Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Podstawy konstrukcji maszyn
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 29 - Podstawy konstrukcji maszyn
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing
   
Semestr W Ć L P S
VI 1 - 1 - -

Wykład - 15 godz.

Zasady konstruowania elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn (l). Materiały stosowane w budowie maszyn (l). Połączenia nierozłączne i rozłączne (2). Wały i osie maszynowe (2). Łożyskowanie wałów i osi ­łożyska toczne i ślizgowe (2). Sprzęgła i hamulce (2). Kryteria oceny trwałości eksploatacyjnej maszyn (l). Tarcie, zużycie, smarowanie (2). Przekładnie mechaniczne(2).

Projekt - 15 godz.

Projekt zadanego układu napędowego (15).

Literatura

1. Cempel Cz.; Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1989.
2. Dietrich M. (red.): Podstawy konstrukcji maszyn. T I - III. WNT. Warszawa 1997.
3. Korewa w., Zygmunt K.: Podstawy konstrukcji maszyn. Cz.2. Wydawnictwa NT Warszawa 1973.
4. Lawrowski Z.: Tribologia - tarcie, zużywanie i smarowanie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
5. Muller L.: Przekladnie zębate - projektowanie. Wyd. WNT, Wyd. 4. Warszawa 1996.
6. Skoć A.: Podstawy konstrukcji wybranych elementów i zespolów maszyn - zadania. Politechnika Śląska , skrypt nr 1677, Wyd. 2. Gliwice 1992.

Czasopisma

1. "Przegląd Mechaniczny" - dwutygodnik.
2. "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa - miesięcznik.