Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Technika eksploatacji złóż
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
Nr 35 - Technika eksploatacji złóż
Specjalność:  Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing
     
Semestr W Ć L P S
VIII 1 - - - -

Wykład - 15 godz.

Podstawowe pojęcia stosowane w eksploatacji złóż. Kopalnie odkrywkowe i głębi­nowe. Wyrobiska górnicze i ich znaczenie. Podział wyrobisk górniczych i ich wzajemna zależność. Wyrobiska górnicze poszukiwawcze, udostępniające, przygotowawcze i wy­bierkowe. Sposoby kierowania stropem. Zawał pełny i częściowy. Podsadzka sucha pełna i częściowa. Podsadzka hydrauliczna. Rodzaje wyrobisk wybierkowych. Wyrobiska wybierkowe ścianowe w odmianie po­dłużnej, poprzecznej i przekątnej z zastosowaniem: zawału stropu, rekonsolidacji gru­zowiska zawałowego, podsadzki suchej pełnej i częściowej, podsadzki hydraulicznej, podsadzki samozestalającej się, z ugięciem się stropu. Systemy zabierkowe ( zabierki krótkie i długie). Systemy komorowe. Systemy pośrednie. Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych : tąpania, gaz, woda, samozapal­ność węgla.