Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Meteorologia
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 33 – Metrologia
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketin
g
    
Semestr W Ć L P S
VI 1 - - - -

Wykład – 15 godz.

Metrologia – przedmiot i zadania (1). Matematyka w metrologii – elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej (2). Elementy analizy regresji i teorii aproksymacji (2). Podstawy teorii błędów (2). Szacowanie błędów i wyznaczanie niepewności pomiarów (2). Opracowanie wyników pomiarów (2). Klasyfikacja oraz najważniejsze właściwości i charakterystyki przyrządów pomiarowych (2). Metody statystyczne w zapewnieniu jakości (2).

Literatura

1. Jaworski J. – „Matematyczne podstawy metrologii” W-wa WNT 1979.
2. Jaworski J., Morawski M. – „Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu” W-wa WNT 1992
3. Jakubiec W, Malinowski J. – „Metrologia wielkości geometrycznych” Warszawa, WNT 1999.