Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 


 

Dr hab. inż. Wacław Kuś
e-mail: Waclaw.Kus<at>polsl.pl
Wydział Mechaniczny-Technologiczny
pokój 106
tel. (+48 32) 2371074

Plan zajęć (https://plan.polsl.pl/)


Publikacje

  2000

 1. Burczyński T., Kuś W., Orantek P. Optymalizacja kratownic płaskich z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego. Proc. XXIX Sympozjon Modelowanie w mechanice, Wisła 2000.
 2. Burczyński T., Kuś Optymalizacja kształtu ciał sprężysto-plastycznych z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego. Proc. XXIX Sympozjon Modelowanie w mechanice, Wisła 2000.
 3. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Kuś W., Orantek P. The finite and boundary elements in evolutionary optimization. Proc. Materials and Mechanics Engineering M2E'2000 edited by L.A.Dobrzański. Gliwice 2000.
 4. T. Burczyński, W. Beluch, A. Długosz, W. Kuś, P. Orantek Evolutionary design in computer aided engineering. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Polanica Zdrój 2000.
 5. T. Burczyński, W. Kuś Evolutionary methods in shape optimization of elastoplastic structures. 33rd Solid Mechanics. Zakopane 2000.
 6. Kuś W., Burczyński T. Evolutionary optimization of elastoplastic solids. Proc. AI-MECH 2000 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000. (in polish)
 7. Szczepanik M., Kuś W., T.Burczyński Evolutionary optimization of plate systems. Proc. AI-MECH 2000 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2000. (in polish)
 8. 2001

 9. T. Burczyński, W. Kuś, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary algorithm in nondestructive identification of internal defects. Proc. KAEiOG 2001, Jastrzębia Gora 2001.
 10. T. Burczyński, W. Kuś Application of the distributed evolutionary algorithms in the shape optimization of elasto-plastic structures. Proc. KAEiOG 2001, Jastrzębia Gora 2001.
 11. T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of elasto-plastic structures using distributed evolutionary algorithms. Proc. 2nd European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2001, Kraków 2001.
 12. T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of elasto-plastic structures using distributed evolutionary algorithms. Full papers, CD-ROM, 2nd European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2001, Kraków 2001.
 13. T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithms in shape optimization of nonlinear structures. Proc. Parallel procesing and applied mathematics, PPAM 2001, Nałęczów 2001.
 14. Kuś W., Burczyński T. Distributed evolutionary algorithms in optimization of elasto-plastic structures with use of coupled FEM-BEM method. Proc. AI-MECH 2001 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001.
 15. Orantek P., Kuś W., Burczyński T. Identification of boundary conditions for 3D dynamic structures using genetic algorithms. Proc. AI-MECH 2001 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001.
 16. Kuś W., Majchrzak E., Orantek P., Dziewoński M., Burczyński T. Position and shape identification of the tumor based on tissue surface temperature with use of evolutionary algorithms. Proc. AI-MECH 2001 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001.
 17. Poteralski A., Kuś W., Burczyński T. Remodeling simulation of material systems using evolutionary algorithms. Proc. AI-MECH 2001 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001.
 18. Górski Poteralski A., Kuś W., Burczyński T. Applications of evolutionary algorithms and finite element method in 3D shape optimization. Proc. AI-MECH 2001 Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczyński and W.Cholewa), Gliwice 2001.
 19. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Kokot G., Kuś W., Orantek P. Evolutionary BEM computation in shape optimization problems. IUTAM/IACM/IABEM Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, ed. Burczynski T., Kluwer, 2001.
 20. T. Burczyński, W. Kuś Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalnym kształtowaniu ciał sprężysto-plastycznych. Informatyka w technologii materiałów, Nr. 3-4, pp. 189-195, Kraków, 2001.
 21. 2002

 22. Burczyński T., Kuś W. Ewolucyjna identyfikacja modelu dyskretnego MES dla układów drgających. Proc. VI Szkoła Analizy Modalnej, Kraków 2002.
 23. Burczyński T., Beluch W., Długosz A., Kuś W., Nowakowski M., Orantek P. Evolutionary computation in optimization and identification Computer Assisted Mechanics and Engineering, Vol 9,No.1, pp. 3-20, 2002.
 24. Burczyński T., Kuś W. Optymalne projektowanie konstrukcji nieliniowych z wykorzystaniem rozproszonego algorytmu ewolucyjnego Proc. KomPlasTech 2002, Szczawnica 2002.
 25. Beluch W., Długosz A., Kuś W., Nowakowski M., Orantek P., Burczyński T. Evolutionary algorithms in identification of internal defects. Zeszyty naukowe KWMiMKM vol. 1, Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of systems with geometrical singularities ed. Burczyński T., Gliwice, 2002.
 26. Kuś W., Burczyński T. Evolutionary optimization of structures modeled using coupled FEM-BEM method. Zeszyty naukowe KWMiMKM vol. 1, Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of systems with geometrical singularities ed. Burczyński T., Gliwice, 2002.
 27. Burczyński T., Kuś W. Shape Optimization of Elasto-Plastic Structures Using Coupled BEM-FEM Approach and Distributed Evolutionary lgorithm. Proc. World Conference on Computational Mechanics, WCCM 2002, Wien 2002.
 28. Burczyński T., Kuś W. Shape Optimization of Elasto-Plastic Structures Using Coupled BEM-FEM Approach and Distributed Evolutionary lgorithm. Full paper, World Conference on Computational Mechanics, WCCM 2002, ISBN 3-9501554-0-6, http://wccm.tuwien.ac.at/, Wien 2002.
 29. Burczyński T, Beluch W., Długosz A., Kuś W., Orantek P. Evolutionary computation in structural optimization 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, Patras, Greece, 2002
 30. Burczyński T., Kuś W., Majchrzak E., Orantek P., Dziewoński M. Evolutionary computation based on biological tissue surface temperatures in identification of a tumor. The Second International Conference on Philosophy and Computer Science PROCESSES OF EVOLUTION IN REAL AND VIRTUAL SYSTEMS PERVS01, Krakow, 2002.
 31. Burczyński T., Kuś W. Rozproszone algorytmy ewolucyjne w optymalizacji konstrukcji. Proc. Krajowego sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice, Łódź 2002.
 32. E. MAJCHRZAK, T. BURCZYŃSKI, M. DZIEWOŃSKI, W. KUŚ, P. ORANTEK Identyfikacja zmian nowotworowych w tkance z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych. Proc. Krajowego sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice, Łódź 2002.
 33. John A., Orantek P., Kuś W. Model geometryczny kości miednicy. Proc. Krajowego sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice, Łódź 2002.
 34. T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithms in shape optimization of nonlinear structures. Lectures Notes on Computational Science , Springer 2002.
 35. R. Będziński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, W. Pilarski The comparison of experimental results and numerical calculation for human pelvic bone. Proc. 13th Conf. of the European Society of Biomechanics, pp.270-271, Wrocław, 2002.
 36. R. Będziński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, W. Pilarski The comparison of experimental results and numerical calculation for human pelvic bone. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 4, Suppl. 1, pp.270-271, 2002.
 37. A. John, W. Kuś, P. Orantek The influence of material coefficients on displacement and strain in numerical model of human pelvic bone with layer structure Acta of Bioengineering and Biomechanics, 4, Suppl. 1, pp.164-165, 2002.
 38. A. John, W. Kuś, P. Orantek The influence of material coefficients on displacement and strain in numerical model of human pelvic bone with layer structure Proc. 13th Conf. of the European Society of Biomechanics, pp. 162-163, Wrocław, 2002.
 39. W. Beluch, T. Burczyński, P. Fedeliński, A. John, G. Kokot, W. Kuś Laboratorium z wytrzymałości materiałów red. T. Burczyńskim W. Beluch, A. John, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002.
 40. A. John, W. Kuś, P. Orantek Layer Model of Human Pelvic Bone with Variable Coefficient Proc. 34th SolMech,pp.123-124, Zakopane, 2002.
 41. A. John, W. Kuś Identification of material coefficients of human pelvic bone on the ground of experimental data 19th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, pp.38-40, Polanica Zdrój, 2002.
 42. A. John, W. Kuś, P. Orantek Wpływ stałych materiałowych na rozkład naprężeń i przemieszczeń w modelu warstwowym kości miednicy człowieka Mechanika w medycynie, pp. 71-77, Rzeszów, 2002.
 43. T. Burczyński, W. Kuś Boundary Elements and Distributed Evolutionary Algorithms in Optimization of Elasto-Plastic Structures Proceedings of the 3rd Conference on Boundary Element Techniques (ed. Z. Yao, M.H. Aliabadi), pp. 151-156, Springer, 2002
 44. A. John, W. Kuś The Identification Of Material Coefficients Of Human Pelvic Bone Using Evolutionary Algorithm AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 45. T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithm - tests and applications AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 46. A. Poteralski, T. Burczyński, W. Kuś Optimization of 3D-elastic structures using evolutionary algorithms AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 47. M. Szczepanik, T. Burczyński, W. Kuś Eolutionary computation in optimisation of bending plates AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 48. P. Fedeliński, R. Górski, W. Kuś Evolutionary algorithms in identification of inclusions AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 49. A. John, W. Kuś The Identification Of Material Coefficients Of Human Pelvic Bone Using Evolutionary Algorithm Full papers, CD-ROM, AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 50. T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithm - tests and applications Full papers, CD-ROM, AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 51. A. Poteralski, T. Burczyński, W. Kuś Optimization of 3D-elastic structures using evolutionary algorithms Full papers, CD-ROM, AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 52. M. Szczepanik, T. Burczyński, W. Kuś Eolutionary computation in optimisation of bending plates Full papers, CD-ROM, AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 53. P. Fedeliński, R. Górski, W. Kuś Evolutionary algorithms in identification of inclusions Full papers, CD-ROM, AI-METH 2002, Gliwice, 2002.
 54. W. Kuś, T. Burczyński Distributed evolutionary algorithms in optimization of nonlinear solids. Proc. IUTAM Symp. on Evolutionary Methods in Mechanics, pp. 51-52, Cracow, 2002.
 55. T. Burczyński, W. Beluch, W. Kuś, M. Nowakowski, P. Orantek Evolutionary algorithms in selected optimization and identification problems of mechanical systems. In: Evolutionary Computation and Global Optimization (ed. J. Arabas). Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 56. Burczyński T., Kuś W., Majchrzak E., Orantek P., Dziewoński M. Ewolutionary computation in identification of a tumor Proc. 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence, CD 1250-1254, Honolulu 2002.
 57. Burczyński T., Kuś W., Orantek P., Nowakowski M. Evolutionary identification of material defects. Proc. 4th International Conference on Inverse problems in Engineering, Rio de Janeiro, Brasil 2002.
 58. 2003

 59. T. Burczyński, W. Kuś Obliczenia ewolucyjne w optymalnym kształtowaniu materiału wsadowego do kucia swobodnego Proc. KomPlasTech 2003, pp. 53-60, Wisła, 2003.
 60. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. Proc. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 61. T. Burczyński, W. Kuś, Distributed and parallel evolutionary algorithms in optimization of nonlinear structures. Proc. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 62. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, Distributed evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures. Proc. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 63. T. Burczyński, W. Kuś, P. Orantek, Distributed Evolutionary Algorithms in Selected Identification problems. Proc. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 64. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary algorithms. Proc. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Wisła, 2003.
 65. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 66. T. Burczyński, W. Kuś, Distributed and parallel evolutionary algorithms in optimization of nonlinear structures. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 67. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, Distributed evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 68. T. Burczyński, W. Kuś, P. Orantek, Distributed Evolutionary Algorithms in Selected Identification problems. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 69. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary algorithms. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, CD-ROM, Wisła, 2003.
 70. A. John, W. Kuś, P. Orantek. Material coefficients identification of bone tissues using evolutionary algorithms. International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics ISIP-2003 Nagano, 2003.
 71. A. John, W. Kuś, P. Orantek. Material coefficients identification of bone tissues using evolutionary algorithms. Inverse Problems in Engineering mechanics IV, Ed. M. Tanaka Elsevier,pp. 95-102,2003.
 72. A. John, W. Kuś The evolutionary algorithms in identification problem of material coefficient of pelvic bone. Proc. of Advanced Course on Modelling in Biomechanics MIB'03, IPPT-AMAS, Warszawa, 2003.
 73. T. Burczyński, W. Kuś, P. Orantek, A. Dlugosz Distributed evolutionary algorithms in structural optimization and defect identification. Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems EUROGEN 2003, Barcelona 2003. (submited)
 74. T. Burczyński, W. Kuś, Distributed Evolutionary Algorithms with master-co-evolutionary algorithm and slaves - fitness function evaluators Proc. VI Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KAEiOG 2003, 26-28 maja, Łagów, 2003.
 75. T. Burczyński, W. Kuś, Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms Proc. PPAM 2003, Parallel Procesing and Applied Mathematics, Częstochowa, 2003.
 76. T. Burczyński, W. Kuś, Optymalne kształtowanie materiału wsadowego do kucia swobodnego Proc. Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej FIMM 2003, Warszawa, 2003.
 77. Tadeusz Burczyński, Wacław Kuś, Witold Beluch, Antoni John, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optrymalnego projektowania Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Rynia, 2003.
 78. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 79. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Parallel evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures in the presence of radiation. Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 80. T. Burczyński, W. Kuś, Improvements of distributed evolutionary algorithm in optimization of nonlinear structures Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 81. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, M.Szczepanik Advanced evolutionary optimization of 3-D structures Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 82. P. Fedeliński, R. Górski, W. Kuś Evolutionary algorithms in minimization of support and interface tractions Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 83. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary identification of material constants in composites Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 84. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 85. R. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski, Parallel evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures in the presence of radiation. Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 86. T. Burczyński, W. Kuś, Improvements of distributed evolutionary algorithm in optimization of nonlinear structures Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 87. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, M.Szczepanik Advanced evolutionary optimization of 3-D structures Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 88. P. Fedeliński, R. Górski, W. Kuś Evolutionary algorithms in minimization of support and interface tractions Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 89. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary identification of material constants in composites Full papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, Gliwice, 2003.
 90. T. Burczyński, W. Kuś Optymalne projektowanie konstrukcji sprężysto-plastycznych z wykorzystaniem sekwencyjnych i rozproszonych algorytmów ewolucyjnych chapter 3 in Informatyka w technologii materiałów, Informatyka w technologii metali, ed. A. Piela, F. Grosman,J. Kusiak, M.Pietrzyk, Gliwice, pp.108-142 2003
 91. T. Burczyński, G. Kokot, W. Kuś, A. Poteralski, S. Bojara, W. Chuchnowski, J. Tokarczyk, T. Winkler Optymalizacja ewolucyjna postaci geometrycznej stropnicy obudowy górniczej Proc. KOMTECH 2003 Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań unii europejskiej, Szczyrk, 2003
 92. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek, A. Poteralski The evolutionary algorithm and hipersurface in identification of material coefficients of human pelvic bone Acta of Bioengineering and Biomechanics, 5, 1, 2003, Proc. of the International Conference Biomechanics 2003.
 93. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Obliczenia ewolucyjne i analiza modalna w identyfikacji parametrów materiałowych kompozytów Proc. VIII Szkoła analizy modalnej, Kraków, 2003.
 94. 2004

 95. T. Burczyński, W. Kuś, Rozproszone algorytmy ewolucyjne w kuciu dwuetapowym matrycowym Proc. KOMPLASTECH 2004, Zakopane, 2004.
 96. W. Kuś, T. Burczyński, Distributed Evolutionary Algorithms in Optimization of Nonlinear Solids IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, (ed. T. Burczyński, A. Osyczka). Kluwer, Dordrecht, 2004. pp. 229-240
 97. W. Kuś, T. Burczyński Computer implementation of the coevolutionary algorithm with Condor scheduler, KAEIOG 2004, Kazimierz, pp. 109-114, 2004
 98. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithms in identification of material constants in composites KAEIOG 2004, Kazimierz, pp. 1-8, 2004
 99. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, P. Orantek, Optimization and identification using distributed evolutionary algorithms, Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 17, 2004. pp. 337-344.
 100. R. A. Bialecki, T.S. Burczynski, A. Dlugosz, W. Kus, Z. Ostrowski SHAPE OPTIMIZATION OF THERMOMECHANICAL STRUCTURES IN THE PRESENCE OF CONVECTION AND RADIATION USING PARALLEL EVOLUTIONARY COMPUTATION Proc. XI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, August 15-21, Warsaw, Poland, 2004
 101. T. Burczyński, W. Kuś, A. Długosz, A. Poteralski, M. Szczepanik Sequential and Distributed Evolutionary Computations in Structural Optimization ICAISC International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes on Artificial Intelligence 3070, Springer, 2004
 102. T.Burczyński, E. Majchrzak W. Kuś, P. Orantek. M. Dziewoński Evolutionary computation in inverse problems IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, (ed. T. Burczyński, A. Osyczka). Kluwer, Dordrecht, 2004. pp. 33-46
 103. T. Burczyński, W. Kuś, Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms Parallel Procesing and Applied Mathematics, PPAM2003, Revised papers, Lecture Notes on Computational Sciences 3019, Springer, 2004, pp. 572-579.
 104. T. Burczyński, A. John, W. Kuś, P. Orantek The distributed evolutionary algorithm in material identification of bone Proc. Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Biomedycznej SIIB 2004, Krakow, 2004
 105. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 106. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek Two different types on interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 107. T. Burczyński, M. Szczepanik, W. Kuś Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithm. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 108. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 109. W. Kuś, T. Burczyński Parallel artificial immune system in optimization of mechanical structures. Short papers, Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004, Gliwice, 2004
 110. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 111. T. Burczyński, A. Poteralski, W. Kuś, P. Orantek Two different types on interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 112. T. Burczyński, M. Szczepanik, W. Kuś Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 113. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 114. W. Kuś, T. Burczyński Parallel artificial immune system in optimization of mechanical structures. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2004
 115. W. Kuś, T. Burczyński Distributed evolutionary algorithm plugin for UNICORE system Proc. 4th Cracow Grid Workshop, Krakow, 2004
 116. W. Kuś, T. Burczyński Zastosowanie gridów obliczeniowych w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji konstrukcji mechanicznych Proc. Spotkanie Dyskusyjne w Janowicach 9-11.12.2004, Janowice, 2004
 117. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch, A. John, A. Poteralski, M. Szczepanik Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optymalnego projektowania Biuletyn WAT, nr 6 (622), 2004
 118. 2005

 119. R.A. Białecki, T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś, Z. Ostrowski Evolutionary shape optimization of thermolastic bodies exchanging heat by convection and radiation Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol.194, pp.1839-1859, Elsevier, 2005
 120. W. Kuś Computational grids in optimization and identification of mechanical structures Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. . Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineer ing Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 859-866
 121. W. Kuś Computational grids in optimization and identification of mechanical structures Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. . Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM).
 122. A. Długosz, W. Kuś Evolutionary optimization in termomechanical problems Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. . Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 877-882.
 123. A. Długosz, W. Kuś Evolutionary optimization in termomechanical problems Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. . Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM).
 124. W. Kuś Gridy obliczeniowe w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji układów mechanicznych Zesz. Nauk. PŚl. nr 1673 Mech. 2005 z. 152, s. 41-57, 2005.
 125. A. Długosz, W. Kuś Algorytmy ewolucyjne w zagadnieniach termosprężystości Zesz. Nauk. PŚl. nr 1673 Mech. 2005 z. 152, s. 23-40, 2005.
 126. W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary optimization of mechanical structures with use of the grid systems Proc. Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 127. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch Evolutionary shape optimization of the cracked mechanical structures under cyclic load Proc. Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 128. W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary optimization of mechanical structures with use of the grid systems Full papers, CDROM, Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 129. T. Burczyński, W. Kuś, W. Beluch Evolutionary shape optimization of the cracked mechanical structures under cyclic load Full papers, CDROM, Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 130. Burczyński T., Szczepanik M., Kuś W. Evolutionary optimization of stiffeners locations in 2-D structures Proc. Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 131. Burczyński T., Szczepanik M., Kuś W. Evolutionary optimization of stiffeners locations in 2-D structures Full papers, CDROM, Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 132. John A., Kokot G., Kuś W. The numerical testing of brake shoes made from cast iron and composites Proc. Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 133. John A., Kokot G., Kuś W. The numerical testing of brake shoes made from cast iron and composites Full papers, CDROM, Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 134. John A., Orantek P., Kuś W. The numerical modelling of human pelvic bone after THA Proc. Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 135. John A., Orantek P., Kuś W. The numerical modelling of human pelvic bone after THA Full papers, CDROM, Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa, 2005.
 136. W. Kuś, T. Burczyński Structural optimization using grid based evolutionary algorithms Proc. Krajowa Konferencja Algorytmów i Optymalizacji Globalnej, KAEiOG 2005, pp.125-130 2005.
 137. W. Beluch, W. Kuś, T. Burczyński Shape optimization of structures under cyclic loads Proc. Krajowa Konferencja Algorytmów i Optymalizacji Globalnej, KAEiOG 2005, pp.7-14 2005.
 138. W. Kuś Computational grids in evolutionary optimization of structures CAMES, Vol.12, pp.175-182, 2005.
 139. T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithms in structural optimization using computational grids Proc. EUROGEN 2005, Muenchen, 2005.
 140. T. Burczyński, W. Kuś Distributed evolutionary algorithms in structural optimization using computational grids Full papers, CDROM, EUROGEN 2005, Muenchen, 2005.
 141. W. Kuś, T. Burczyński Grid-based evolutionary optimization of structures Proc. PPAM 2005, Poznan, 2005.
 142. W. Kuś, T. Burczyński Distributed evolutionary algorithm and grids in optimization of structures Proc. The Agent Days, Malaga, 2005.
 143. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Evolutionary computation in shape optimization of heat radiators Numerical Heat Transfer NHT-2005, EUROTHERM 82, Kraków, 2005
 144. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Evolutionary computation in shape optimization of heat radiators Numerical Heat Transfer NHT-2005, EUROTHERM 82, CD-ROM, Kraków, 2005
 145. G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński, P. Fedeliński Identification of piezoelectric material constants using distributed evolutionary algorithm Methods of Artificial Intelligence, AI-METH 2005, Gliwice, 2005, 47-48.
 146. A. Mrozek, W . Kuś, P. Orantek, T. Burczyński Prediction of the aluminium atoms distribution using evolutionary algorithm Methods of Artificial Intelligence, AI-METH 2005, Gliwice, 2005, 83-84.
 147. W. Kuś Parallel evolutionary algorithm with parallel fitness function evaluation in identification of defects in mechanical structures Methods of Artificial Intelligence, AI-METH 2005, Gliwice, 2005, 69-70
 148. G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński, P. Fedeliński Identification of piezoelectric material constants using distributed evolutionary algorithm Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, 2005.
 149. A. Mrozek, W . Kuś, P. Orantek, T. Burczyński Prediction of the aluminium atoms distribution using evolutionary algorithm Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, 2005.
 150. W. Kuś Parallel evolutionary algorithm with parallel fitness function evaluation in identification of defects in mechanical structures Recent Advances in Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, 2005.
 151. T. Burczyński, W. Kuś Zastosowanie ewolucyjnej optymalizacji ksztaltu w procesie kucia Informatyka w Technologi Materialow, Nr 3, Tom 5, pp. 163-169, 2005.
 152. 2006

 153. W. Kuś, T. Burczyński Distributed evolutionary algorithm and grids in optimization of structures Inteligencia Artificial, pp. 49-53, vol 9, No. 28, 2006.
 154. W. Kuś, T. Burczyński Optimization of mechanical structures using serial and parallel artificial immune system III European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2006, Lisbon, pp. 450, Springer, 2006
 155. W. Kuś Evolutionary optimization of preform and die shape in forging using computational grid III European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2006, Lisbon, pp. 449, Springer, 2006
 156. W. Kuś, T. Burczyński Optimization of mechanical structures using serial and parallel artificial immune system III European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2006, Lisbon, CD-ROM, pp. 1-6, LNEC, Lisbon, 2006
 157. W. Kuś Evolutionary optimization of preform and die shape in forging using computational grid III European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2006, Lisbon, CD-ROM, pp. 1-6, LNEC. Lisbon, 2006
 158. W. Kuś Optymalizacja ewolucyjna z użyciem gridów komputerowych 5 Modelowanie i Symulacja, pp. 77-80 ,Łódź ,2006.
 159. W. Kuś, T. Burczyński Evolutionary optimization Using enterprise grid based in alchemi framework Evolutionary Computation and Global Optimization 2006, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.156, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2006
 160. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Evolutionary optimization and identification of hybrid laminates Evolutionary Computation and Global Optimization 2006, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.156, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2006
 161. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Parallel Evolutionary Algorithms in Shape Optimization of Heat Exchangers under Thermomechanical Loading Evolutionary Computation and Global Optimization 2006, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Prace Naukowe, Elektronika, z.156, (Ed. J. Arabas), Warszawa, 2006
 162. T. Burczyński, A. Długosz, W. Kuś Parallel Evolutionary Algorithms in Shape Optimization of Heat Radiators Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 44, 2, pp. 351-366, Warszawa, 2006.
 163. W. Kuś, T. Burczyński Grid-based evolutionary optimization of structures Parallel Processing and Applied Mathematics: 6th International Conference, PPAM 2005, Poznan, Poland, September 11-14, 2005, Revised Selected Papers, Lecture Notes on Computational Science, vol. 3911, pp. 422-429, Springer, 2006.
 164. John A., Kuś W. Orantek P. Material coefficients identification on the ground of experimental data Proceedings of 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Podbanske-Żylina, Slovak Republic 2006, pp. 209-210
 165. W. Kuś Evolutionary optimization of forging anvils using grid based on Alchemi framework Proc. eScience 2006 2nd IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing, ISBN 0-7695-2734-5, Amsterdam, 2006, pp. 1-5
 166. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Analysis of the material behaviour at the nanoscale 35th Solid Mechanics Conference, Kraków, Volume of Abstracts, pp. 283-284, 2006
 167. 2007

 168. W. Kuś Grid-enabled evolutionary algorithm application in the mechanical optimization problems Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 20, pp. 629–636, 2007
 169. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Application of the coupled boundary element method with atomic model in the static analysis Computer Methods in Materials Science, Vol. 7, No 1, 2007
 170. W. Kuś, T. Burczyński Comparison of computational intelligence algorithms in inverse acoustic problems 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 171. W. Kuś, T. Burczyński Applications of parallel artificial immune systems in shape optimization 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 172. G. Kokot, W. Kuś Multiscale analysis of shell structures with small features 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 173. A. Długosz, T. Burczyński, W. Kuś Application of multiobjective evolutionary algorithms in shape optimization of heat exchangers 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 174. T. Burczyński, W. Kuś, A. Poteralski, M. Szczepanik Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 175. T. Burczyński, P. Orantek, W. Kuś, R. Górski, A. Poteralski, M. Szczepanik The identification of uncertain parameters in mechanical structures 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 176. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Boundary and finite element methods coupled with molecular model in the multiscale analysis 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 177. W. Kuś, T. Burczyński Comparison of computational intelligence algorithms in inverse acoustic problems 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 178. W. Kuś, T. Burczyński Applications of parallel artificial immune systems in shape optimization 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 179. A. Długosz, T. Burczyński, W. Kuś Application of multiobjective evolutionary algorithms in shape optimization of heat exchangers 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 180. T. Burczyński, W. Kuś, A. Poteralski, M. Szczepanik Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 181. T. Burczyński, P. Orantek, W. Kuś, R. Górski, A. Poteralski, M. Szczepanik The identification of uncertain parameters in mechanical structures 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 182. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Boundary and finite element methods coupled with molecular model in the multiscale analysis 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, Lodz-Spala, 2007
 183. W. Kuś, T. Burczyński Biological inspired methods for shape optimization in grid environments 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, WCSMO-7, May 21- 25, Seul, Korea, 2007
 184. W. Kuś, T. Burczyński Biological inspired methods for shape optimization in grid environments Full paper, CD-ROM, 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, WCSMO-7, May 21- 25, Seul, Korea, 2007, ISBN 978-89-959384-2-3 98550
 185. T. Burczyński, W. Kuś Grid-based artificial immune system in optimization of mechanical structures EUROGEN 2007, Jyvaskyla, Finland, 2007
 186. T. Burczyński, W. Kuś, A. Mrozek Evolutionary methods in multiscale modeling proc. 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modelling and Optimization, Cracow, 2007, ISBN 978-83-88309-0
 187. G. Kokot, W. Kuś Global optimization of shell structures with small features by using multiscale approach Proc. 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modelling and Optimization, Cracow, 2007, ISBN 978-83-88309-0
 188. T. Burczyński, A. Mrozek, W. Kuś A computational continuum-discrete model of materials Bulletin of The Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, vol. 55, no. 1, 2007
 189. T. Burczyński, W. Kuś Applications of Artificial Immune Systems in Shape Optimization Proc. 9th US National Congress on Computational Mechanics, 23-26 July 2007, San Francisco, USA
 190. W. Kuś Gridy obliczeniowe w analizie oraz optymalizacji konstrukcji mechanicznych Streszczenie, I Kongres Mechaniki Polskiej, KMP 2007, Warszawa, 2007, p. 158, ISBN N 978-83-7201-702-8
 191. T. Burczyński, A. Mrozek, W. Kuś Analiza wieloskalowa z wykorzystaniem statyki molekularnej połączonej z metodą elementów skończonych i brzegowych Streszczenie, I Kongres Mechaniki Polskiej, KMP 2007, Warszawa, 2007, p. 197, ISBN N 978-83-7201-702-8
 192. W. Kuś, T. Burczyński Parallel bioinspired algorithms in optimization of structures Mat. PPAM 2007, Gdańsk, 2007
 193. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Abstract, St. Julians, Malta 2007
 194. Burczynski T., Orantek P., Kuś W., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Fuzzy evolutionary algorithms and artificial neural networks in identification of uncertain structures. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, FullPaper, St. Julians, Malta 2007
 195. Ptaszny J., Kuś W., Burczyński T. Evolutionary optimization of structures using the fast multipole boundary element method. Proc. AI-METH 2007, Methods of Artificial Intelligence, ISBN 83-60759-05-7, Gliwice, 2007, 59-60
 196. Ptaszny J., Kuś W., Burczyński T. Evolutionary optimization of structures using the fast multipole boundary element method. Recent Developements in Artificial Intelligence Methods. AI-METH Series,ISBN 83-60759-04-9, Gliwice, 2007, 167-174
 197. Kuś W., Burczyński T. Evolutionary identification of material properties in multiscale problems Proc. AI-METH 2007, Methods of Artificial Intelligence, ISBN 83-60759-05-7, Gliwice, 2007, 43-44
 198. Kuś W., Burczyński T. Evolutionary optimization in contact problems Proc. AI-METH 2007, Methods of Artificial Intelligence, ISBN 83-60759-05-7, Gliwice, 2007, 41-42
 199. A. Długosz, W.Kuś, T. Burczyński, Application of parallel grid-enabled evolutionary algorithm in inverse problems of thermoelasticity Recent Developements in Artificial Intelligence Methods AI-METH,pp. 43-52, Gliwice, 2007.
 200. A. Długosz, W.Kuś, T. Burczyński, Application of parallel grid-enabled evolutionary algorithm in inverse problems of thermoelasticity Methods of Artificial Inteligence, AI-METH,pp. 23-34, Gliwice, 2007.
 201. Burczuński T., Kuś W., Poteralski A., Szczepanik M. Immune optimization: tests and enginering applications Proc. AI-METH 2007, Methods of Artificial Intelligence, ISBN 83-60759-05-7, Gliwice, 2007, 17-18
 202. Burczuński T., Kuś W., Poteralski A., Szczepanik M. Immune optimization: tests and enginering applications Recent Developements in Artificial Intelligence Methods. AI-METH Series,ISBN 83-60759-04-9, Gliwice, 2007, 23-34
 203. Burczyński T., Długosz A., Kuś W., Multicriteria evolutionary optimization of heat exchangers in the presence of convection, radiation and mechanical loadings, Proc. Advances in Computational Methods in Coupled Problems in Science and Engineering, Santa Eulalia, Ibiza Spain, 2007.
 204. W. Kuś Optimization of mechanical structures by means of parallel bioinspired algorithms and computational grids Abstracts APCOM'07-EPMESC XI Congresses, Kyoto, 2007, pp. 288
 205. W. Kuś Optimization of mechanical structures by means of parallel bioinspired algorithms and computational grids Full papers APCOM'07-EPMESC XI Congresses,CD-ROM, Kyoto, 2007, pp. 1-8
 206. 2008

 207. W. Kuś, T. Burczyński Parallel Bioinspired Algorithms in Optimization of Structures Lecture Notes in Computational Sciences Volume 4967/2008, Springer, 2008, pp. 1285-1292
 208. Ł. Madej, A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński, M. Pietrzyk Concurrent and upscaling methods in multi scale modelling - case studies Computer Methods in Material Science, Vol. 8, 2008, No. 1, AGH, Kraków, pp. 1-15
 209. T. Burczyński, W. Kuś Identification of material properties in multi-scale modelling J. Phys.: Conf. Ser. vol. 135, 012025 (8pp), 2008
 210. W. Kuś, T. Burczyński Soft Computing Methods in Computational Grids 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 211. W. Kuś, T. Burczyński Optimization of Microstructutre in Multiscale Problems with use of Parallel Evolutionary Algorithm 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 212. Z. Ostrowski, R. Bialecki, A. John, P. Orantek, W. Kus POD-RBF Network Approximation for Identification of Material Coefficients of Human Pelvic Bone Tissues 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 213. T. Burczyński, W. Kus, A. Mrozek Multiscale Modelling using Finite and Boundary Elements Methods Coupled with Discrete Atomic Model 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 214. G. Kokot, A. John, W. Kuś Grid Based Evolutionary Optimization of Strength Parameters in Heat Affected Zone of Welded Joints 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 2008, CD-ROM
 215. W. Kuś, T. Burczyński Immune and evolutionary shape optimization in forging Computer Methods in Material Science, vol. 8, No. 2, 2008
 216. T. Burczyński, W. Kuś Grid-based Artificial Immune System in optimization of Mechanical Structutres Chapter in: Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, Applications to Industrial and Societal Problems (ed. P. Neittaanmaki, J. Periaus, T. Tuovien), CIMNE, A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods, pp. 216-221, Barcelona, 2008
 217. T. Burczyński, W. Kuś, A. Mrozek, R. Górski, G. Dziatkiewicz Advanced Continuum-Atomistic Model of Materials Based on Coupled Boundary Element and Molecular Approaches Chapter in: IUTAM Symposium on Modelling Nanomaterials nad Nanosystems, (ed. R. Pyrz, J.C. Rauche), pp. 231-240, Berlin, 2008
 218. 2009

 219. T. Burczyński, W. Kuś Microstructure optimisation and identification in multi-scale modeling ECCOMAS Multidisciplinary Jubilee Symposium, New Computational Challenges in Materials, Structures, and Fluids, Eberhardsteiner, J. Hellmich, C. Mang, H.A., Périaux, J. (Eds.), Computational Methods in Applied Sciences, Vol. 14, Springer, 2009
 220. W. Kuś, T. Burczyński Parallel evolutionary optimization in multiscale problems Computer Methods in Material Scince, vol. 9, No. 2, pp. 347-351, 2009
 221. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński Immune identification of piezoelectric material constants using BEM Proc. International Symposium on Inverese Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2009, Rzeszów-Łańcut, 2009
 222. W. Kuś and T. Burczyński Evolutionary Inverse Method in Multiscale Problems Proc. International Symposium on Inverese Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2009, Rzeszów-Łańcut, 2009
 223. W. Kuś, T. Burczyński Bioinspired algorithms in multiscale optimization 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS, CMM 2009, Zielona Góra, 2009
 224. T. Burczyński, R. Górski, W. Kuś, A. Mrozek Multiscale modelling using molecular statics and the subregion boundary element method 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS, CMM 2009, Zielona Góra, 2009
 225. A. Poteralski, M. Szczepanik, A. Długosz, W. Kuś, T. Burczyński Optimization of thermomechanical structures by using artificial immune systems 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS, CMM 2009, Zielona Góra, 2009
 226. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Application of artificial immune systems in optimization of shell-solid structures 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS, CMM 2009, Zielona Góra, 2009
 227. G. Kokot, W. Kuś Evolutionary optimization of corrugated Pipes 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS, CMM 2009, Zielona Góra, 2009
 228. W. Kuś, T. Burczyński Shape Optimization Of Mechanical Structures By Means Of Computational Grids 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 229. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Shape And Topology Optimization Of Shell, Solid And Shell-Solid Structures Using Artificial Immune Systems 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 230. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Optimization Of Atomic Clusters Using Bio-Inspired Algorithms 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 231. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R. Gorski, W. Kus, T. Burczyński Immune Optimization And Identification Of Solids Modelled By The Boundary Element Method 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 232. T. Burczyński, W. Kuś Optimization Of Functionally Graded Materials In Multiscale Modelling 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lizbona, Portugalia, 2009
 233. W. Kuś Evolutionary optimization with GPU based fitness function evaluations Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, EUROGEN 2009, Kraków, 2009
 234. G. Kokot, W. Kuś Stresses distribution in a crane's girder controlled by evolutionary determined pre-tensioning forces Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, EUROGEN 2009, Kraków, 2009
 235. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R. Górski, W. Kuś, T. Burczyński Artificial biological systems in optimization of structures analysed by the boundary element method Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, EUROGEN 2009, Kraków, 2009
 236. A. Mrozek, W. Kuś, T. Burczyński Biological inspired algorithms in modelling of atomic clusters Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, EUROGEN 2009, Kraków, 2009
 237. T. Burczyński, W. Kuś, A. Mrozek Komputerowe Modelowanie Wieloskalowe Materiałów i Konstrukcji MES-2009 XI Konferencja PROGRAMY MES WE WSPOMAGANIU ANALIZY, PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA OUK-2009 V Konferencja ODPORNOŚĆ UDAROWA KONSTRUKCJI, Pisz, 2009
 238. W. Kuś Evolutionary material identification by using GPUs Proc. AIMETH 2009, Gliwice, 2009
 239. T. Burczyński, W. Kuś, A. Poteralski, M. Szczepanik Immune optimization Proceedings of the 10-th finnish mechanics days. X Suomen Mekaniikkapaivat, Jyvaskyla, 2009
 240. 2010

 241. T. Burczyński, A. Mrozek, R. Górski, W. Kuś The molecular statics coupled with the subregion boundary element method in multiscale analysis International Journal for Multiscale Computational Engineering, Volume 8 / Issue 3, pp. 319-330,2010
 242. W. Beluch, T.Burczyński, W.Kuś Parallel Artificial Immune System in Optimization and Identification of Composite Structures PPSN 2010, Lecture Notes in Computational Sciences vol. 6239, pp.171-180, 2010
 243. T. Burczyński, W. Kuś, A. Brodacka Multiscale modeling of osseous tissues J. Theor. Appl. Mech., 48, 4, pp. 855-870, 2010
 244. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, J. Ptaszny, T. Burczyński Optimization and identification of structures using artificial immune system IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paryż, 2010
 245. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, J. Ptaszny, W. Kuś, T. Burczyński Hybrid artificial immune system in certain inverse problems 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, 2010
 246. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, W. Beluch, G. Dziatkiewicz, T. Burczyński Artificial immune system in identification of material constants in composites and piezoelectrics The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, abstract, Walencja, 2010
 247. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, W. Beluch, G. Dziatkiewicz, T. Burczyński Artificial immune system in identification of material constants in composites and piezoelectrics The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, full paper, Walencja, 2010
 248. A. Poteralski, M. Szczepanik, T. Burczyński Topology optimization of mechanical structures using artificial immune system Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Teoria i Zastosowanie Informatyki, Łódź, 2010
 249. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Topology optimization for minimum mass criterion using PSO IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paryż, 2010
 250. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Optimal design of shell, solid and shell-solid structures using particle swarm optimizer 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, 2010
 251. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Global optimization using PSO and comparison with EA and AIS The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, abstract, Walencja, 2010
 252. M. Szczepanik, A. Poteralski, W. Kuś, T. Burczyński Global optimization using PSO and comparison with EA and AIS The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, full paper, Walencja, 2010
 253. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Artificial Immune System in Laminates' Optimization Book of abstracts. IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paris, 2010, CD-ROM.
 254. W. Kuś, T. Burczyński Multiscale analysis of biological tissues with the use of fem and gpu computing Book of abstracts. IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV), Paris, 2010, CD-ROM.
 255. W. Kuś, T. Burczyński The comparison of bioinspired optimization methods in appliactions of multiscale optimization problems Proc. 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics APCOM 2010, Sydney, 2010, pp.290.
 256. T. Burczyński, W. Kuś Identification of material properties in multiscale modeling of bone, Proc. 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics APCOM 2010, Sydney, 2010, pp.228.
 257. A. Mrozek, W. Kuś, T. B urczyński Searching of stable configurations of nanostructures using computational intelligence methods Czasopismo Techniczne zeszyt 20, Mechanika z. 4-M/2010, 2010, pp. 85-97
 258. 2011

 259. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, W. Kuś, T. Burczyński Immune identification of piezoelectric material constants using BEM Inverse Problems in Science and Engineering Volume 19, Number 1, January 2011 , pp. 103-116
 260. W. Kuś, A. Długosz, T. Burczyński OPTIM - Library of bioinspired optimization algorithms in engineering applications Computer Methods in Material Science Vol. 11, No. 1, 2011, pp. 9-15.
 261. W. Kuś, T. Burczyński Bioinspired identification of tissue material properties Proc. of 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, WCSMO9, Shizuoka, 2011
 262. W. Kuś, T. Burczyński Soft Computing in Multiscale Bioinspired Optimization of Physical and Biological Systems Proc. World Conference on Soft Computing, 2011
 263. W. Kuś, A. Brodacka, T. Burczyński Identification of trabecular bone material properties in multiscale model of femur bone Short papers. 19th International Computer Methods in Mechanics, CMM 2011, Warsaw, 2011
 264. W. Kuś, A. Brodacka, T. Burczyński The cellular automata parameters identification with use of parallel evolutionary algorithm Short papers. 19th International Computer Methods in Mechanics, CMM 2011, Warsaw, 2011
 265. W. Beluch, T. Burczyński, W. Kuś Parallel and distributed computations and evolutionary and immune optimization of laminates. Short papers. 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa, 2011, pp. 129-130.
 266. W. Kuś GPU based parallel evolutionary identification of material properties Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, Applications to Industrial and Societal Problems, ed. T. Burczyński, J. Perieux, CIMNE, Barcelona, 2011, pp.104-108
 267. A. Poteralski, M. Szczepanik, W. Kuś, T. Burczyński Topology optimization of mechanical structures using artificial immune system Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, Applications to Industrial and Societal Problems, ed. T. Burczyński, J. Perieux, CIMNE, Barcelona, 2011, pp.135-140
 268. A. Poteralski, M. Szczepanik, G. Dziatkiewicz, R. Górski, W. Kuś, T. Burczyński Artificial biological systems in optimization of structures analysed by the boundary element method Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, Applications to Industrial and Societal Problems, ed. T. Burczyński, J. Perieux, CIMNE, Barcelona, 2011, pp.141-148
 269. G. Kokot, W. Kuś The application of evolutionary algorithm in determination of pre-tensioning forces in strengthened structures Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, Applications to Industrial and Societal Problems, ed. T. Burczyński, J. Perieux, CIMNE, Barcelona, 2011, pp.235-240
 270. W. Kuś, T. Burczyński, A. Brodacka Multiscale modelling of femur bone Book of abstracts 2nd International Conference on Material Modelling, (ed. J. Besson, M. Maziere), Paris, 2011, pp. 248
 271. W. Kuś, T. Burczyński Soft Computing in Multiscale Bioinspired Optimization of Physical and Biological Systems Proc. World conference on soft computing, San Francisco, 2011, pp.1-7
 272. W. Kuś, T. Burczyński Bioinspired identification of material properties in microscale by using adaptive FEM Proc. Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, Eurogen 2011, Capua, Italy, 2011, pp.155-157
 273. W. Kuś, T. Burczyński Identification of stochastic material properties in multiscale modelling Computer Methods in Material Science, vol. 11, No. 4, 2011, pp.524-530
 274. Beluch W., Burczyński T., Kuś W. Parallel and distributed computations in evolutionary and immune optimization of laminates Short papers. 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM-2011, 2011, pp. 129-130
 275. Beluch W., Burczyński T., Kuś W. Obliczenia rozproszone w globalnej optymalizacji kompozytów Książka streszczeń, II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań, 2011, 70
 276. Beluch W., Burczyński T., Kuś W. Obliczenia rozproszone w globalnej optymalizacji kompozytów II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań, 2011, cd-rom, pp. 1-14
 277. Burczyński T., Górski R., Poteralski A., Szczepanik M. Soft computing in structural dynamics Proc. III ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2011, Corfu, Greece, 2011 22
 278. Kuś W., Brodacka A., Burczyński T. Bioinspired identification of cellular automata parameters ECCOMAS International Conference IPM 2011 on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materials, Rzeszów-Sieniawa, 2011, pp. 11-12
 279. Poteralski A., Szczepanik M., Ptaszny J., Kuś W., Burczyński T. Hybrid artificial immune system in identification of room acoustic properties Proc. 2nd Inverse Problems in Mechanics, IPM-2011, 2011, 1-2
 280. Szczepanik M., Poteralski A., Długosz A., Kuś W., Burczyński T. Optimization of thermomechanical structures using PSO Short paper, Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa 2011 479-480
 281. Szczepanik M., Poteralski A., Długosz A., Kuś W., Burczyński T. Optimization of thermomechanical structures using PSO Full paper, CD-Rom, Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa 2011 cd-rom
 282. Szczepanik M., Poteralski A., Dziatkiewicz G., Kuś W., Burczyński T. Identyfikacja rojowa parametrów materiałowych w układach piezoelektrycznych Streszczenie, II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań 2011 121
 283. Szczepanik M., Poteralski A., Dziatkiewicz G., Kuś W., Burczyński T. Particle swarm identyfication of material properties in the piezoelectric structures (Identyfikacja rojowa parametrów materiałowych w układach piezoelektrycznych) Pełny artykuł, CD-Rom, II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań 2011 cd-rom
 284. Szczepanik M., Poteralski A., Górski R., Kuś W., Burczyński T. Shape swarm optimization of reinforced 2-D structures Short paper, 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, June 13 -17, Shizuoka, Japan 2011 65
 285. Szczepanik M., Poteralski A., Górski R., Kuś W., Burczyński T. Shape swarm optimization of reinforced 2-D structures Full paper, CD-Rom, 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, June 13 -17, Shizuoka, Japan 2011 cd-rom
 286. Szczepanik M., Poteralski A., Górski R., Kuś W., Burczyński T. Optymalizacja rojowa układów użebrowanych poddanych obciążeniom dynamicznym Streszczenie, II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań 2011 113
 287. Szczepanik M., Poteralski A., Górski R., Kuś W., Burczyński T. Particle swarm optimization of the reinforced structures dynamically loaded (Optymalizacja rojowa układów użebrowanych poddanych obciążeniom dynamicznym) Pełny artykuł, CD-Rom, II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań 2011 cd-rom
 288. Szczepanik M., Poteralski A., Kuś W., Burczyński T. Swarm optimization of stiffeners locations in 2-D structures Short paper, Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa 2011 477-479
 289. Szczepanik M., Poteralski A., Kuś W., Burczyński T. Swarm optimization of stiffeners locations in 2-D structures Full paper, CD-Rom, Computer Methods in Mechanics CMM-2011, Warszawa 2011
 290. Szczepanik M., Poteralski A., Kuś W., Dziatkiewich G., Długosz A., Burczyński T. Particle swarm optimization and identification in coupled problems Short paper, 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, June 13 -17, Shizuoka, Japan 2011 127
 291. Szczepanik M., Poteralski A., Kuś W., Dziatkiewich G., Długosz A., Burczyński T. Particle swarm optimization and identification in coupled problems Full paper, CD-Rom, 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, June 13 -17, Shizuoka, Japan 2011
 292. Cyganik Ł., John A., Kuś W. Wpływ parametrów adaptacji na dokładność rozwiązania w systemie MSC.MARC/MENTAT Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2011 2011 21-24
 293. Szczęsny P., John A., Kuś W. Mnożenie dwóch macierzy jako przykład obliczeń równoległych z wykorzystaniem bibliotek OPENCL Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2011 2011 65-68
 294. Zarychta M., Burczyński T., Lewandowska J., Kuś W. Modelowanie wieloskalowe kompozytów Studencka Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe 2011 2011 73-76
 295. Mrozek A., Kuś W., Burczyński T. Biological inspired algorithms in modelling of atomic clusters rozdział w: Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, Applications to Industrial and Societal Problems, ed. T. Burczyński, J. Perieux, CIMNE, Barcelona 2011 287-291
 296. Poteralski A., Szczepanik M., Dziatkiewicz G., Górski R., Kuś W., Burczyński T. Artificial biological systems in optimization of structures analysed by the boundary element method rozdział w: Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, Applications to Industrial and Societal Problems, ed. T. Burczyński, J. Perieux, CIMNE, Barcelona 2011 141-148
 297. 2012

 298. Kuś W., Burczyński T. Particle swarm optimization in identification of stochastic multiscale models Proc. XXIII ICTAM, 19-24 August 2012, Beijing, China (zaakceptowane)
 299. Burczyński T., J. Dziatkiewicz, Kuś W., Majchrzak E. Identification of microscale heat transfer parameters using bioinspired algorithms Proc. ECCOMAS 2012, Wiedeń (zaakceptowane)

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie
 
 
  wkscript.html