Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Flotacja
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 30 – Flotacja
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

Materiały dydaktyczne do zajęć
    
Semestr W Ć L P S
VI 2 - 2 - -
VII 2 - 2 - -

Wykład: semestr VI - 30 godzin

Przegląd teorii procesu flotacji (2); Metody mikroflotacyjne (2); Flotacja i jej związek ze swobodną energią powierzchni. Termodynamiczna analiza procesu flotacji (2); Zwilżalność powierzchni porowatych i chropowatych. Graniczny kąt zwilżania a proces flotacji (2); Zależność wielkości granicznego kąta zwilżania od długości łańcucha węglowodorowego odczynników flotacyjnych (2); Podział minerałów w zależności od wielkości swobodnej energii powierzchniowej. Potencjał dzeta a proces flotacji (2). Klasyfikacja odczynników flotacyjnych (2); Zbieracze apolarne anionowe i kationowe, własności i przykłady zastosowania (4); Odczynniki pianotwórcze, mechanizm działania, przykłady zastosowania (2); Odczynniki regulujące, własności, mechanizm działania, przykłady zastosowania (2); Mechanizmy działania zbieraczy apolarnych (2); Mechanizm działania zbieraczy anionowych, wodorotlenowych (2); Mechanizm działania zbieraczy anionowych wodorosiarkowych (2); Zasady doboru odczynników flotacyjnych (2);

Wykład: semestr VII - 30 godzin

Wpływ charakterystyki węgla na proces flotacji (2); Wpływ charakterystyki pulpy flotacyjnej na proces flotacji węgla (2); Wpływ parametrów stosowanych odczynników na proces flotacji węgla (2); Wpływ charakterystyki maszyn flotacyjnych na proces flotacji węgla (2); Schematy technologiczne flotacji węgla (2); Flotacja siarki rodzimej (2); Flotacja rud barytowo-fluorytowych (2); Charakterystyka rud miedzi pod kątem własności flotacyjnych (2); Technologia flotacji piaskowcowych rud miedzi, schematy flotacji. Technologia flotacji wapienno-łupkowych rud miedzi. Schematy flotacji (2); Własności flotacyjne rud cynkowo-ołowiowych. Technologia flotacji rud cynkowo-ołowiowych (2); Specjalne metody flotacyjne (2); Rozwój maszyn flotacyjnych (2); Podział maszyn flotacyjnych ze względu na sposób doprowadzania powietrza, wady i zalety (2); Maszyny flotacyjne subaeracyjne, pneumo-mechaniczne, pneumatyczne i kombinowane, charakterystyka parametry technologiczne, przykłady zastosowania (4);

Laboratorium: semestr VI - 30 godzin

Mikro-flotacja czystych minerałów w aparacie Hallimonda. Określenie wpływu podstawowych parametrów flotacyjnych takich jak: rodzaj odczynnika, zużycie odczynników zbierających i pianotwórczych, pH, pulpy flotacyjnej na wychód i kinetykę flotacji (15); Określenie optymalnych parametrów flotacji nast. Minerałów: kwarc, galena, kalcyt i baryt. Graficzne przedstawienie wyników flotacji (15).

Laboratorium: semestr VII - 30 godzin

Flotacja węgla i rud w jednolitrowych maszynkach flotacyjnych. Flotacja węgli o różnym stopniu uwęglenia (6); Określenie optymalnych parametrów flotacji węgla (6); Flotacja rudy cynkowo-ołowiowej (6); Określenie optymalnych parametrów flotacji i selektywności rozdziału galeny od sfalerytu (6); Flotacja węgla w wielokomorowej maszynie flotacyjnej w skali ćwierć technicznej. Graficzne przedstawienie wyników flotacji (6)

Literatura

1. „Fizyko-chemiczne podstawy i niektóre zagadnienia technologii procesu flotacji kopalin” – Skrypt uczelniany Nr 104, Politechnika Śląska, Gliwice 1964
2. Furstenau M.C. – „Flotation” vol. 1.2, American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers Inc., Nowy Jork 1976
3. Gaudin A.M. – „Flotacja”, Wyd. “Śląsk” Katowice 1963
4. Kłassen W.I. – „Flotacja węgla”, Wyd. „Śląsk” Katowice 1966
5. Laskowski J.– “Frothing in Flotation” vol. 1.2, Gordon and Breach Science Publishers, Londyn 1989
6. Sablik J. – “Flotacja węgli kamiennych”, Wyd. GIG, Katowice 1998
7. Drzymała J. – „Podstawy Mineralurgii” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2001