LABORATORIUM MECHANIKI

 MATERIAŁÓW

 

METODY MODELOWANIA MES

 

WYKŁAD

   
 
 1. Prezentacja metody elementów skończonych. Przykłady zastosowania MES

 2. Repetytorium wybranych zagadnień z mechaniki materiałów. Podstawy algebry macierzowej

 3. Podstawowe równania w teorii sprężystości: równania stanu odkształceń, związki fizyczne  w zapisie macierzowym, warunki równowagi wewnętrznej. Płaskie stany naprężenia i odkształcenia, zagadnienie osiowo-symetryczne.  Energia sprężysta odkształcenia.  Hipotezy wytężeniowe

 4. Modelowanie układów rzeczywistych. Modele: fizyczny, dyskretny, matematyczny.   Modele elementów konstrukcyjnych

 5. Podstawy metody elementów skończonych. Funkcje kształtu. Zależności między stanem odkształcenia i przemieszczeń elementu skończonego. Układy liniowo sprężyste Clapeyron’a.  Energia odkształcenia elementu skończonego.   Macierz  sztywności  elementu  skończonego

 6. Budowa globalnych macierzy sztywności dyskretnego modelu. Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych

 7. Klasyfikacja  elementów  skończonych.Elementy skończone typu:  pręt, belka, tarcza, płyta, powłoka, element trójwymiarowy (czworościan – tetraedr,  bryła – kostka)

 8. Nieliniowe zagadnienia w analizie wytrzymałościowej konstrukcji.  Zagadnienia: nieliniowości materiałowej, nieliniowości geometrycznej, nieliniowości kontaktowej

 9. Wybrane zagadnienia obciążeń cieplnych

 
 

 

   
 

LABORATORIUM

   
 
 1. Podstawy obsługi oprogramowania ALGOR opartego o metodę elementów skończonych

 2. Tworzenie modelu geometrycznego elementów konstrukcji poprzez operacje dodawania linii, powierzchni oraz brył

 3. Rodzaje warunków brzegowych oraz sposób ich zadawania w modelach MES

 4. Własności materiałowe – rodzaje materiałów i ich modele

 5. Opracowanie modeli fizycznych i dyskretnych oraz wykonanie obliczeń dla obiektów w postaci: kratownic, belek, ram, tarcz, płyt, powłok, brył

 6. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują samodzielne przygotowanie ujęć modelowych, wykonanie obliczeń oraz opracowanie na ich podstawie sprawozdań

 
 

LITERATURA

   
 
 1. Zienkiewicz O.C.,Taylor R., Zhu J.: Finite Element Method: Its Basis & Fundamentals, 2005

 2. Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skończonych, Arkady W-wa  1972

 3. Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice,  PWN W-wa  1980

 4. Gawroński W.,Kruszewski J.: Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji, Arkady 1984

 5. Rakowski G, Kacprzyk Z.: Metoda Elementów Skończonych  w mechanice konstrukcji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej 2005

 6. Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej  2000.

 7. Zielnica J.: Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Polit. Poznańskiej  1996

 8. Niezgoda T. Małachowski J.: Modelowanie numeryczne mikrostruktury ceramiki. Zagadnienia wybrane.  WN-T Warszawa 2005

 9. Orłoś Z., i inni.: Naprężenia cieplne, PWN  W-wa  1991

 
        HOME