Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Rozdrabnianie
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon

Nr 24. Rozdrabnianie

Specjalność:        Przeróbka kopalin stałych i marketing

Kierunek:            Górnictwo i Geologia

Studia stacjonarne – pierwszego stopnia – inżynierskie

 

Semestr

W

Ć

L

P

S

V

30

-

30

30

-

 

Treść wykładów

 

Semestr V ............................................................................................... 30 h

Rozdrabnianie a kruszenie, mielenie, stopnie rozdrabniania: graniczny, pozorny, średni, osiemdziesięcioprocentowy. Podstawowe teorie procesu rozdrabniania:, Kicka, Rittingera, Bonda. Analiza procesów rozdrabniania: w kruszarkach szczękowych, walcowych, stożkowych, młotkowych stęporowych i udarowych. Młyny strumieniowe wibracyjne, samo-mielące i koloidalne. Składy ziarnowe nadawy i produktów rozdrabniania. Skład i wielkość ładunku mielników kulowych, prętowych i cylpepsowych. Procesy mielenia przy prędkościach pod i nadkrytycznych. Młyny wibracyjne. Układy młyn - klasyfikator.

Treść ćwiczeń

Ćwiczenia laboratoryjne

Semestr V ………………………………………………………… …..30 h

Rozdrabnianie wielostadialne próbek materiału jednorodnego w kruszarkach laboratoryjnych. Sporządzanie krzywych składu ziarnowego produktów rozdrabniania. Obliczanie stopni rozdrabniania w poszczególnych stadiach. Mielenie prób materiałów jednorodnych w laboratoryjnych młynkach kulowych. Analiza składu ziarnistego materiału po różnych czasach mielenia. Obliczanie wartości mechanicznych mielonego produktu na podstawie analiz składu ziarnowego według wzorów Rittingera, Kicka i Bonda.

Treść projektów

 

Semestr V ............................................................................................... 30 h

 

               Opracowanie oraz uzasadnienie doboru układu mielenia dla wybranej nadawy / kilka wariantów / - dla mielenia grubego, średniego i drobnego.

 

            LITERATURA:

[1] Battaglia A. – „Maszyny do przeróbki mechanicznej kopalin” cz. I i II, PWN Warszawa 1966
[2] Krukowiecki W. – „Pobieranie próbek kopalin i ich badanie” cz. I i II, PWN Warszawa 1961
[3] Polskie Normy - aktualne
[4] Stefański M. – „Kruszenie się węgla podczas transportu i przeróbki” Wyd. „Śląsk” Katowice 1970

 

 

 Autor : prof. dr hab. inż. W. Blaschke

dr inż. J. Węglarczyk