Main page   Strona główna   Zarząd   Czlonkowie   Prace studentów   Konferencje   Fotogaleria     
 

 

 Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
 Konferencje studenckie
 
 

23 września 2021 r. odbyła się XIV konferencja
zorganizowana przez
Katedrę Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2021

 

pobierz materiały konferencyjne MK2020

pobierz program konferencji MK2020

 

Tematyka referatów dotyczyła następujących zagadnień:
wspomaganie komputerowe prac inżynierskich, wytrzymałość materiałów, termodynamika, robotyka, mechatronika, aerodynamika informatyka, optymalizacja, badania doświadczalne.

Liczba artykułów: 37
Liczba referatów: 17

 

W tym roku przyznano dwie nagrody, ufundowane przez firmę
IBS Poland (nagroda pieniężna)
oraz MESco (kurs dot. wybranych zagadnień symulacyjnych w Ansys),
 za najlepiej wygłoszone referaty podczas konferencji.

 Nagrodę otrzymali
inż. Kamil Bobrowski za pracę
pt. "Mobilna platforma do kontroli bezpieczeństwa w pomieszczeniach"
oraz
 
mgr inż. Olaf Popczyk za pracę
pt. "Modelowanie dwuwymiarowego przepływu ciepła w niejednorodnym metamateriale termicznym metodą Kansy"


24 września 2020 r. odbyła się XIV konferencja
zorganizowana przez
Katedrę Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2020

 

pobierz materiały konferencyjne MK2020

pobierz program konferencji MK2020

 

Tematyka referatów dotyczyła następujących zagadnień:
wspomaganie komputerowe prac inżynierskich, wytrzymałość materiałów, biomechanika, hydromechanika, termodynamika, robotyka, informatyka, optymalizacja, badania doświadczalne.

Liczba artykułów: 42
Liczba referatów: 26

 

W tym roku przyznano dwie nagrody, ufundowane przez firmę
IBS Poland (nagroda pieniężna)
oraz MESco (kurs dot. wybranych zagadnień symulacyjnych w Ansys),
 za najlepiej wygłoszone referaty podczas konferencji.

 Nagrodę otrzymali
inż. Barbara Ciszyńska za referat
pt. "Projekt przyrządu do badań wytrzymałościowych karabinka wspinaczkowego"
oraz
 
inż. Szymon Bury za referat
pt. "Projekt i analiza numeryczna pasywnego zabezpieczenia prądowego"


 30 maja 2019 r. odbyła się XIII konferencja
zorganizowana przez
Instytut Mechaniki i Inzynierii Obliczeniowej
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2019

 

pobierz materiały konferencyjne MK2019

pobierz program konferencji MK2019

 

Tematyka referatów dotyczyła następujących zagadnień:
wspomaganie komputerowe prac inżynierskich, wytrzymałość materiałów,  biomechanika, termodynamika, automatyka, informatyka,
badania  doświadczalne.

 

W tym roku przyznano dwie nagrody, ufundowane przez firmę IBS Poland oraz MESco,
 za najlepiej wygłoszone referaty podczas konferencji.

 Nagrodę otrzymali
inż. Mikołaj Stryczyński za referat
pt. "Sprzężona analiza tętnicy mózgowej ze zmianami miażdżycowymi"
oraz
 
inż. Krzysztof Kotas za referat
pt. "Wpływ temperatury i szybkości drukowania na wytrzymałość materiału PET-G po procesie wydruku przestrzennego"

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


 

24 maja 2018 r. odbyła się XII konferencja
zorganizowana przez
Instytut Mechaniki i Inzynierii Obliczeniowej
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2018

 

pobierz materiały konferencyjne MK2018

pobierz program konferencji MK2018

 

Tematyka referatów dotyczyła następujących zagadnień:
wspomaganie komputerowe prac inżynierskich, wytrzymałość materiałów, mechanika pękania, mechanika ogólna, biomechanika i biosystemy, termodynamika, automatyka, inżynieria systemów, badania  doświadczalne.

 

W tym roku przyznano dwie nagrody, ufundowane przez firmę IBS Poland oraz MESco,
 za najlepiej wygłoszone referaty podczas konferencji.

 Nagrodę otrzymała
 
Barbara Ciszyńska za referat
pt. "Testy wytrzymałościowe karabinków wspinaczkowych"
oraz
Mikołaj Stryczyński za referat
pt. "Analiza wytrzymałościowa kontrolerów do gier wideo"


Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


 29 maja 2017 r. odbyła się XI konferencja
zorganizowana przez
Instytut Mechaniki i Inzynierii Obliczeniowej
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2017

 

pobierz materiały konferencyjne MK2017

pobierz program konferencji MK2017

 

Tematyka referatów dotyczyła następujących zagadnień:
wspomaganie komputerowe prac inżynierskich wytrzymałość materiałów, mechanika pękania, mechanika ogólna, biomechanika termodynamika, automatyka, badania operacyjne, badania doświadczalne

W tym roku nagrodę za najlepiej wygłoszony referat podczas konferencji otrzymał Pan inż. Mateusz Holek za referat
pt. "Analiza strukturalna metodą elementów skończonych rowerów poziomych"

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


 

Konferencja METODY KOMPUTEROWE 2016 była dziesiątą jubileuszową konferencją zorganizowaną przez nasze koło naukowe.

Łącznie opublikowanych zostało 225 artykułów (w sumie 920 stron),
wygłoszono 202 referaty (łączny czas wygłoszenia to 34 godziny) oraz zaprezentowano 23 plakaty.


 30 maja 2016 r. odbyła się X Jubileuszowa konferencja
zorganizowana przez
Instytut Mechaniki i Inzynierii Obliczeniowej
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2016

 

pobierz materiały konferencyjne mk2016

pobierz program konferencji mk2016

 

W zeszycie naukowym opublikowano 22 referaty.

Tematyka referatów dotyczyła następujących zagadnień: wspomaganie komputerowe prac inżynierskich, wytrzymałość materiałów, mikromechanika, termodynamika, badania operacyjne, badania  doświadczalne

W tym roku nagrodą za najlepiej wygłoszony referat podczas konferencji była nagroda ufundowana przez sponsora konferencji - firmę IBS
Nagrodę tę otrzymał
inż. Paweł Paździor za referat
pt. "Wyznaczanie rozkładu temperatury w układzie tłok-korbowód silnika z zapłonem samoczynnym"

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


 28 maja 2015 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez
Instytut Mechaniki i Inzynierii Obliczeniowej
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2015

 

pobierz materiały konferencyjne mk2015

pobierz program konferencji mk2015

 

W zeszycie naukowym opublikowano 22 referaty.

Tematyka referatów dotyczyła następujących zagadnień: wytrzymałość materiałów, mikromechanika, biomechanika, termodynamika, aerodynamika, hydrodynamika, badania operacyjne, badania  doświadczalne, sterowanie, informatyka.

 

Równorzędne nagrody za najlepszy referat prezentowany podczas
studenckiej konferencji naukowej "Metody Komputerowe - 2015"
przyznane przez sponsora, firmę IBS Poland Sp. z o. o.:

-
Olaf Dudek: Sztywność resoru dwudrążkowego w zastosowaniu do pojazdów gąsienicowych
-
Marcin Hatłas: Modelowanie wieloskalowe materiałów gradientowych
-
Martyna Poręba: Badania statyczne i obliczenia połączeń zgrzewanych
 

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


 22 maja 2014 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez
Instytut Mechaniki i Inzynierii Obliczeniowej
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2014

 

pobierz materiały konferencyjne mk2014

pobierz program konferencji mk2014

 

Na Konferencji zaprezentowano 34 referaty.

Tematyka referatów dotyczyła następujących zagadnień: informatyki metod numerycznych, wytrzymałości materiałów, mechaniki płynów, biomechaniki, termodynamiki, mechatroniki, aerodynamiki, analizy drgań, badań doświadczalnych, sterowania, komputerowego wspomagania prac inżynierskich

 

 

Równorzędne nagrody za najlepszy referat prezentowany podczas
studenckiej konferencji naukowej "Metody Komputerowe - 2015"
przyznane przez sponsora, firmę IBS Poland Sp. z o. o.:

-
Marcin Hatłas: Budowa układu sterowania oraz modelowanie mechaniki manipulatora
-
Jaromir Koniarski: Analiza skuteczności odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi
-
Martyna Poręba: Analiza wytrzymałościowa i badania eksperymentalne belki tensometrycznej  

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


 28 maja 2013 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez
Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2013

 

 

pobierz materiały konferencyjne mk2013

pobierz program konferencji mk2013

 

Na Konferencji wygłoszono 21 referatów.

Podział tematyki referatów ze względu na zastosowanie przedstawiał się następująco:

 • wytrzymałość materiałów - 10

 • termodynamika – 2

 • aerodynamika - 2

 • drgania - 2

 • sterowanie - 2

 • metody doświadczalne - 2

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


 31 maja 2012 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez
Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2012

 

 

pobierz materiały konferencyjne mk2012

pobierz program konferencji mk2012

 

Na Konferencji wygłoszone zostały 22 referaty.

Podział tematyki referatów ze względu na zastosowanie przedstawiał się następująco:

 • wytrzymałość materiałów - 8

 • termodynamika – 6

 • mikromechanika - 3

 • elektrostatyka - 1

 • aerodynamika - 1

 • informatyka - 3

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


5 konferencji „Metody Komputerowe - 2007-2011”

Materiały konferencyjne – 424 strony
Referaty – liczba 101, czas 17 godz. 30 min.

  


 26 maja 2011 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez
Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2011

 

pobierz materiały konferencyjne mk2011-materialy.pdf

pobierz program konferencji mk2011-program.pdf

 

Na Konferencji wygłoszonych zostało 18 referatów.

Podział tematyki referatów ze względu na zastosowanie przedstawiał się następująco:

 • metody komputerowe w wytrzymałości materiałów – 3

 • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich - 3

 • metody wieloskalowe, mikromechanika i nanomechanika - 1

 • modelowanie komputerowe i analiza układów biologicznych - 3

 • badania operacyjne - 3

 • informatyka - 4

 

 

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii
 27 maja 2010 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez
Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2010

Na Konferencji wygłoszonych zostało 21 referatów.

Podział tematyki referatów ze względu na zastosowanie przedstawiał się następująco:

 • podstawy metod komputerowych w mechanice – 5

 • wytrzymałość materiałów - 2

 • termomechanika - 3

 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich -  4

 • optymalizacja, identyfikacja, analiza wrażliwości - 5

 • informatyka - 2

 

 

 

pobierz materiały konferencyjne MK2010-proceedings.pdf

pobierz program konferencji MK2010-program.pdf

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii 29 maja 2009 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez
Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2009

Na Konferencji wygłoszonych zostało 21 referatów. W konferencji udział wzięli głównie studenci V roku.

Podział tematyki referatów ze względu na zastosowanie przedstawiał się następująco:

 • podstawy metod komputerowych w mechanice – 3

 • wytrzymałość materiałów - 4

 • termomechanika - 1

 • biomechanika – 2

 • analiza stanu układów biologicznych – 3

 • informatyka - 4

 • badania operacyjne - 3

 

 


pobierz materiały konferencyjne MK2009-proceedings.pdf

pobierz program konferencji MK2009-program.pdf

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


29 maja 2008r. odbyła się Konferencja zorganizowana przez
Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
oraz Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych

 Metody Komputerowe 2008

pobierz materiały konferencyjne MK2008-proceedings.pdf (5MB)

pobierz program konferencji MK2008-program.pdf (100KB)

Na Konferencji wygłoszonych zostało 21 referatów.
Liczba uczestników wyniosła około 70.

Podział tematyki referatów ze względu na zastosowanie przedstawiał się następująco:

 • wytrzymałość materiałów - 6

 • komputerowe wspomaganie projektowania - 3

 • biomechanika – 4

 • komputerowe modelowanie badań doświadczalnych – 3

 • grafika komputerowa - 2

 • badania operacyjne – 3

Udział poszczególnych kierunków studiów przedstawia poniższy wykres:

 

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


 

23 maja 2007r. odbyła się pierwsza Konferencja Studenckiego Koła Naukowego

 Metody Komputerowe 2007


pobierz materiały konferencyjne
(3.4 MB)

pobierz program konferencji
(24 kB)

Publikacje dotyczyły zastosowania metod komputerowych w różnych dziedzinach techniki, takich jak:
 • metody komputerowe w obliczeniach wytrzymałościowych,
 • symulacje numeryczne w zagadnieniach przepływu ciepła,
 • modelowanie komputerowe układów biologicznych,
 • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji,
 • optymalizacja konstrukcji,
 • metody numeryczne.

Wygłoszonych zostało 21 referatów, z czego

 • 10 dotyczyło metody elementów skończonych (MES),
 • jedna  metody elementów brzegowych (MEB),
 • a 3 metody różnic skończonych (MRS).

Podział tematyki referatów ze względu na zastosowanie przedstawiał się następująco.

 • wytrzymałość materiałów - 6
 • termomechanika – 3
 • mechanika płynów - 2
 • biomechanika - 2
 • komputerowe wspomaganie projektowania - 4
 • optymalizacja - 4
 • metody sztucznej inteligencji - 3


W konferencji udział wzięli głównie studenci IV i V roku. Duża liczba zgłoszonych prac świadczy o znacznej aktywności naukowej studentów i potrzebie organizacji tego rodzaju konferencji.

 

Zdjęcia z konferencji znajdują się w Fotogalerii


 

 

  http://www.imio.polsl.pl
  http://www.mscsoftware.com/
  http://www.ansys.com/
  http://www.simulia.com/
  https://www.facebook.com/imiopolsl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie