LABORATORIUM MECHANIKI

MATERIAŁÓW

   
 

Laboratorium Mechaniki Materiałów dysponuje aparaturą badawczą w tym:

-         dwie maszyny wytrzymałościowe MTS-810 (o zakresie siły do 250kN i 50kN).

   
 

Maszyny te wyposażone są w:

a)      ekstenzometry przystosowane do badań w temperaturze pokojowej i w wysokich temperaturach,

b)      piec oporowy typ MTS 653 02.A Furnace (do 1200oC ),

c)      komorę grzewczą do 500oC,

d)      nagrzewnicę indukcyjną firmy LEPEL typ DWGT-504-279,

e)      system Test Star II oraz Test WARE SX cyfrowego sterowania maszynami wytrzymałościowymi,

f)        system do badań zmęczenia cieplnego.

   
 

Ponadto laboratorium dysponuje maszyną rezonansową do badań zmęczeniowych oraz twardościomierzem firmy Zwick.

   
 

czterokolumnowa maszyna serwohydrauliczna

MTS-810

 

 

dwukolumnowa maszyna serwohydrauliczna

MTS-810

 
 

system cyfrowego sterowania

TestStar-II

 

 

kontroler firmy      SIGMA-TEST do badań zmęczenia cieplno.-mech.

 
 

maszyna rezonansowa do badań zmęczeniowych

RPU

 

 

komora grzewcza

MTS

 
 

twardościomierz firmy

ZWICK

 

 

nagrzewnica indukcyjna firmy HÜTTINGER

 
 

ekstensometr do badań w temperaturze pokojowej

 

 

ekstensometr do badań w temperaturze podwyższonej

 
           
          HOME