Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Techniki Negocjacji
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 44 – Techniki Negocjacji
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

      
Semestr W Ć L P S
IX 1 - - - 1

Wykład - 15 godz.

Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych. Przygotowanie negocjacji. Przewodniczenie negocjacjom. Od walki do negocjacji. Manipulowanie emocjami podczas negocjacji. Metody ustalenia minimalnych korzyści. Istota, treść i modele negocjacji. Informacyjne wspomaganie negocjatorów. Wpływanie na równowagę sił - taktyka umacniania własnej pozycji. Tworzenie konstruktywnego klimatu. Elastyczność w postępowaniu. Negocjowanie skuteczne - warunki.

Seminarium – 15 godz.

Organizacja negocjacji. Źródła informacji. Zmienność ról przy prowadzeniu negocjacji. Ustalenie korzyści z negocjacji.