Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej kopalin
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 36 - Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej kopalin
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

    
Semestr W Ć L P S
VII 2 1 2 - -
VIII 2 - - 2 -

Wykład: semestr VII - 30 godz.

Systemy transportowe zakładów przeróbczych i ich elementy. Przenośniki zgrzebłowe - budowa ogólna, typy i parametry techniczno-eksploatacyjne. Budowa elementów (4). Opory ruch, napięcie łańcucha, napędy i ich rozmieszczenie, rozruch, ruch ustalony, podstawy obliczeń Przenośniki grawitacyjne (3). Przenośniki taśmowe, typy i parametry techniczno-eksploatacyjne. Budowa elementów (3). Opis ruchu, ruch ustalony, rozruch, podstawy obliczeń (3). Przenośniki taśmowe budowy specjalnej (1). Kopalniana kolej szynowa, budowa elementów, opory ruchu, obliczenia trakcyjne, tabor wozów, lokomotyw, stacje wyładowcze i załadowcze, układy zabezpieczeń (4). Nadszybia kopalniane, rodzaje - budowa, rozwiązania (1). Obiegi wozów na nadszybiu. Urządzenia obiegów wozów. Budowa i działanie kolejek łańcuchowych, popychaków, krążnikowych napędów tarciowych (2). Budowa i działanie odbojnic, obrotnic i przesuwnic (2). Klatki szybowe i urządzenia towarzyszące. Wywroty okrężne i kołyskowe. Współdziałanie poszczególnych urządzeń (2). Kierowanie ruchem wozów w zakładzie PMK. Automatyzacja i kontrola obiegu wozów (2). Place składowe - transport, sprzęt i więzi z kolejowymi stacjami załadowczymi i zakładem przeróbczym (1). Transport hydrauliczny. Podział, urządzenia, zastosowanie (2).

Wykład: semestr VIII - 30 godz.

Zagadnienia konstrukcyjne maszyn przeróbczych. Układy napędów na przykładzie przesiewaczy i maszyn kruszących (3). Budowa korpusu maszyn, elementów zawieszenia i równoważenia (3). Eksploatacja i obsługa maszyn w zakładzie PMK. Dobór maszyn w procesach przygotowania nadawy (4). Wybrane maszyny w procesach i operacjach uzupełniających (2). Budowa i eksploatacja suszarek. Suszarki kontaktowe i przeponowe. Zastosowania. Energochłonność procesu suszenia (3). Maszyny do grudkowania i granulowania. Budowa i zastosowanie (1). Maszyny i urządzenia do brykietowania. Budowa i zastosowanie. Brykietowanie paliw (3). Magazynowanie, składowanie materiałów podlegających przeróbce oraz produktów przeróbki. Zasady eksploatacji zwałów. Maszyny i urządzenia (3). Zbiorniki, dozowniki, podajniki wagi czujniki. Budowa, eksploatacji i zastosowanie (3). Zasady planowej obsługi maszyn i urządzeń w zakładzie PMK. Organizacji i planowanie remontów eksploatacyjnych (1). Optymalizacja eksploatacyjna maszyn i ciągów przeróbczych. Podstawy teoretyczne. Przykłady zastosowań w przeróbce węgla i rud (4). Planowanie badań ruchowych. Podstawy eksperymentu (1).

Ćwiczenia: semestr VII - 15 godz.

Obliczanie oporów ruchu przenośnika zgrzebłowego. Dobór przekładni, silników napędu (4). Dobór taśmy do przenośnika taśmowego (2). Obliczanie oporów ruchu przenośnika taśmowego (2). Dobór taśmy do przenośnika taśmowego (2). Dobór siły napięcia wstępnego i napędów do przenośnika taśmowego - dla ruchu ustalonego i nieustalonego (2). Obliczenie oporów ruchu pociągu. Równanie ruchu pociągu (2). Harmonogram obsługi maszyn w zakładzie przeróbki (3).

Laboratorium: semestr VII - 30 godz.

Zapoznanie się z maszynami zakładów przeróbki: przesiewacze i młyny (hala technologiczna) (2). Zapoznanie się z budową przenośnika zgrzebłowego - trasa, napęd (hala technologiczna) (2). Budowa taśmy i jej połączeń (hala technologiczna) (2). Nadszybia kopalniane, obiegi wozów na nadszybiu. Urządzenia obiegów wozów (kopalnia) (5). Budowa i działanie kolejek łańcuchowych, popychaków, krążkowych napędów tarciowych (kopalnia) (5). Maszyny i urządzenia stosowane na zwałach kopalnianych (kopalnia) (5). Zbiorniki, dozowniki, podajniki wagi czujniki ekspedycja węgla do klienta (kopalnia) (5). Przenośniki taśmowe - budowa elementów. Kopalniana kolej szynowa - budowa elementów (kopalnia) (4).

Projekt: semestr VIII - 30 godz.

Projekt przenośnika taśmowego według przyjętych założeń. Rysunek wybranych elementów przenośnika (15). Obliczenia technologiczne wybranego typu przesiewacza. Wybrane obliczenia wytrzymałościowe. Rysunek zestawieniowy (15).

Literatura

1. Antoniak J., Lutyński A., Suchoń J.: Przenośniki taśmowe Mifama i PTGm. Poradnik dla użytkowników. Mikołów 1994.
2. Antoniak J., Lutyński A.: Poradnik użytkownika taśm transporterowych i innych wyrobów gumowych produkcji FTT STOMIL Wolbrom S.A. Wyd. Pol Śląskiej 1995.
3. Antoniak J., Suchoń J.: Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1983.
4. Antoniak J.: Obliczenia przenośników taśmowych. Skrypt Pol.Śląskiej Nr 1683. Gliwice 1992.
5. Antoniak J.: Podstawowe maszyny robocze kopalnianego transportu pomocniczego. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1973.
6. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1990.
7. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Część I i II. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1984.
8. Bonarowski T.: Przesiewacze. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1990.
9. Klich A, Mikuła E, Ptak J.: Mechanizacja placów składowych kopalń podziemnych. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1987.
10. Nowak Z.: Gospodarka wodno-mułowa w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1982.
11. Poradnik Górnika Tom V. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1976.
12. Sztaba K.: Przesiewanie. Śląskie Wydawnictwo Techniczne. Katowice 1993.
13. Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Wzbogacalniki strumieniowe. WIGSMiE PAN, Kraków 1999
14. Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Stoły koncentracyjne. WIGSMiE PAN, Kraków 2001
15. Mokrzycki E.: Rachunek kosztów w zakładzie przeróbki węgla kamiennego. WIGSMiE PAN, Kraków 2001