Instrukcje do pierwszej serii ćwiczeń umieszczono na dole strony.

Wyposażenie laboratorium PTP w zakresie wibroakustyki obejmuje m.in.:

•  mierniki poziomu dźwięku,

•  kalibratory akustyczne,

•  luksomierze (analogowe i cyfrowe),

•  wzorcowe źródło dźwięku,

•  moduł SigLab – umożliwia prowadzenie pomiarów i ich analizę w czasie rzeczywistym,

•  karty przetworników A/C i C/A (wewnętrzne i zewnętrzne),

•  wibrometry,

•  oscyloskopy (cyfrowe i analogowe), przetworniki : przyspieszeń, przemieszczeń, sił, ciśnienia, kąta, itp.


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Analiza częstotliwościowa
Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe
Pomiary drgań
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi
Pomiary oświetlenia
Skalowanie przetwornika przyspieszeń typu ADXL
Wyznaczanie kąta przesunięcia fazowego
Wyznaczanie mocy akustycznej

Instrukcje do następnych ćwiczeń zostaną umieszczone w późniejszym terminie.