Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Marketing surowców mineralnych
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 43 – Marketing surowców mineralnych
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

             
Semestr W Ć L P S
IX 2 - - - 2

Wykład – 30 godz.

Istota marketingu – definicje marketingu, określenie potrzeb klienta (2). Identyfikacja trendów otoczenia marketingowego surowców mineralnych – czynniki społeczne, ekonomiczne, technologiczne, konkurencyjne, regulacyjne (3). Nowoczesne koncepcje marketingu (3). Strategie marketingowe (2). Marketing strategiczny i marketing operacyjny (1). Analiza i badanie rynku (1) Plan marketingowy (2). Marketing na rynkach zagranicznych (2). Charakterystyka surowców mineralnych jako specyficznych produktów (4). Charakterystyka surowców mineralnych jako specyficznych produktów sprzedaży – porównanie z innymi rodzajami produktów (3). Specyficzne cechy rynku surowców mineralnych, których uwzględnienie niezbędne jest w procesie planowania marketingowego (2). Metody i techniki pozyskiwania klientów na rynku surowców mineralnych. Podobieństwa i różnice z rynkami innych produktów (2). Rodzaje i formy dystrybucji surowców mineralnych. Podobieństwa i różnice z dystrybucją innych produktów (2). Stosowane na rynku surowców mineralnych formy sprzedaży. Podobieństwa i różnice ze sprzedażą innych produktów (2). Usługa posprzedażna na rynku surowców mineralnych – system gwarancji (2).

Seminarium – 30 godz.

Charakterystyka giełd towarowych (2). Specyfika towarów giełdowych (2). Rynek węgla kamiennego i brunatnego (6). Rynek ropy naftowej i gazu ziemnego (4). Rynek surowców chemicznych (4). Rynek metali szlachetnych (4). Rynek metali kolorowych (4). Rynek metali lekkich (4).

Literatura

1. Praca zbiorowa: „Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i Świata” Wyd. PAN, Kraków
2. Bolewski A. i inni: „Zarys gospodarki surowcami mineralnymi” Wyd. Geologiczne, Warszawa 1990
3. Konstantynowicz E.: „Bilans surowców mineralnych” Wyd. Uniwersytetu Śląskiego