Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Teoria potrzeb i konsumpcji
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 45 - Teoria potrzeb i konsumpcji
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

       
Semestr W Ć L P S
IX 1 - - - -

Wykłady – 15 godz.

Definicja i kategorie potrzeb ludzkich. Teorie potrzeb. Hierarchia potrzeb. Zasada deficytu i rozwoju. Potrzeby a zachowania ludzi (2). Badanie potrzeb w ujęciu systemowym. Kopalnia jako system. Badanie otoczenia systemu. Rodzaje otoczenia. Otoczenie ekonomiczne i handlowe. (2). Potrzeby a systemy wartości. Rodzaje zadań w systemach wartości. Optymalizacja systemu wartości. (2). Selekcja potrzeb, produktów i usług - kryterium akceptacji możliwości produkcyjnych. Charakterystyka rynku - upodobania konsumpcyjne klientów, ich zwyczaje i motywy. (2). Teoria wyboru klienta (zapotrzebowania indywidualnego). Obszary obojętności i obszary preferencji w teorii konsumpcji (2). Optymalny budżet konsumenta. Konkurencyjność, niezależność i dopełnianie się towarów. Efekt dochodu i efekt zastąpienia w teorii konsumpcji (2). Funkcje popytu. Grupy towarowe i liczby wskaźnikowe ­analiza popytu (wskaźniki cenowe i ilościowe). Rozkład zmiennych popytu (2). Teoria popytu dynamiczneggo. Ryzyko, efekt histerezy, bezwładność czasowa. Ocena tendencji zmian popytu (1).