Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Automatyzacja zakładów przeróbczych
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 37 - Automatyzacja zakładów przeróbczych
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

       
Semestr W Ć L P S
VIII 1 - - - -

Wykład - 15 godz.

Charakterystyka zakładu przeróbki węgla jako obiektu sterowania (1), automatyczna kontrola jakości węgla (2), urządzenia pomiarowe w procesach przeróbki węgla (2), regulatory i elementy wykonawcze (2), automatyczna regulacja procesu wzbogacania węgla w cieczach ciężkich (2), automatyzacja osadzarek (2), automatyczna regulacja flotacji węgla (2), systemy dyspozytorskie (2).

Literatura

1. S. Cierpisz: Automatyzacja procesów przeróbki mechanicznej węgla. Wyd. Śląsk, Katowice, 1980r.
2. S. Węgrzyn: Podstawy automatyki. PWN. Warszawa, 1980r