Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Hydromechanika
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 22 – Hydromechanika
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing
     
Semestr W Ć L P S
IV 1 - 1 - -

Wykład - 15 godz.

Przedmiot i podział hydromechaniki. Modele cieczy. Wybrane własności cieczy rzeczywistych (1). Równanie różniczkowe równowagi cieczy. Podstawowe prawa hydrostatyki (2). Równowaga względna cieczy (1). Napór na ścianki naczyń (2). Elementy hydrokinematyki, Doświadczenie Reynoldsa (1). Równania różniczkowe ruchu cieczy. Równanie Bernoulliego, Równanie Naviera-Stokesa, Wykres Ancony (2). Wypływ cieczy ze zbiornika, czas opróżniania zbiornika (2). Ciśnienie statyczne i dynamiczne. Metody pomiaru prędkości i natężenia przepływu. Kawitacja (1). Prawo Hagena, straty energetyczne podczas przepływu cieczy przewodami zamkniętymi. Charakterystyki rurociągów (2). Pompa w układzie przewodów. Uderzenie hydrauliczne (1).

Laboratorium - 15 godz.

Zagadnienia wstępne, organizacja ćwiczeń (1). Pomiary lepkości, wskaźnik lepkości (2). Pomiary ciśnień (2). Równowaga względna cieczy (2). Pomiar współczynnika wypływu (2). Wykres Ancony. Wyznaczanie współczynników strat lokalnych i na długości (4). Kolokwium zaliczeniowe (2).

Literatura

1. Gryboś R.: Mechanika płynów z hydrauliką. Skrypt Uczelniany nr 2161. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 1999.
2. Prosnak W.: Mechanika płynów. T. I, PWN Warszawa 1985.
3. Troskolański A.: Hydromechanika. WNT, Warszawa 1967.
4. Burka E., Nałęcz J.: .: Mechanika płynów w przekładniach. Teoria. Zadania. Rozwiązania. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1994.
5. Gołębiewski G., Łuczywek E., Walicki E.: Zbiór zadań z mechaniki płynów. PWN Warszawa 1975.
6. Gryboś R.: Zbiór zadań z mechaniki płynów. Skrypt Uczelniany. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 1995.