strona główna Politechniki Śląskiej - [link]

strona Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej - [link]

strona Katedry Budowy Pojazdów Samochodowych - [link]