Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
 
Studia Podyplomowe
PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE CYWILNYCH PORTÓW LOTNICZYCH
 
Szybkie uruchamianie
Icon Program
Icon O studiach
Icon Kadra
 
 
Icon

Główne obszary tematyczne przewidziane do realizacji w toku studiów:

 1. Akty prawne i przepisy regulujące funkcjonowanie lotnisk

 2. Pozyskiwanie środków Unijnych dla lotnisk i lądowisk

 3. Opracowywanie planu generalnego na potrzeby portu lotniczego

 4. Plan generalny - aspekty ekonomiczne, procedury

 5. Port lotniczy w planowaniu urbanistycznym – władze samorządowe i partycypacja społeczna w procesie lokalizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury lotnisk cywilnych

 6. Zasady doboru lokalizacji nowo-planowanego lotniska (warunki klimatyczne, topografia terenu, powiązania komunikacyjne itd.)

 7. Organizacja Towarzystw Lotniczych - zarządzanie, FM

 8. Bezpieczeństwo na lotnisku

 9. Przepustowość lotnisk

 10. Terminale cargo

 11. Służby Celne i Graniczne na lotnisku

 12. Systemy techniczne i teleinformatyczne lotnisk

 13. Służby lotniskowe

 14. Projektowanie budowlane lotnisk jako układów komunikacyjno drogowych w powiązaniu z przestrzenią urbanistyczną i struktur budowlanych obsługi portu:
  -
  drogi startowe, drogi kołowania, płyty postojowe, lądowiska
  - wizualne pomoce nawigacyjne, oznaczenia przeszkód i stref pola naziemnego ruchu lotniczego
  - kubatury wielko przestrzenne
  - terminale, hangary, parkingi wielopoziomowe

 15. Projektowanie architektoniczne i programowanie funkcji obiektów budowlanych obsługujących lotniska

 16. Przepustowość portów lotniczych, teoretyczna i praktyczna

 17. Elementy ochrony środowiska

 18. Metodyka opracowania studium oddziaływania portu lotniczego na środowisko w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji:
  -
  monitoring i prognoza jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu portu lotniczego
  - pomiary i prognozowanie widzialności

                                                                                                                 
 

ADRES I KONTAKT
Wydział Architektury
ul. Akademicka 7
44-100 GLIWICE

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr inż. arch. Michał Sitek,
michal.sitek@polsl.pl,
032 237 24 18, 609 108 909

SEKRETARIAT:
Jolanta Wlazło,
Specjalista Admin.,
jolanta.wlazlo@polsl.pl,
032 237 16 85

Dagmara Sokołowska,
Specjalista ds. Projektów Europejskich,
Promocji i Kontaktów z Mediami
dagmara.sokolowska@polsl.pl
032 237 18 20