Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Gospodarka surowcami mineralnymi
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 28 – Gospodarka surowcami mineralnymi
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

   
Semestr W Ć L P S
V 2 - - - -
VI 1 - - - 2

Wykład: semestr V – 30 godz.

Pojęcia podstawowe, definicje, terminologia, klasyfikacja surowców mineralnych (1). Rynek światowy, międzynarodowy i lokalny surowców mineralnych (3). Sprzedaż surowców mineralnych na rynku międzynarodowym (giełda, kontrakty długoterminowe, etc.) (3). Ceny na rynkach międzynarodowych (rodzaje), cena światowa i rynek światowy surowców mineralnych – globalizacja (3). Transport i spedycja międzynarodowa (Incoterms) oraz stawki i opłaty celne w Polskim handlu zagranicznym (3). Struktura geograficzna największych światowych producentów surowców mineralnych (4). Górnictwo w Europie - jego znaczenie i prognozy rozwoju (3). Górnictwo w krajach Ameryki Południowej - przyczyny dynamicznego wzrostu (3). Górnictwo w Afryce - wielkość wydobycia a sytuacja polityczna (3). Górnictwo w Ameryce Północnej - relacja między wydobyciem, a finalną produkcją podstawowych surowców (2). Górnictwo w Australii - nowe odkrycia i ich wpływ na rynek międzynarodowy (2).

Wykład: semestr VI – 15 godz.

Charakterystyka międzynarodowego rynku metali nieżelaznych (3). Charakterystyka międzynarodowego rynku metali szlachetnych (3). Charakterystyka międzynarodowego rynku surowców energetycznych (3). Charakterystyka międzynarodowego rynku surowców skalnych (3). Charakterystyka międzynarodowego rynku diamentów i kamieni jubilerskich (2). Polityka surowcowa Unii Europejskiej, międzynarodowe ugrupowania integracyjne (1).

Seminarium: semestr VI – 30 godz.

Gospodarka surowcami mineralnymi w Polsce i w świecie: węgiel brunatny i kamienny (6), ropa naftowa i gaz ziemny (4), rudy żelaza i uszlachetniaczy stali (4), metale szlachetne – Au, Ag, Pt, Os (2), metale kolorowe (4), metale lekkie (4), surowce chemiczne (6).