Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Eksperyment technologiczny
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 42 – Eksperyment technologiczny
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing
      
     
Semestr W Ć L P S
IX - - 6 - -

Laboratorium 90 godzin

Pobieranie i pomniejszanie prób w stanie sypkim i zawiesin (6). Badanie składu granulometrycznego (6). Badanie składu densymetrycznego (6). Realizacja procesu klasyfikacji na przesiewaczach ¼ technicznych na sucho i na mokro z badaniem tego procesu (6). Klasyfikacja hydrauliczna przepływowa w poziomym strumieniu wody z badaniem skutków tego procesu w skali ¼ technicznej (6). Klasyfikacja w hydrocyklonach różnej konstrukcji w skali ¼ technicznej z badaniem sprawności tego procesu (6). Wzbogacanie w osadzarkach pulsacyjnych beztłokowych i w skali wielkolaboratoryjnej (6). Modelowe wzbogacanie w separatorach z cieczą ciężką (6). Wzbogacanie w separatorach zwojowych różnych typów w skali technicznej (6). Wzbogacanie na stołach koncentracyjnych w skali wielkolaboratoryjnej (6). Wzbogacanie w separatorach strumieniowych o ruchu prostoliniowym (6). Wzbogacanie w separatorach wibrofluidalnych miałowych i mułowych (6). Flotacja węgla we flotowniku wielokomorowym (6). Sedymentacja zawiesin bez flokulacji i z flokulacją w skali wielkolaboratoryjnej (6). Filtracja zawiesin bez flokulacji i z flokulacją oraz odwadnianie na przesiewaczach (6).