Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej, Politechnika Śląska w Gliwicach

 
Home
Oferta
Usługi
Download
Kontakt
 
 • Badanie statycznego rozciągania metali z wyznaczeniem maksymalnej siły

 • Badanie statycznego rozciągania metali z wyznaczeniem modułu Younga (z użyciem ekstensometru)

 • Badanie komponentów obciążonych osiowo

 • Badanie komponentów obciążonych w dwu osiach

 • Badanie z użyciem kamery termowizyjnej

 • Badanie dynamiczne z wymuszeniem sinusoidalnym w kontroli siły lub przemieszczenia

 • Badania dynamiczne z wyznaczeniem krzywej Whoelera

 • Badania dynamiczne z wymuszeniem sterowanym napięciowym sygnałem zewnętrznym

 • Badania z użyciem czujników z wyjściem napięciowych w niskich częstotliwościach

 • Badania tensometryczne w niskich częstotliwościach

 • Analiza drgań z użyciem czujników jedno i trójosiowych

 • Wyznaczanie częstości drgań własnych

 • Liniowa analiza MES w zagadnieniach statycznych

 • Analiza MES z nieliniowościami materiałowymi i geometrycznymi

 • Analiza MES w zagadnieniach szybkozmiennych

 • Analiza MES w zagadnieniach dynamicznych

 • Optymalizacja układów mechanicznych

 • Identyfikacja parametrów materiałowych i geometrycznych

 • Zastosowania algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji

 • Zastosowania sztucznych systemów immunologicznych w optymalizacji

 • Zastosowania rojów cząstek w optymalizacji

 • Optymalizacja dostaw oraz stanów magazynowych z użyciem metod inspirowanych biologicznie

 • Optymalizacja w zagadnieniach transportowych z użyciem metod inspirowanych biologicznie

 • Szeregowanie zadań z użyciem metod inspirowanych biologicznie

 • Tworzenie oprogramowania pod klucz używającego metod inspirowanych biologicznie

 • Badanie własności dynamicznych materiałów inżynierskich w temperaturze otoczenia (metalowych, polimerowych itp.).

 • Badania drgań urządzeń o utrudnionym dostępie (np. transformatory blokowe).

 • Diagnostyka izolatorów linii wysokiego napięcia (drgania niskoczęstotliwościowe).

 • Pomiary drgań częstotliwości rezonansowych elementów maszyn.

 • Pomiary drgań maszyn wirnikowych niskoobrotowych.

 • Diagnostyka napędów maszyn przy wykorzystaniu bezpośrednich pomiarów prędkości drgań wału.

 • Badania termowizyjne izolacji budynków.

 • Diagnostyka cieplna elementów elektro-energetycznych i elektronicznych (w tym monitorowanie linii energetycznych oraz transformatorów)

 • Monitorowanie pracy silników, przekładni, turbin, pomp, sprężarek i generatorów.

 • Lokalizacja wadliwie pracujących i przegrzewających się łożysk i panewek.

 • Kontrola działania zaworów i innych urządzeń mechanicznych.

 • Kontrola przewodów odprowadzających/doprowadzających ciepło.

 • Wykrywanie zagrożenia samozapłonem (przy składowaniu węgla, zbóż itp.).

 • Kontrola termiczna przemian fizycznych i chemicznych.


© Copyright IMiO. Wszelkie prawa zastrzeżone