LABORATORIUM MECHANIKI

MATERIAŁÓW

             
 

Laboratorium Mechaniki Materiałów wykonywane są  prace naukowo-badawcze dla Przemysłu Energetycznego, WSK-PZL Rzeszów, jak również Granty finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Do ważniejszych opracowań wykonywanych w Laboratorium Mechaniki Materiałów  w okresie ostatnich kilku należą:

 
 1. Mikromechanika procesów pękania i prognozowanie trwałości stopów metali w warunkach oddziaływań mechanicznych i cieplnych, nr grantu: 3 P407 080 04 (1996 r)

 2. Metaloznawcze badania nieniszczące i niszczące materiału walczaków w stanie wyjściowym, po różnych okresach eksploatacji, regeneracji i po zniszczeniu, nr grantu: 7 7810 95 C/2367 ( 1998 r)

 3. Badania niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stopu żarowytrzymałego Alvac 718 w temperaturze 420oC. Zleceniodawca: WSK-PZL Rzeszów, 1996

 4. Badania niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stopu żarowytrzymałego Alvac 718 w temperaturze 450oC. Zleceniodawca: WSK-PZL Rzeszów, 1996

 5. Prognozowanie wytrzymałości żarowytrzymałych stopów niklu z powłokami żaroodpornymi, nr grantu: T08C 022 14 (2000 r)

 6. Opracowanie kryteriów trwałości uwzględniających wewnętrzne oddziaływania dystorsyjne w wybranych stopach żarowytrzymałych, nr grantu: T08B 005 19 (termin zakończenia 2002 r)

 7. Mikrostrukturalne uwarunkowania procesów pękania superstopów niklu z dyfuzyjnymi warstwami ochronnymi przy obciążeniach cieplno-mechanicznych, (grant zgłoszony do realizacji)

 8. Thermo-Mechanical Fatigue The Route To Standardisation, grant europejski G6RD-CT-2001-00526, "TMF-STANDARD" GRD2-2000-30014

 

W ramach tych prac realizowane są badania z zakresu:

 
 1. Mechaniki pękania

 2. Zmęczenia cieplno-mechanicznego

 3. Zmęczenia niskocyklowego i wysokocyklowego

 4.  Krótkotrwałego pełzania

 

Laboratorium Mechaniki Materiałów wykonywane są  również prace naukowo-badawcze z zakresu biomechaniki.  Do ważniejszych opracowań wykonywanych w Katedrze  Mechaniki Materiałów  w okresie ostatnich kilku należą:

 
 1. Balin A., Toborek J. i inni: Mechanizmy pękania i trwałość nowych biomateriałów stosowanych jako wypełniacze w chirurgii kostnej. PBU-37/RM-2/99, KBN Nr 7 T08E 029 16 (kierownik projektu: dr inż. Alicja Balin – 1999-2000). Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1999

 2. Plaza M., Kusz D., Okrajni J. i inni: Materiałowe i mechaniczne uwarunkowania biofunkcjonalności stawu biodrowego po zabiegu endoprotezoplastyki. KBN Nr 7 T08A 045 18 (kierownik projektu: dr inż. Marek Plaza – 2000-2002). Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2000

 3. Balin A., Pucka G., Toborek J. i inni: Kształtowanie właściwości kompozytów polimerowych stosowanych w ortopedii. PBU-27/RM-2/2002, KBN Nr 4 T08E 016 22 (kierownik projektu: dr inż. Alicja Balin – 2002-2004). Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2002

 4. Balin A., Okrajni J., Toborek J. i inni: Modelowe ujęcie wpływu warunków implantacji na kształtowanie właściwości kompozytów polimerowych stosowanych w ortopedii. PBU-63/RM5/2005, KBN Nr 3 T08E 016 29 (kierownik projektu: dr hab. inż. Alicja Balin – 2005-2008 luty), Warszawa 2005

 

Wykonywane są również badania podstawowych właściwości mechanicznych materiałów w temperaturze pokojowej jak i w wysokich temperaturach.

           
          HOME