Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Geodezja górnicza
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 34 - Geodezja górnicza
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

     
Semestr W Ć L P S
VII 1 - 1 - -

Wykład - 15 godzin

Jednostki miar. Narzędzia i metody pomiarowe (2). Wiadomości ogólne z geodezji. Podział geodezji. Kształt Ziemi. Podziałki i skale. Układy współrzędnych stosowane w geodezji. Podstawy kartografii. Ogólne zasady wykonywania pomiarów (2). Elementy rachunku wyrównawczego. Przyczyny powstawania błędów przy wykonywaniu pomiarów. Rodzaje błędów. Wyrównanie spostrzeżeń i określenie ich dokładności. Prawo przenoszenia się błędów średnich (2). Pomiary sytuacyjne. Pomiar kątów poziomych i pionowych. Tyczenie prostych. Pomiar długości taśmą mierniczą. Optyczny i elektroniczny pomiar odległości. Pomiar szczegółów sytuacyjnych (2). Pomiary wysokościowe. Niwelacja geometryczna i trygonometryczna (1). Obliczanie powierzchni. Metoda analityczna. Metoda graficzna. Metoda mechaniczna (2). Prowadzenie wyrobisk górniczych. Pomiar teodolitem górniczym. Nadawanie kierunku wyrobisku. Pomiar szczegółów (1). Mapy powierzchniowe i górnicze. Podział i treść map. Dokumentacja mierniczo - geologiczna przedsiębiorstw górniczych (3).

Laboratorium - 15 godzin

Pomiary kątów i długości (2). Zadania z rachunku współrzędnych. (2). Pomiary niwelacyjne (2). Obliczanie powierzchni (2). Prowadzenie wyrobisk górniczych (2). Znaki umowne urządzeń przeróbki mechanicznej węgla stosowane na mapach górniczych i schematach. Praca na mapach. Uzupełnianie treści map (5).

Literatura

1. Kozubski F.: Miernictwo górnicze. Wyd. Śląsk, 1972.
2. Praca zbiorowa “Poradnik górnika” tom 1.Wyd. Śląsk.
3. Odlanicki - Poczobutt M.: Geodezja ogólna i górnicza. Skrypt uczelniany AGH nr 660.
4. Rajnich R., Siembab J., Sosna A.: Mapy górnicze. Wyd. Śląsk, 1986.