnień
  optymalizacji i identyfikacji z wykorzystaniem środowiska gridowego