Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej, Politechnika Śląska w Gliwicach

 
Home
Oferta
Usługi
Download
Kontakt
 

Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji posiada:

 • Wielozadaniową hydrauliczną maszynę wytrzymałościową firmy wyposażoną w specjalistyczne oprzyrządowanie umożliwiające wykonywanie badań i pomiarów w szerokim zakresie. Całość stanowi element stanowiska do badań wytrzymałościowych materiałów oraz pomiarów fizycznych przy niskich częstościach.
  Maszyna wytrzymałościowa wyposażona jest m.in. w:

  - uchwyty hydrauliczne zapewniające pracę w zakresie temperatur od -40°C do 175°C z możliwością mocowania próbek płaskich o grubości od 0 do 14 mm oraz próbek okrągłych o średnicach od 6 do 12 mm

  - układ sterowania, dwukanałowy cyfrowy kontroler FlexTest SE wraz z komputerem i oprogramowaniem MTS MPT, TestWorks.

  - zasilacz hydrauliczny (HPU) o wydajności 62 litry/min,

  - ekstensometr video, umożliwiajacy pomiar odkształceń w dwu osiach, dwie kamery CCD o rozdzielczości 1280x1024 punktów sterowane komputerem z możliwością pomiarów odległości pomiędzy znacznikami oraz 50 dowolnie usytuowanymi punktami


  - siłownik o skoku 150mm i maksymalnej sile 100kN.

 • System symulacji komputerowych CAE - ANSYS Multiphysics, wersja 11 z Fatique Module oraz ANSYS LS-Dyna. System umiożliwia m.in.:
  - Analizy wytrzymałościowe: statyczna, dynamiczna, modalna, spektralna, wyboczeniowa, liniową i nieliniową (geometryczna i materiałowa), harmoniczna, analiza w czasie "transient", wibracji losowych, stan nieustalony częstotliwości drgań własnych, , analiza spektralna, optymalizacja topologiczna, optymalizacja kształtu, superelementy, kontakt, elementy specjalne.

  - Symulacje przepływów: Stan ustalony i nieustalony, quasi-stacjonarne lub pełne czasowe, przepływy: ściśliwe i nieściśliwe, laminarne i turbulentne, jedno i wielo składnikowe, jedno fazowe i z powierzchnią swobodną, konwekcja naturalna i wymuszona, przewodzenie ciepła, radiacja, ciecze newtonowskie i nie-newtonowskie, ruchoma siatka, adaptacja siatki bazująca na rozwiązaniu, wirujący układ odniesienia, objętość porowata, gaz rzeczywisty, interfejs niezgodnych siatek, rozproszone źródła i opory.

  - Analizy termiczne: stan ustalony i nieustalony, quasi stacjonarna lub pełna czasowa, uwzględnienie zjawisk w analizach cieplnych: przewodzenie, konwekcja, radiacja, przemiany fazowe, zmiana fazy poprzez entalpię.

  - Analizy akustyczne, akustyczno-strukturalne, pełne sprzężenie medium/brzeg, pola bliskie i dalekie, analiza harmoniczna, pełna czasowa i modalna.

  - Analizy elektromagnetyczne: analiza harmoniczna i pełna czasowa, rozpływ prądów, sprzężenia obwodami,
  niskie częstotliwości: elektrostatyka, magnetostatyka, elektromagnetyka niskich częstotliwości, przewodzenie prądu, analizy cewki, trajektorie cząsteczek naładowanych, elektryka i magnetyka niskich częstotliwości,
  stan ustalony i nieustalony, harmonika;
  wysokie częstotliwości: analiza modalna, harmoniczna, rozpraszanie, idealny przewodnik magnetyczny i elektryczny, warunki oporu, struktury periodyczne, powierzchnie selektywne częstotliwościowo (FSS), wzorce promieniowania anten, przekroje radarów (RCS), właściwy współczynnik pochłaniania (SAR),  rozszerzenie bliskich i dalekich pól, warunki idealnie dopasowanego absorbera.

  - Analizy pól sprzężonych:
  elektryczno-magnetyczna,  cieplno-elektryczna, cieplno-strukturalna, przepływowo-strukturalna, przepływowo-termiczna, elektromagnetyczno-przepływowa, magnetyczno-strukturalna, elektromagnetyczno-termiczna, piezoelektryczna, cieplno-elektryczna, cieplno-strukturalna, cieplno-elektryczno-strukturalna, elektrostatyczno-strukturalna, solwer wielo-zadaniowy ogólnego przeznaczenia, modelowanie zredukowanego rzędu.

 • Wzmacniacz pomiarowy HBM MGCplus do pomiarów tensometrycznych, służący do zaawansowanych pomiarów przemieszczeń i odkształceń. :

 • Zestaw do termowizji służący do pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym. System termowizyjny posiada następujące parametry:
  - zakres pomiarowy -40 do 1600 °C,
  - rozdzielczość termiczna 0.06 K,


© Copyright IMiO. Wszelkie prawa zastrzeżone