Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Projektowanie zakładów przeróbki kopalin i odpadów
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
Nr 38 - Projektowanie zakładów przeróbki kopalin i odpadów
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

        
Semestr W Ć L P S
VIII 2 - 2 - 2
IX 2 - - - 2

Wykład: semestr VIII- 30 godz.

Pojęcia podstawowe i definicje (2). Struktura organizacyjna biura projektów (2). Założenia techniczno-ekonomiczne (4). Projekt techniczny, dokumentacja techniczno-ruchowa (2). Dokumentacja projektowa i fazy jej opracowania, realizacja inwestycji i końcowe usługi biura projektów (2}. Organizacja budowy i generalne wykonawstwo, rozruch i odbiór końcowy zakładu (2). Zakłady przeróbcze jako kompleksy technologiczne, rodzaje rozwiązania przestrzennego (2). Czynniki określające wybór koncepcji zakładu przeróbczego: wydajność, lokalizacja, drogi transportowe (2). Środki techniczne: komunikacja drogowa, kolejowa, uzbrojenie terenu, urządzenia technologiczne (2). Wytyczne technologiczne projektowania zakładu przeróbczego, badania przeróbcze dla celów projektowania, schematy technologiczne, schematy maszynowe, bilanse (6). Składowanie nadawy i produktów, załadunek (2). Nadzory autorskie i opracowania instruktażowe (2).

Laboratorium: semestr VIII - 30 godz.

Konserwacja, przeglądy, punkty smarowania maszyn przeróbczych (4). Grudkowanie materiałów drobnoziarnistych (4). Brykietowanie węgla, drewna, złomów ogniotrwałych (4). Selektywne kruszenie kopalin (2). Utylizacja odpadów szkła, ceramiki (2). Modelowanie układu przestrzennego zakładów przeróbczych: dla procesów przesiewania (2), dla procesów kruszenia, mielenia z klasyfikacją (4), układy wzbogacania (4), układy zasilające i współpraca maszyn (4).

Projekt: semestr VIII - 30 godz.

Obliczenia bilansów i sporządzane schematów (4). Obliczenia technologiczne i dobór urządzeń: układów klasyfikacji na przesiewaczach (2), płuczki osadzarkowej (2), obiegu cieczy ciężkiej (4), obiegi rekuperacyjne cieczy ciężkiej (2), obiegu wodno-mułowego (3), obiegu flotacji (3).

Wykład: semestr IX - 30 godz.

Ocena efektów ekonomicznych przedsiębiorstwa górniczego (2). Koszty własne, podział i układ kosztów, planowanie kosztów (2). Zysk i rentowność zakładu przeróbczego (1). Wartość produkcji zakładu przeróbki mechanicznej (1). Analiza kosztów z punktu widzenia potrzeb technologii (2). Wpływ wielkości przerobu na kształtowanie się kosztów własnych (2). Formuły sprzedażne rud i koncentratów metali nieżelaznych (2). Nomogramy wartości rud i koncentratów (2). Wartość węgla energetycznego (2). Konstrukcja cennika węgla energetycznego (1). Cena węgla dla celów chemicznej przeróbki (I). Zyskowność i rentowność eksploatacji i wzbogacania rud (2). Zależność między zawartością metali w koncentracie a zawartością w odpadach (2). Maksymalny zysk i rentowność a najkorzystniejsza zawartość metalu w koncentracie (2). Najniższa opłacalna zawartość metalu w rudzie surowej (2). Maksymalny zysk i rentowność sortowania i wzbogacania węgla (2). Maksymalny zysk i rentowność wzbogacania węgla ze względu na jakość koncentratu (2).

Projekt: semestr IX - 30 godz.

Bilans metali: idealny, rzeczywisty, miesięczny zakładu przeróbczego (4). Obliczanie kosztów na Mg nadawy, koncentratu lub metalu (2). Analiza kosztów własnych: funduszu płac, materiałowych, amortyzacji, operacji wydziałowych (2). Indywidualny projekt zakładu przeróbki kopalin (10). Indywidualny projekt zakładu utylizacji odpadów (12).

Literatura

1. Blaschke S., Blaschke W.– „Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin” Skrypt nr 1145 AGH 1989
2. Banaszewski T. – „Przesiewacze”, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1990
3. Sztaba K. – „Przesiewanie”, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993
4. Brożek M. – „Analiza wzbogacalności i wzbogacanie surowców...” Monografie, 51, Wydawnictwo AGH, Kraków 1996
5. Drzymała J. – „Podstawy mineralurgii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2001
6. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Zeszyt Górnictwo Nr 245, Gliwice 2000
7. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t.15, Wyd. IGSMiE Pan Kraków 1999
8. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t.16, Wyd. IGSMiE Pan Kraków 2000
9. Nadziakiewicz J. – „Spalanie stałych substancji odpadowych”, Wyd. GNOME Katowice 2001
10. Poradnik Górnika T. V, Wyd. „Śląsk” Katowice 1976
11. Stępiński W. – „Ekonomika procesów wzbogacania rud i węgli” WGH Katowice 1961